fredag 27. oktober 2017

Ny ØNH avtalepraksis: Arne Asmervik Qvindesland


Ny ØNH praksis tar imot henvisninger fra 1.november

Praksisadresse: Randabergveien 300B, 4070 Randaberg
Telefon eksped: 51414420
Vi har bedt ham sende oss litt informasjon om praksisen:

Våren 2017 opprettet Helse Vest en ny avtalehjemmel for en øre-nese-hals spesialist. Etter søknad fikk jeg tildelt den på forsommeren 2017. Siden praksisen er helt ny, har forberedelsene til oppstart tatt noe tid. Nå begynner brikkene å falle på plass, og planlagt oppstart er i begynnelsen av november.

De siste 10 årene har jeg vært seksjonsoverlege ved Hørselssentralen ved Stavanger universitetssykehus, og har arbeidet vesentlig med audiologi, otonevrologi og ørekirurgi.

Hovedfokus for praksisen vil naturlig nok være audiologi og otonevrologi, men selvfølgelig vil jeg også diagnostisere og behandle annen ØNH problematikk.

Jeg har ansatt to audiografer og sammen ønsker vi å gi et faglig godt ørenese-hals tilbud i regionen.
Stavanger universitetssjukehus har fått nytt telefonnummer


Nytt telefonnummer til sentralbordet på sykehuset er 51 51 80 00.
 
For å redusere kostnadene for de som ringer oss, avvikler sykehuset bruken av spesialnummer.
 
I en overgangsfase vil det fremdeles være mulig å ringe til det gamle telefonnummeret 05151. Innringer vil da få opplest en talemelding som informerer om nytt telefonnummer - og vil bli bedt om å ringe dette.
 
Det er kun telefonnummeret til sentralbordet som er nytt. Direktenumrene til avdelingene er de samme som før.
 
Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.

onsdag 25. oktober 2017

Smågruppetips: Samleside diabetes retningslinjer

Det siste året har det kommet nye retningslinjer for diabetes og svangerskapsdiabetes. Helsedirektoratet har utarbeidet filmer og annet materiell som kan være til nytte for helsepersonell. 

Materiellet kan brukes som opplæring i smågrupper eller for hver enkelt lege. Noe av materiellet kan også være til nytte i konsultasjon med pasienter.

Alt materiell er samlet på en temaside om diabetes:

https://helsedirektoratet.no/diabetes

Filmene er på 7-8 minutter, og handler om seks viktige temaer fra diabetesretningslinjen:
-          Blodsukkersenkende legemidler
-          Behandling av nyresykdom
-          Fot- og nevropati
-          Utredning og diagnostikk av type 2
-          Kommunikasjon, mestring og motivasjon
-          Levevaner

Det kommer også en egen film om svangerskapsdiabetes.

fredag 13. oktober 2017

Påminnelse: Møteplassen Nytt og nyttig på SUSTid: tirsdag 24.10.2017 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS
Påmelding: klikk her

PKO SUS inviterer allmennleger til høstens Nytt og nyttig møte.
Som vanlig blir det et variert program med fokus på nyheter som vi fastleger har nytte av å vite om.

Det blir korte innlegg med anledning til kommentarer og spørsmål.
Sammen med vårens møte gir dette 6 tellende timer til spesialiteten i allmennmedisin.

Program:

Tidspunkt
Tema
Foreleser
18.00
Nytt om nytt sykehus
Kari Gro Johanson
18.15
Mal for (bedre) epikriser
Kristian Leitao
18.30
Ny dagpost hjerte
Erlend Singsaas
18.45
Nytt fra dagpost medisin
Katrine B Norheim
19.00
Kaffepause

19.15
Mobilt palliativt team – for hvem?
Målfrid Bjørgaas
19.30
Nye retningslinjer for glukosebelastning av gravide
Ragnar Sande
19.45
Nytt om dialogmeldinger
Ole Chr Langlo
20.00
Nye lover for psykisk helsevern om tvang
Jan Skandsen
20.15
Legemiddel-samstemming på SUS
Svein Kjosavik
20.30
Slutt

                                                                      


Vel møtt!

Olav Thorsen
Leder PKO SUS