fredag 18. september 2015

Sola DPS: Raskere tilbake

Sola DPS har fortsatt et Raskere tilbake tilbud for pasienter som er sykemeldt eller i ferd med å bli sykemeldt pga lettere psykiske lidelser.

Tilbudet gjelder hele SUS opptaksområde .

Viktig at det fremkommer tydelig at det gjelder "Raskere tilbake" ordningen.”Raskere tilbake” prosjektet ved Sola DPS poliklinikk
Sola DPS har fortsatt et «Raskere tilbake» tilbud for pasienter som står i fare for å bli sykemeldt eller som er sykemeldt pga lettere psykiske lidelser. Prosjektet har som mål å gi tilbud om behandling raskt slik at en kan unngå sykefravær eller hjelpe sykemeldte raskere tilbake i jobb.


Målgruppe
Tilbudet er rettet mot dem som:
  • bor i opptaksområdet til Stavanger Universitetssykehus.
  • er i arbeid eller har et arbeidsforhold.
  • har mild til moderat depresjon, angstproblemer eller andre lettere psykiske problemer.


Tilbudet passer ikke til personer med langvarige psykiske plager og/eller med behov for sammensatt og langvarig behandling.


Tilbudet omfatter
  • Individuell samtaleterapi. Begrensede terapiløp tilpasset den enkeltes behov med en psykodynamisk-, kognitiv – eller eklektisk tilnærming.   
  • Stressmestringskurs. Kurset går over 8 uker med 1 ½ time pr. gang med 8-10 deltakere. Førstkommende kurs vil sannsynligvis starte opp i september/oktober 2015.


Henvisning
Fastlege er henvisende instans. Tenk på at de som tar imot henvisningen lett skal se at det gjelder "Raskere tilbake"

Papirhenvisninger sendes:
Stavanger Universitetssykehus
Seksjon for henvisningsdokumentasjon
Postboks 8100

4068 Stavanger
Elektroniske henvisninger sendes SOLA DPS.

Ansvarlig avdeling
Sola DPS, poliklinikk
Stemveien 40
4050 Sola


Kontaktperson  
Poliklinikkleder Bjarne Andreas Johansen, tlf 51515440?
Teamleder Ludvig Mellemstrand, tlf 51515476

Prosjektkoordinator (for Helse Stavanger HF) Hege Larsen Vuyk, 51513659 / 95748768

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.