onsdag 27. mars 2019

Informasjonsmøte CFS/ME for arbeidsgivere, NAV og fastleger


Informasjonsmøte om CFS/ME
for arbeidsgivere, NAV og fastleger

Dato:     onsdag 24.04.2019
Tid:        kl. 13.00 til kl. 15.00
Sted:     Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering v/Lassa,
              Rektor Berntsensgt. 12
              4022          Stavanger

  Konferanserom 1. etg.

Det tverrfaglige teamet på CFS/ME poliklinikken presenterer utfordringer og tiltak som kan foreligge pr. dags dato.

Påmelding:  
Epost til afmr@sus.no, merkes med att.: Seksjonsleder Rehabilitering

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Seksjon for rehabilitering, CFS/ME-poliklinikk
Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassamandag 25. mars 2019

MR implantater og sjekklisten - viktig påminnelse


Vi repeterer en god nyhet:
Man kan jo nå likevel undersøke pasienter med noen implantater som før alltid var kontraindisert på MR.

Det forutsetter:
1) At implantatene er såkalt "MR conditional"
2) At henvisningen sendes sykehus.
3) At man har riktig navn og nummer på implantatet.

Men:
Radiologisk avdeling opplever stadig vekk at det mangler opplysninger om pacemakere, ICD og andre implantater i MR sjekklisten. 

Våre gode kolleger på sykehuset forstår at det kan glemmes og går derfor alltid igjennom en sjekkliste muntlig med pasienten før MR tas men det er ingen god garanti for å oppdage at de likevel har et implantat. Pasientene forstår ikke alltid viktigheten av å svare riktig på disse spørsmålene, og noen pasienter er heller ikke helt orientert. 

Da kan det gå skikkelig galt: 
Et eksempel: Et ICD-implantat som det ikke er opplyst om kan slutte å virke i MR maskinen. Dersom dette ikke oppdages har pasienten ingen beskyttelse i tilfelle det oppstår ventrikkelflimmer. 

En annen konsekvens av MR på pasienter med disse implantatene er at det kan oppstå forbrenninger i hjertemuskelen med ruptur av hjertemuskelen og plutselig død.

Viktige implantater i denne forbindelsen er: 
  • pacemakere
  • defibrillatorer
  • insulinpumper
  • nevrostimulatorer
  • cochleaimplantater

(De trenger ikke nøyaktig navn og nummer på stenter, proteser, clips og annet metall, kun opplysning om at pasienten har det i sjekklisten.)

HUSK!
Dersom en ønsker å henvise en pasient med et implantat som kan være MR conditional til MR husk følgende:
  • krav til god indikasjon som har terapeutisk konsekvens må være oppfylte
  • de trenger nøyaktig navn og nummer på implantatet sammen med opplysninger om når og hvor det ble implantert. Der det er vanskelig å få tak i nøyaktig informasjon, må fastlege og SUS samarbeide. Hvis du vet årstall eller sykehus/avdeling hjelper det.
TIPS : pasienter som får et implantat får et implantatkort. Be dem ta det med på kontoret så du får tatt et bilde av det eller registrert aktuell info så du har det klart ved behov - pasienter kan jo nå ellers sende bilder av implantatkortet til deg via Helsenorge.no - så har du det i EPJ til senere bruk. Når SUS en gang får mulighet til å ta imot vedlegg kan det da videresendes.

Henvisningen må sendes til sykehus og ikke til radiologisk institutt. 


Radiologisk avdeling vil da i samarbeid med for eksempel kardiologisk, nevrokirurgisk og ØNH avdelingene vurdere om MR bør og kan tas. En pasient med ICD fikk ødelagt batteriet i en MR maskin i Rogaland i februar. Denne pasienten kunne sannsynligvis ha fått en trygg MR på sykehus med endrede innstillinger på ICD før og etter MR, kontroll av motstand i ledninger og overvåkning av kardiolog.For dem som ønsker å lese mer om temaet, kan denne oversikten fra Helsedirektoratet anbefales

Ta gjerne kontakt med kathinka.dehli.kurz@sus.no 

for diskusjon, men spørsmål om enkeltimplantater og MR kompatibilitet i hvert enkelt tilfelle ønskes sendt i henvisning, da dette krever en multidisiplinær helheltsvurdering.

