tirsdag 18. februar 2014

IHR prosjektet: Første legekontor som bruker Infodoc Plenario oppe på DIPS Interactor i Helse Vest.Livet som redaktør er morsommere med bilder fra Colourbox :-)
IHR-løsningen DIPS Interactor er Helse Vest sin nye plattform for interaktiv elektronisk rekvirering av lab og røntgen samt henvisninger til sykehusene. 

IHR innføringsprosjektet har nå to piloter i drift, en i HST og en i HBE. 

Sandtangen legesenter på Bryne er allerede i gang med å rekvirerer mot FlexLab på SUS, medisinsk biokjemi, fra WinMed2x integrert med IHR-løsningen DIPS Interactor.

Løsningen ble nylig installert og integrert med Infodoc Plenario ved Eidsvåg legekontor som første Plenario legekontor i Helse Vest. Regin Hjertholm og Eidsvåg legekontor er nå i gang med pilotering av elektronisk prøverekvirering mot laboratoriene på Haukeland. Første elektroniske rekvisisjoner ble registret mottatt torsdag 13.2.2014.

Eidsvåg legekontor rekvirerer nå elektronisk til Helse Bergen, innen medisinsk biokjemi, immunologi, hormonanalyser og mikrobiologi. DIPS Interactor benytter Unilab700 sin tjenestekatalog som publiseres via Norsk Helsenett. 

Eidsvåg Legekontor har fått installert egne etikettskrivere som benyttes av DIPS Interactor til utskrift av etiketter for merking av prøvemateriale.
  
Ferdig registrert rekvisisjon overføres elektronisk til Unilab700. Når prøvematerialet mottas ved laboratoriene er rekvisisjonen registrert i Unilab700. Rekvisisjon aktiveres og prøvene blir analysert uten behov for re-merking av prøverørene.  Analyseresultatene blir sendt elektronisk tilbake slik som tidligere.


mandag 10. februar 2014

SUS: Ny studie ved Hukommelsesklinikken

Hukommelsesklinikken ved SUS deltar i en landsomfattende undersøkelse av tidlige hukommelsesforandringer.
Foto: Colourbox

Vi ønsker derfor kontakt med personer som har 
 • begynnende subjektive hukommelsesproblemer der det kan være en øket demensrisiko (alder 50- 80 år). 
 • personer med Parkinsons sykdom og lette hukommelsevansker. 
Eksklusjonskriterier er om hukommelsesproblemene med stor sannsynlighet skyldes aktiv pågående 
 • fysisk sykdom, 
 • medisinbruk, 
 • kjent alvorlig psykiatrisk sykdom, 
 • kreftsykdom eller 
 • utviklingshemming.

Hvordan melde om aktuelle pasienter:
Legen eller pasienten selv kan ta kontakt med forskningssykepleier direkte på telefon 975 34 161, som deretter gjør en første screening før de eventuelt settes opp til undersøkelse på Hukommelsesklinikken.


Dag Årsland
Overlege / Forskningsleder SESAM


tirsdag 4. februar 2014

Chirurgia MinorKirurgisk poliklinikk

Kirurgisk poliklinikk er et dagkirurgisk tilbud for pasienter med behov for enkle kirurgiske inngrep (chirurgia minor). De fleste av slike inngrep gjennomføres på fastlegekontorene, men enkelte pasienter vil allikevel ha behov for henvisning til kirurgisk poliklinikk. På grunn av stor pågang, ber en om at tiltak i primærhelsetjenesten først er forsøkt.Lipomer (NEL)
Hvis fastlegen mangler kompetanse eller det er vanskelig beliggenhet, fjerner en lipomer over 5 cm ved kirurgisk poliklinikk. Er lipomet lokalisert i ansikt er adressat Plasikk- og håndkirurgisk avdeling, mens på ekstremitetene er adressaten Kirurgisk-ortopedisk avdeling. Dette forutsettes at MR er gjennomført i forkant.

