fredag 15. september 2023

Nytt&Nyttig: DIGITAL QUICK FIX FOR MAGESMERTER HOS BARN?! m.m.

Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form.

Meld deg på som smågruppe (og skaff deg poeng) eller delta alene.

Dato: 07.11.23

Tid: kl. 19.00 - 21.15

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.


Påmelding
Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse. Vi vil oppfordre til fysisk oppmøte da dette er en god anledning til å treffe nye og gamle kolleger. Nytt: 

Informasjon om:

  • Barn med magesmerter, digital poliklinikk. (Dag Tveitnes, ph.d. og overlege barneavdelingen)

  • Ny bindevevsklinikk for barn på SUS. Tverrfaglig utredning av barn med hypermobilitet. (Johan A. Lund, overlege HABU)

Nyttig: 

  • Praktisk tilnærming til allergi hos barn på fastlegekontor. (Ingvild Bruun Mikalsen, ph.d. og overlege barneavdelingen)

  • Samarbeid med barneavdelingen. Hva er status? 
Dato: 07.11.23

Tid: kl. 19.00 - 21.15

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.Med vennlig hilsen
PKO / Maria Lund

tirsdag 12. september 2023

Forskning: Alzheimers sykdom biomarkør studien ABBA-GP inkluderer nå deltakere fra hele Sør-Rogaland.

Alzheimers sykdom biomarkør studien ABBA-GP inkluderer nå deltakere fra hele Sør-Rogaland. 
Fastlegekontorene i alle kommuner i Sør-Rogaland har nå fått tilsendt testkit, plakat og informasjons- og samtykkeskriv for ABBA-GP studien. Vi håper mange vil henge opp plakaten på venteværelset. I tillegg finnes det nå en digital versjon av plakaten som kan vises på skjerm i venteværelset, for de fastlegekontorene som ønsker det, se link under. 

Trenger vi din hjelp? Ja! For å rekruttere nødvendig antall deltakere er vi avhengig av å få rekruttert 2-4 deltakere/fastlege fra ALLE kommuner i Sør-Rogaland. 

I aldersgruppen 70+ har 1 av 3 en mild kognitiv svikt og 1 av 7 har demens. Det er disse, og yngre personer med symptomer på kognitiv svikt, som vi ønsker å rekruttere til studien.

Deltakerne kan rekrutteres frem til 31.8.2025. Takk for at du bidrar til viktig demensforskning!


Her finner du mer informasjon om studien i PKO-arkivet