Takk for samarbeidet !

Kathinka Dehli Kurs
Seksjonsoverlege MR
Radiologisk avdeling


Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulentsøndag 24. mars 2019

Nytt tilbud Lassa: Intensivt språktilbud på AFMR Lassa (CIST)Helse Vest har startet opp med intensiv senfase språktrening ved Stavanger universitetssykehus (og Haukeland universitetssykehus). 

I Helse Stavanger HF foregår treningen på AFMR Lassa.  

Hovedmålet med treningen er å bedre talespråket. 

Tilbudet er aktuelt for voksne rammet av afasi etter ervervet skade på hjernen. 

Deltakelse er aktuelt 3-6 mnd etter skade, ingen øvre grense. Treningen foregår på dagtid over 3 uker.

Vennligst se link for ytterligere informasjon om innhold og deltakelse:

tirsdag 19. mars 2019

Møteplassen Nytt og nyttig på SUS


Møteplassen Nytt og nyttig på SUSTid: tirsdag 26.03.2019 kl. 18.00 - 20.30
Sted: Aulaen, SUS

Påmelding: Klikk her

Som vanlig blir det korte, aktuelle temaforedrag på 10 minutter med 5 minutter til spørsmål om kommentarer.
Det gis 6 tellende timer for to påfølgende Nytt og nyttig møter.

Tidspunkt
Tema
Foreleser/ansvarlig PK
18.00
Nytt om barselomsorgen

Erik Andreas Torkildsen, avdelingssjef

18.15
Pakkeforløp rus og psykiatri – hva nytt?
Lars R Øhlckers
18.30
TSB (hva er det?)                                            Avdeling for rus og avhengighetsbehandling - Henvisning til rusbehandling – pakkeforløp
Torgeir Gilje Lid
18.45
Pakkeforløp – sett fra allmennpraksis
Ivar Halvorsen
19.00
Kaffepause

19.15
Hepatitt N og C – nye behandlingsmetoder
Anne Kristine Hetta
19.30
Nytt om virtuelle helsetjenester
Sara Maria Mathisen, seksjonsoverlege nevro
19.45
Kan fastlegene henvise til ernæringsfysiolog?
Oddveig Fossdal Drøpping
Seksjonsleder Seksjon for klinisk ernæring
20.00
Hud biopsier/bilder – hva ønsker SUS?
Sonali Hansen
20.15
Pakkeforløp gynekologisk kreft
Ernst A Rettedal
20.30
Slutt
fredag 15. mars 2019

Oppdatert avtalespesialistinfo: Øyelegepraksis bytter navn


Øyelege Richard von Volkmann overtok Kjell Magne Haugland sin øyelegepraksis i desember 2015. I januar 2019 ble navnet endret fra Sandnes Øyelegesenter til Volkmann Øyelege & Laserklinikk.

Litt praktisk i den forbindelse:
  • Dette vil si at du kanskje må inn i adresselistene dine og gjøre noen oppdateringer.
  • Praksisen tar imot øhjelp: Man kan ved behov ringe 51 58 17 16.
  • pasienter med rullator eller rullestol lett kan komme til. 

 Noen tjenester som utføres ved øyepraksisen

        Behandling og oppfølging av barns brytningsfeil, samsynsproblemer og strabisme.
        OCT av papille, makula og cornea.
        Fundusfotografering.
        Synsfelt, som ledd i screening for glaukom, synsfeltutfall ved hjerneslag og for fornyelse av alle førerkortklasser.
        Cornea topografi og pachymetri.
        Laserbehandling av etterstær, åpen- og trangvinkelglaukom, hornhinneerosjoner og brytningsfeil.
        Behandling og oppfølging av tørre øyner med blant annet punktplugger.
        Småkirurgi på øyelokk, ved behandling av f.eks hordeolum og chalazion.

Og her er de hyggelige menneskene som jobber i praksisen: