fredag 25. september 2015

Seminar: ERNÆRINGSSEMINAR 4. NOVEMBER«Den eldre, underernærte pasienten»

Sted:               4. november. Aulaen på SUS fra 14.30-18.30

Tid:                14.30-18.30

Målgruppe:   ledere, leger, kliniske ernæringsfysiologer, sykepleiere, hjelpepleiere, kjøkkenpersonell og annet helsepersonell.
                       
Seminaret er gratis og åpent for ansatte i og utenfor SUS

Program:
14.30- 15.00   Registrering og kaffe

15.00-15.10 – Velkommen.
                        v/ fagdirektør og leder av ernæringskomiteen Sverre Uhlving

15.10-15.30 – Ernæringsarbeid ved SUS.
                       v/ klinisk ernæringsfysiolog og seksjonsleder klinisk        
                        ernæring Hanne Juul og ass. avdelingssykepleier Grethe Øfstaas Fjeldheim

15.30-16.30 – Ernæring som risikofaktor i sykehus v/ klinisk ernæringsfysiolog PhD, leder
av Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring
Randi Tangvik. (Siste 15 minutter settes av til plenumsdiskusjon.)

16.30-17.00 – Pause med servering av smoothies, wraps, kaffe og te.

17.00-18.00 – Eldre og ernæringsutfordringer.
v/ førsteamanuensis ved UiO, avdelingsleder ved medisinsk klinikk,
Oslo Universitetssykehus Morten Mowe

18.00-18.15 – Ernæringsarbeid ved SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og
samhandling) v/ forskningssykepleier Christina Frøiland.

18.15-18.30 – Avslutning v/ Sverre Uhlving

Påmeldingsfrist: 26.10.15 til Anne Sofie Gjerde på mail: anne.sofie.oye.gjerde@sus.no

Med vennlig hilsen
Ernæringskomiteen på SUS


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.