fredag 23. mars 2018

Vanskelige plassforhold SUS - gjelder til onsdag 28.03.2018

(Noen har allerede fått denne meldingen via kommuneoverlegene på epost.)


Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

Emne: Vanskelige plassforhold SUS


På grunn av den store influensaepidemien og generell stor pasientpågang har vi en svært vanskelig plass situasjon på SUS. Vi har også mange utskrivningsklare pasienter til kommunehelsetjenesten. I dag har situasjonen ytterligere toppet seg. Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH senger som alternativ til innleggelse

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold.


Beskjeden gjelder til onsdag 28.03.2018Vennlig hilsen

Eldar Søreide
Fagdirektør
Mob 99274615
Helse Stavanger HF

www.sus.no

tirsdag 20. mars 2018

Påminnelse: Nytt og nyttig møte i kveld.

Møteplassen Nytt og nyttig på SUS

Tid: tirsdag 18.03.2018 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS
Påmelding: klikk her

PKO SUS inviterer allmennleger til vårens Nytt og nyttig møte.
Som vanlig blir det et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål. Sammen med høstens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.
Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Ny løsning for en gammel utfordring?  Legemiddelsamstemming i sykehuset
Svein Kjosavik
18.15
Very Important Patients – VIP prosjektet
Bedre samhandling og planlegging av helse-tjenesten for pasienter med omfattende og kroniske problemer
Svein Kjosavik
18.30
Nytt fra Læring- og mestringssenteret: Kurs for barn med overvekt
Kari Fredriksen
18.45
Kaffepause

19.00
Reidar Stokke
19.15
HPV screening, praktiske tips for prøvetaking
Jannicke Mohr Berland
19.30
Kommunikasjon mellom fastlegene og akutt-mottak ved ØH pasientforløp
Øystein Mjelva
19.45
Hvordan unngå uheldige pasientforløp for pasienter med behov for økt omsorgsnivå i kommunen?
Sissel Hauge
20.00
Felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus
Ivar Halvorsen
20.15
PBB - persisterende bakteriell bronkitt
Knut Øymar
20.30
Slutt


Presentasjonene skal være i form av PechaKucha, hvor man har mulighet for å vise maks 20 bilder/slides, med mulighet for å bruke 20 sek. på hvert bilde. PechaKucha (japansk ペチャクチャ- for «lyden av folk som snakker») er en presentasjonsform og et kulturarrangement der programmet består av opptil 12-14 korte multimedia-presentasjoner. Hver deltager kan vise 20 bilder, men bare bruke 20 sekunder på hvert. Foredragsholderne har altså bare 6 minutter og 40 sekunder på å fremføre sitt innlegg før neste deltaker entrer scenen. Formatet gjør at presentasjonene blir konsentrerte og underholdende. Opplegget ble utarbeidet av Astrid Klein og Mark Dytham i Tokyo i 2003.

mandag 12. mars 2018

Dialogmelding til røntgenavdelingen.

Nå er røntgenavdelingen klar til å ta imot dialogmeldinger.

Fremgangsmåten er den samme som for de andre kliniske avdelingene på SUS

I praksis er disse meldingene tenkt for å avklare korte oppfølgingsspørsmål f.eks til en bildebeskrivelse du har mottatt.


Noen generelle poeng/påminnelser om bruk av dialogmeldinger:
Man kan kun sende dialogmeldinger til sykehus i Helse Vest (andre sykehus i andre deler av landet har ikke tilpasset/kvalitetssikret mottak i sine systemer for dette og har derfor ikke mulighet til å ta imot).

Man bruker i praksis en av PLO meldingstypene. (De vi bruker i kommunikasjonen mot kommunen) Det er  spesifikt den som kalles "Forespørsel" som skal brukes (de andre er ikke testet og havner i feil innboks på sykehuset). Se brukerveiledning om du trenger info om bruken i ditt system.

For å understreke: De andre PLO meldingstypene kan IKKE benyttes.

Husk at våre kolleger har det som deg - lange skriftlige henvendelser som krever mye jobb for å finne frem informasjon eller krever mye vurdering egner seg dårlig for denne typen meldinger. Ikke så ulikt det vi tenker om PLO meldinger fra ulike kommunale samarbeidspartnere.
Da er det stort sett bedre å ta en telefon eller henvise pasienten.

Meldingene egner seg for situasjoner der du kan vente på svar noen dager.

Det er viktig at vi bygger god kultur for bruken av disse meldingene.

På nasjonalt nivå utvikles det i disse dager en egen meldingstype som skal dekke behovet for en slik melding i hele landet.

onsdag 7. mars 2018


Møteplassen Nytt og nyttig på SUS

Tid: tirsdag 18.03.2018 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS
Påmelding: klikk her

PKO SUS inviterer allmennleger til vårens Nytt og nyttig møte.
Som vanlig blir det et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om. Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål. Sammen med høstens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.
Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Ny løsning for en gammel utfordring?  
Legemiddelsamstemming i sykehuset
Svein Kjosavik
18.15
Very Important Patients – VIP prosjektet
Bedre samhandling og planlegging av helse-tjenesten for pasienter med omfattende og kroniske problemer
Svein Kjosavik
18.30
Nytt fra Læring- og mestringssenteret: Kurs for barn med overvekt
Kari Fredriksen
18.45
Kaffepause

19.00
Medikamentell behandling ved lett alkoholisme
Reidar Stokke
19.15
HPV screening, praktiske tips for prøvetaking
Jannicke Mohr Berland
19.30
Kommunikasjon mellom fastlegene og akutt-mottak ved ØH pasientforløp
Øystein Mjelva
19.45
Hvordan unngå uheldige pasientforløp for pasienter med behov for økt omsorgsnivå i kommunen?
Sissel Hauge
20.00
Felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehus
Ivar Halvorsen
20.15
PBB - persisterende bakteriell bronkitt
Knut Øymar
20.30
Slutt


Presentasjonene skal være i form av PechaKucha, hvor man har mulighet for å vise maks 20 bilder/slides, med mulighet for å bruke 20 sek. på hvert bilde. PechaKucha (japansk ペチャクチャ- for «lyden av folk som snakker») er en presentasjonsform og et kulturarrangement der programmet består av opptil 12-14 korte multimedia-presentasjoner. Hver deltager kan vise 20 bilder, men bare bruke 20 sekunder på hvert. Foredragsholderne har altså bare 6 minutter og 40 sekunder på å fremføre sitt innlegg før neste deltaker entrer scenen. Formatet gjør at presentasjonene blir konsentrerte og underholdende. Opplegget ble utarbeidet av Astrid Klein og Mark Dytham i Tokyo i 2003.