søndag 26. november 2017

CFS/ME: Presisering - Lassa har ingen utredningsfunksjonKortversjonen:
Utredning: Nevrologisk eller infeksjonsmedisinsk avd.
Rehabilitering: Lassa (når diagnose er satt etter Canada kriteriene)Presisering ved henvisninger av pasienter med CFS/ME:
AFMR Lassa har ingen utredningsfunksjon, og har kun tilbud til pasienter som er ferdig utredet og fått diagnosen CFS/ME iht. Canada kriteriene. Dette skal fremkomme i henvisningen.

Pasienter som ikke er ferdig utredet kan henvises til CFS/ME utredning ved SUS. 

Henvisningen adresseres enten nevrologisk eller infeksjonsmedisinsk avdeling og MÅ merkes «CFS/ME-utredning». 

Dersom fastlege har stilt diagnosen CFS/ME basert på Canadakriteriene kan altså pasienten henvises direkte til AFMR Lassa, viser forøvrig til tidligere publiserte rutine.


Katrine Brække Norheim
Seksjonsoverlege Medisinsk dagpost

My Dung Nguyen Torkildsen
Avdelingsoverlege avd for fysikalsk medisin og rehabilitering

tirsdag 14. november 2017

Adenovirus konjunktivitt epidemi i anmarsj?

Disse infeksjonene kommer i epidemier, oftest med noen års mellomrom. 

Smitteproblem på øyeavdelingen:
De skaper et problem for øyeavdelingen da viruset er stabilt og vanskelig å eliminere fra kontaktflater, selv med de mest kjente desinfeksjonsmetoder. 

Dette gjør at en del pasienter smittes nettopp ved kontakt med øyeavdelingen.  


Hvem bør henvises:
Pasienter med fluorecinopptak henvises, ellers trenger de fleste ikke tilsyn av øyelege - selv om konjunktivittene kan se skremmende ut. 

Når du er i tvil om diagnosen:
Ved tvil om diagnose, evt manglende respons på mistenkt bakteriell konjunktivitt bør pcr tas med tanke på adenovirus som årsak. 

Mer informasjon:
Det viser forøvrig til artikkel i NEL. 


Kyrre Olsen Meberg
Øyeavdelingen

Kjetil Hetta
Praksiskonsulent

fredag 10. november 2017

Akuttpoliklinikken: Øhjelp - Pasienter med negativt røntgen

Anbefaling for bruk av akuttpoliklinikk i forbindelse med øyeblikkelig hjelp røntgen bilder
Sykehusets rutine er allerede at alle som kommer til røntgen automatisk blir sendt videre til akutt pol. ved positive funn, men ikke ved negative funn.

I enkelte tilfeller kan det være grunn til å be om en spesialistvurdering uansett røntgen svar - som for eksempel ved spørsmål om seneruptur - men
i så fall er det ønskelig at henvisningen klart beskriver behovet.

Bakgrunn
Det en betydelig merbelastning for akutt poliklinikken å få slike henvisninger med ønske om klinisk vurdering ved negative røntgen. Det er samtidig ytterst sjelden at man ser at det er nødvendig eller nyttig. De gangene det evt. er nyttig burde pasienten som regel heller vært henvist ortopedisk pol. kl.
Rutinemessig «helgardering» med å henvise begge steder bør unngås om mulig. 
Dersom du er i tvil anbefaler vi å konferere med vakthavende lege i forkant.


Med vennlig hilsen

Svein Kjosavik
Samhandlingslege

Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent Klinikk A (Ortopedisk avdeling)
tirsdag 7. november 2017

Røntgen: Seksjon Hillevåg redusert drift - DROP IN åpningstid endret.

Avdeling for radiologi, seksjon Hillevåg skifter ut sine to røntgen apparater.

Dette fører til sterkt redusert drift for pasienter til skjelett og thorax undersøkelser.

Fom 13 november 2017 til mars/april 2018 vil følgende endringer være nødvendig:

  • «Drop in» er kun åpen fra 08:00- 11:00 og 12:00-14:00

For andre pasienter sendes henvisning til vår avdeling  som vil tildele pasienten time.

Minner om at «drop in» ikke skal benyttes ved Øyeblikkelig hjelp undersøkelser eller problemstillinger som krever et preliminært svar og/eller videresending.
For slike undersøkelser skal pasienter sendes til vår hovedavdeling.

Det er mulig å benytte seg av våre samarbeidspartnere på Aleris i Stavanger og Unilabs på Sandnes.

Vi beklager ulempene dette vil medføre.


Vennlig hilsen

Berit Vatle
Sjefradiograf
91119283 / +4791119283
Helse Stavanger HF
www.sus.no