onsdag 22. februar 2017

Vårseminar 2017
Perinatalkomiteen i Helse Vest inviterer også i år helsepersonell som arbeider i svangerskaps-, fødsels- og spedbarnsomsorgen til Vårseminar 27. april om aktuelle utfordringer innen feltet.

Seminaret er søkt godkjent med 7 tellende timer som emnekurs i obstetrikk.

Les mer om seminarprogram og foredragsholdere

Påmelding på via deltager.no innen 21. april 2017

lørdag 18. februar 2017

Nytt og nyttig møte mandag 24.april

Nytt og nyttig møtet på SUS blir utsatt fra 7.mars til 24 april pga møtekollisjon med ALU møte i Stavanger.

Vi kommer tilbake med en invitasjon når det nærmer seg - men hold av datoen !