mandag 24. februar 2020

Skadeprosedyrer: Avkappet fingertupp og Amputert finger

Stavanger legevakt har i samarbeid med Helse Stavanger utviklet to prosedyrer for håndtering av avkappet fingertupp og amputert finger.

Råd til pasienten på telefonen
Praktiske tips for behandling og/eller henvisning

Distribueres siden det kan være nyttige rutiner for oss alle.
Avkappet fingertupp

PROSEDYRE/RUTINE
Vurdere tykkelse på tuppen om er skåret av. Er det mulighet for å sy denne på dersom den er intakt? Henger tuppen delvis på? Går skade inn til bein/sener? Lege må vurdere.

Dersom skade går inn til bein blir pasient henvist til akutt poliklinikk.  Legg  vridde våte kompresser dynket i NaCl rundt den skadde fingeren.


For å stoppe blødning ved en overfladisk avkappet tupp (ikke ned til bein eller sener).
 • Skyll såret godt med Nacl.
 • Legg mepitel over såret.
 • Legg så bandasje feks Melolin.
 • Legg eventuelt en tupfer over bandasjen for å legge på trykk og stoppe en eventuell blødning.
 • Fikser med softban eventuelt elastomull.


Amputert finger

PROSEDYRE/RUTINE

Råd til pasienten per telefon:
 1. Legg en fuktig klut/kompress på gjenværende del av finger.
 2. Legg amputatet i en godt lukket plastpose som så legges i en pose med kaldt vann. En skal ikke ha is i posen.
 3. Komme til legekonsultasjon umiddelbart.
   
Dersom pasienten møter opp på legekontor eller legevakt
 1. Rød hastegrad.
 2. Legevurdering: Hvilken finger, rent kutt eller klemskade?
 3. Legg vridde våte NaCl kompresser rundt amputatet som legges i en godt lukket plastpose som så legges i en pose med kaldt vann. En skal ikke bruke is i posen.
 4. Legg vridde våte Nacl kompresser på gjenværende del av finger.
 5. Hev skadestedet for å redusere blødning.
 6. Rask transport til SUS fortrinnsvis akuttpol.

fredag 21. februar 2020

Psykiatri: Påminnelse om tilbudet Helse og arbeid ved Sola DPS poliklinikk.


Helse og arbeid (tidligere "Raskere tilbake") ble fra 01.01.2018 omgjort fra å være et prosjekt til et fast tilbud i spesialisthelsetjenesten.

https://helse-stavanger.no/behandlinger/rettigheter/helse-og-arbeid

Henvisninger fra helse Helse Stavanger sitt opptaksområde sendes Sola DPS 


Mer om tilbudet:

Arbeidsrettet behandling

Målsetting
Formålet med arbeidsrettet behandling er å bedre psykisk helse og øke arbeidsevne, bedre jobbmestring og livskvalitet. Med arbeid forstås også skole og utdanning.

Målgruppe


Tilbudet passer ikke ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse, selvmordsfare, personlighetsforstyrrelse, manglende arbeidstilknytning eller komorbide og langvarige plager.

Tilbudet omfatter

 • Jobbfokusert individuell samtaleterapi. I jobbfokusert behandling vil det, samtidig med behandling av de psykiske vanskene, være fokus på arbeidsdeltakelse og jobbmestring. Gjennomsnittlig behandlingsforløp vil være på 10-15 samtaler.
 • Stressmestringskurs. Kurset går over 8 uker med 1 ½ time pr. gang med 8-10 deltakere.

Henvisning og inntak
Fastlege er henvisende instans.
Henvisningen sendes enten elektronisk til «Helse Stavanger HF – psykisk helsevern for voksne – Sola DPS» eller per post til: Postboks 8100, 4068 Stavanger.

Henvisning merkes med ”Helse og arbeid”

Helse og arbeid behandler alle nye henvisninger hver uke. Inntaksmøtet er normalt torsdager.

Ansvarlig avdeling
Sola DPS, poliklinikk
Stemveien 40
4050 Sola

Kontaktperson  
Poliklinikkleder; Jørn André Kårstad Idsal, tlf 51 51 5441.
Teamkoordinator; Ludvig Mellemstrand, tlf 5151 5476

tirsdag 11. februar 2020

Pasientreiser: Legeerklæring ved varig behov - oppdatert mal

Pasientreiser har oppdatert malen for legeerklæring til pasientreiser.

I 2019 utarbeidet Pasientreiser i samarbeid med PKO og HTV AF en standardisert legeerklæring i forbindelse med  reise til behandling.

Erklæringen åpner for varig og periodisk behov for tilrettelegging, og har med de punktene Pasientreiser trenger for å kunne bestille sammensatte reiser. Spesielt aktuelt ved sammensatte reiser når det f.eks. skal bestilles fly og drosje, eller ved behov for ledsager.

Erklæringen er evaluert og det er konkludert med at den fortsatt skal være tilgjengelig. Det oppleves at erklæringen ikke skrives ut fra journalsystem og det legges derfor til signaturfelt.
Den nye malen finner du her

(Velg å åpne med Word eller annet tekstredigeringsprogram for å få kopiert teksten til en mal i journalprogrammet ditt).

fredag 7. februar 2020Diabetesforum 2020 går av stabelen i slutten av mars og er godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs.

Tidspunkt: 26-27. mars
Kurspoeng:15

Påmelding: Klikk her