mandag 29. februar 2016

Journalinnsyn: Pasientar i Helse Vest får sjå journalen sin på nett.

Fra 22. mai 2016 får pasientar i Helse Vest, over 16 år, tilgang til sykehusjournalen sin på nett. Det er godkjente journalnotat med hendelsessdato etter 1. mars 2016 som vil vises. Foreldre og foresatte kan se journalen til egne barn under 12 år.

For fastleger medfører dette at henvisninger som sendes etter 1.mars vil bli tilgjengelig på nett.

Under kan du lese mer om dette fra et informasjonsskriv fra Helse Vest.

fredag 26. februar 2016

PKO- arkivet: Oppdatert DVT - rutine.

Hvilke lokale rutiner gjelder når du har en mulig DVT pasient?

Bør du ta en Wells score først?
Henvises pasienten til røngten i første omgang?
Hva skjer hvis det foreligger DVT?
Hva hvis det ikke er DVT - hvordan håndteres det?

Dette og mer til kan du finne ut mer om ved å gå til PKO - arkivet og søke på f.eks "DVT".

Hvem vet - kanskje finner du noe annet nyttig i PKO - arkivet også :-)

onsdag 24. februar 2016

Pasientreiser: husk forhøyet egenandel utenfor egen helseregion

Pasientreiser opplever at en del pasienter ikke kjenner til at det er forhøyet egenandel når de selv velger seg til et helseforetak utenfor egen helseregion.

Vi hadde satt stor pris på om fastlegekontorene kunne hjelpe til med å informere om dette f.eks. i forbindelse med at man sender henvisning til aktuelt foretak.

Informasjon på venteromsskjerm? Hvis du ønsker å legge ut informasjon om dette på informasjonsskjerm på venterom eller lignende kan du laste ned denne powerpoint slidenKortversjonen av reglene:
Hovedregelen er at reiser til spesialisthelsetjenesten dekkes innen egen region med vanlig egenandel. 
Alle regioner skal ha et fullverdig tilbud, med unntak av nasjonale og flerregionale tjenester, og nasjonale kompetansesenter.


  • Når pasienten henvises av ansatt i eget helseforetak, fordi det regionale helseforetaket (Helse Vest) ikke kan sørge for et tilbud innen helseregionen, betaler pasienten vanlig egenandel.
  • Når pasienten eller fastlegen velger å bli henvist/henviser til et behandlingssted utenfor egen helseregionen er egenandelen for reisen pr i dag  kr. 400,- pr vei.

Fullstendig informasjon om regelverket finner du her fredag 12. februar 2016

HYPERBAR OKSYGENBEHANDLING –fastleger kan henvise til den nasjonale behandlingstjenesten.

Hyperbar oksygenbehandling (HBO) blir gitt til pasienter med ulike tilstander. I de tilfellene hvor pasientene blir fulgt opp av fastlegen er det nødvendig  at fastlegen er kjent med behandlingstilbudet og hva en henvisning må inneholde 


Der finne du også lenke til informasjonside for deg som skal henvise.

onsdag 10. februar 2016

Invitasjon til "Nytt og nyttig" møte på SUS

Møteplassen "Nytt og nyttig" på SUS

Når: Torsdag 3.mars klokken 18 - 21.15
Sted: Aulaen, SUS


Det første Nytt og nyttig-møtet i november 2015 hadde over 80 deltakere, og ble en suksess. Vi satser på at også neste møte blir vellykket og at mange deltar. Kurset er gratis, og gir 3 kurspoeng, som sammen med kurset i 2015 gir 7 tellende kurspoeng.

Tema denne gangen er:                                                                    

18.00 Nytt om LAR
18.15 Allergi og matintoleranse
18.30 Nytt fra barnepoliklinikken
18.45 Hudsykdommer – ventetider, henvisninger
19.00 Nytt om pasientreiser
19.15 Kaffepause
19.30 Smertepoliklinikken - nytt om nevropatiske smerter
19.45 Atrieflimmer-poliklinikken 20.00 Samarbeidet med AMK 20.15 Ny behandling for neseblødninger
20.30 Slutt

Sett av tiden. Dette vil du ikke gå glipp av!

Påmelding: Klikk her