fredag 10. november 2017

Akuttpoliklinikken: Øhjelp - Pasienter med negativt røntgen

Anbefaling for bruk av akuttpoliklinikk i forbindelse med øyeblikkelig hjelp røntgen bilder
Sykehusets rutine er allerede at alle som kommer til røntgen automatisk blir sendt videre til akutt pol. ved positive funn, men ikke ved negative funn.

I enkelte tilfeller kan det være grunn til å be om en spesialistvurdering uansett røntgen svar - som for eksempel ved spørsmål om seneruptur - men
i så fall er det ønskelig at henvisningen klart beskriver behovet.

Bakgrunn
Det en betydelig merbelastning for akutt poliklinikken å få slike henvisninger med ønske om klinisk vurdering ved negative røntgen. Det er samtidig ytterst sjelden at man ser at det er nødvendig eller nyttig. De gangene det evt. er nyttig burde pasienten som regel heller vært henvist ortopedisk pol. kl.
Rutinemessig «helgardering» med å henvise begge steder bør unngås om mulig. 
Dersom du er i tvil anbefaler vi å konferere med vakthavende lege i forkant.


Med vennlig hilsen

Svein Kjosavik
Samhandlingslege

Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent Klinikk A (Ortopedisk avdeling)
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.