fredag 17. februar 2023

Nytt og nyttig møte: Psykt stress!! - Sett av datoen 25.april kl 19


Psykt stress!!


Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form. 
Meld deg på som smågruppe (og skaff deg poeng) eller delta alene.

Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse.

Klikk her for å melde deg / smågruppen på 


Nytt:

Informasjon om: 
  • Felles henvisnings mottak (en felles vei inn til DPS'er og privatpraktiserende spesialister (gjelder voksne. Felles henvisningsmottak gjelder ikke avtalespesialistene med barne- og ungdomspraksis i denne omgangen
  • TA-team (tidlig avklaringsteam som skal bidra til effektiv samhandling som fører til rask avklaring og riktig hjelp)

Nyttig:

  • ADHD, hvordan håndtere den store strømmen av pasienter som ønsker utredning.
  • Samarbeid med DPS'ene, hvordan senke frustrasjons nivået?


Dato:25.04.23

Tid: kl. 19

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.fredag 3. februar 2023

Avtaler private sykehus.

Vi minner om at Helse Stavanger fra 1.januar ikke lenger har avtale med private aktører (Aleris/Volvat). 

Unntaket er for urologi der man har avtale med Aleris/ Volvat Forus (Forusakutten) ut 2023.