For å avklare annen patologi ved lipomer større enn 5 cm målt klinisk, anbefales MR med kontrast etter "tumorprotokoll" forut for kirurgisk fjerning.Ateromer (NEL)
Infisert aterom, insideres og dreneres i hovedsak i primærhelsetjenesten. Ikke infiserte aterom er et kosmetisk problem. Disse kan fjernes i primærhelsetjenesten,  se gjerne prosedyre på NEL(inkl. video). Hvis fastlegen mangler tilstrekkelig kompetanse, eller ateromet har vanskelig beliggenhet kan pasienter i unntakstilfeller henvises kirurgisk poliklinikk


Inngrodd tånegl (NEL)
I hovedsak bør de fleste tilfeller av inngrodde negler kunne håndteres i primær helsetjenesten
Inngrodd negl kan vanligvis behandles konservativt med korrekt neglepleie og veiledning av fotterapeut. Pasienter med residiverende betennelse tross optimal konservativ behandling bør opereres. Om man mistenker hallux valgus / rigidus som årsak til inngrodd negl må disse henvises til ortopedisk poliklinikk.
Operasjonen foretas i lokal ledningsanalgesi svarende til tåens basis og med blodtomhet svarende til tåen. På den affiserte side av tåen legges et ellipseformet snitt i neglevollen og i den tilgrensede negledel. Neglematrisk, hvor neglen dannes, fjernes fullstendig. Dette er den kritiske del av operasjonen. Neglematriks strekker seg fra lunula til negleroten og sentralt til periost på den underliggende knokkel. Neglematriks fjernes best med en liten skarp skje.
Såret dekkes med vaselinkompress og komprimerende bandasje. Forbindingen skiftes påfølgende dag pga. vanligvis gjennomtrukket blødning.
Etter 2-3 dager kan såret renset daglig i mildt såpevann


Plastikk- og håndkirurgisk avdeling

Plastikk og håndkirurgi er en formgivende rekonstruktiv kirurgisk spesialitet med hensikt å gjenvinne normale forhold ved deformiteter og/eller defekter. Slike tilstander kan være medfødte misdannelser, eller de kan være forårsaket av skader eller sykelige prosesser som infeksjoner, perifere sirkulasjonsforstyrrelser og svulster. Både rekonstruksjoner og håndkirurgi inngår i Plastikk- og håndkirurgisk avdelings  virksomhet. Avdelingen behandler også hudkreft (inkludert føflekkreft) og en del akutte infeksjonstilstander.


Malignt Melanom (NEL)
Alle nevi som fjernes på medisinsk grunnlag, skal fjernes fullstendig ved eksisjonsbiopsi, dette kan gjerne gjøres i allmennpraksis

     Elliptisk incisjon med 2-5 mm brem med normal hud. I NEL står det at en også “en pute av subdermalt fett”, men det ordnes ved reeksisjon av oss.
     Alltid histologisk undersøkelse av preparatet
     Ved spesielle lokalisasjoner eller tekniske utfordringer henvises til kirurg eller hudlege for fjerning
På grunn av kapasitet ber vi fastlegen å fjerne føflekker med mistanke om malignt melanom selv, og at en heller henviser til reeksisjon ved stadfestet Malignt melanom.

Veiledning og hospitering:
Jfr. samhandlingreformen har sykehuset veiledningsplikt som innebærer kurs og mulighet for hospitering. Lenke til info side til hospitering ved Stavanger Universitetssykehus.


Plastisk- og håndkirurgisk avdeling har tilbud om at fastleger kan være med på å operere “enklere” tilfeller i lokal anestesi. For hospitering ta kontakt med avdelingen.

Eirik Viste
Praksiskonsulent / Fastlege Byhaugen legesenter

mandag 3. februar 2014

Smertemestringskurs, SUS

Smertemestringskurs, SUS

Sted: Læringsmestringssenteret

Medisinsk ansvarlig: Smertepoliklinikken

Målgruppe: pasienter med langvarig smerte (ikke malign smerte)

Ventetid: er innen ett år.

 • Kurset går fortløpende på mandager over 8 uker fra kl. 09.30-14.30 inkludert lunsj.
 • Det blir avholdt 4 kurs i året. Ventetiden er innen ett år.
 • Kurset er 3-delt. Det består av fysisk aktivitet, undervisning og veiledning i gruppe, samt hjemmeoppgaver. Det er stor grad av egenaktivitet.
 • Målet er at pasienten tilegner seg kunnskap om hvordan de selv kan arbeide aktivt med å mestre smerter og derved oppnå høyere livskvalitet og funksjon til tross for smerten.
 • Epikrise sendes til fastlege.
 • Henvisningsskjema og mer informasjon om kurset finner du på sus.no/lms .


Flere spørsmål? Kontakt LMS, SUS på tlf. 51513082