tirsdag 29. august 2023

LAB: Omlegging av luftveis-PCR

 

Omlegging av luftveis-PCR

Avdeling for medisinsk mikrobiologi innfører en endring av luftveis-PCR med innføring av én luftveispakke (PCR) for alle prøver fra og med 12.09.23

Bakgrunnen for endringen er at dette vil effektivisere driften ved laboratoriet, samt gi bedre epidemiologisk overvåkning. 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har frem til nå hatt tre ulike analysepakker for luftveis-PCR. Fra og med 12.09.23 omlegges diagnostikken til at det utføres kun én luftveipakke (PCR) for alle prøver. Den nye luftveispakken tilsvarer tidligere utvidet luftveispakke og inneholder vanlige luftveisvirus, i tillegg til SARS-CoV-2, influensavirus og atypiske bakterier.

For ytterligere informasjon om hvilke agens som inngår i luftveispakken, se vår Laboratoriehåndbok

Bakgrunnen for omleggingen er at dette vil gi en mer effektiv og strømlinjeformet drift i avdelingen. I tillegg vil innføring av en mer omfattende luftveispakke hos alle pasienter gi bedre epidemiologisk overvåkning.

Denne omleggingen er en stor endring i forhold tidligere anbefalinger for rekvirering av luftveis-PCR, hvor vi som en del av «gjør kloke valg» i 2018 ønsket å begrense bestilling av utvidet luftveispakke. Avdelingen har nå en ny og større utstyrspark som gir muligheter for å effektivisere driften, samtidig som det i etterkant av pandemien er økt fokus på epidemiologisk overvåkning av sirkulerende luftveisagens i samfunnet