torsdag 8. mars 2012

Telefonråd - nytt verktøy


Telefonråd via Helsebiblioteket 

Telefonråd er et oppslagsverk og verktøy for håndtering av pasienthenvendelser i allmennpraksis eller på legevakt, spesielt utviklet for helsesekretærer og sykepleiere.

Av Praksiskonsulent Olav Thorsen

Telefonråd består av Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Lærdals fond for akuttmedisin), som dekker tidskritiske henvendelser, og Medarbeiderråd for legevakter og allmennlegekontorer, som dekker rådgivning ved generelle allmennmedisinske problemstillinger.

I Telefonråd er de to oppslagsverkene knyttet sammen gjennom krysshenvisninger til aktuelle kapitler.
Fra og med februar 2012 er det redaksjonelle ansvaret for Telefonråd overtatt av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.

Nedlasting av Telefonråd 
Programmet må lastes ned og installeres lokalt på den enkelte maskin eller server. Maskinen må ha Windows 98 eller nyere. Dersom det allerede finnes en installasjon på maskinen eller serveren, kan du beholde eventuelle egne notater – se installasjons- og brukerveiledning for Telefonråd (PDF-dokument, 1,7 MB).
Telefonråd er fritt tilgjengelig gjennom Helsebiblioteket.no, men alle som laster ned må registrere kontaktopplysninger slik at de kan bli varslet om oppdateringer eller viktige endringer i programmet.
Lenke til siden på Helsebiblioteket: klikk her

Publisert 08.03.2012 07:20 | Endret 08.03.2012 07:22