tirsdag 27. september 2016

Streiken: Forlenget svartid på radiologiske undersøkelser.

På grunn av den pågående arbeidskonflikten har vi dessverre en forsinkelse på beskrivelse av undersøkelser utført på Avdeling for radiologi, Helse Stavanger.
Dette gjelder både SUS, Hillevåg, Sandnes og Egersund. Vi prioritere etter beste evne.

Minner om muligheten til å bruke private med avtale. Curato og Unilabs.

Beklager ulempen dette medfører.
Vennlig hilsen

Terje Daniel Bakkelund
Avdelingssjef
Avdeling for radiologi
Helse Stavanger HF
www.sus.no

søndag 18. september 2016

Neste Nytt og nyttig møte 31.oktober !

Nytt og nyttig på SUS mandag den 31. oktober kl. 18-20.30. Sted: Aulaen, SUS.

«Nytt og nyttig-møtet høsten 2016 blir mandag den 31. oktober, og vil inneholde nyheter som har betydning for deg som fastlege i samarbeidet med SUS. Møtet er gratis, og gir 3 møteseriepoeng. 

PKO-SUS

onsdag 7. september 2016

Oppdatert 13. september: Ingen drop-in ved røntgen i Sandnes og Hillevåg

Hillevåg
Fra onsdag 14. september vil det ikke være anledning for pasienter å komme på drop-in ved avdeling for radiologi i Hillevåg (seksjon Hillevåg). Det er altså kun drop-in som stenger. Pasienter som har time til røntgen, UL eller MR på seksjon Hillevåg møter til timen.

Sandnes
Fra torsdag 8. september vil det ikke være anledning for pasienter å komme på drop-in ved avdeling for radiologi i Sandnes.

Dette er grunnet brudd i meklingen mellom Akademikerne helse og arbeidsgiverforeningen Spekter der 37 medarbeidere i Helse Stavanger er tatt ut i streik.

Lovpålagte oppgaver som øyeblikkelig hjelp, barn og kreft, vil bli håndtert som normalt og berøres ikke av streiken.