søndag 24. februar 2019

Hold av tiden: Nytt og nyttig møte 1 – 2019


Den 26. mars kl. 18 - 20.30 blir det nytt Nytt og nyttig møte i Aulaen på SUS.

Som vanlig blir det korte, poengterte innlegg om nye prosedyrer og behandlinger på SUS som det er viktig for oss å kjenne til.

Denne gangen blir det tema som brystsmerter, pakkeforløp rus og psykiatri, Parkinsons
, virtuelle helsetjenester, barselomsorg, hepatitt, TPI og hud-bilder.

Som vanlig er det tellende timer for disse møtene når du har to i samme år.

Sett av tiden! Dette vil du ikke gå glipp av.


Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker, ph.d.
51513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF
www.sus.no

mandag 4. februar 2019

Pasient: Mal for legeerklæring til bruk for dokumentasjon av tilretteleggingsbehov

Mal for legeerklæring - kopier og legg inn i journalprogrammet.


 • Brukes når det er behov for å dokumentere tilretteleggingsbehov - at man ikke kan bruke rimeligste offentlige reisemåte men må ha drosje av medisinske årsaker
 • Spesielt aktuelt ved sammensatte reiser når det f.eks skal bestilles fly og drosje
 • Erklæringen åpner for varig eller periodisk behov for tilrettelegging slik at du slipper å skrive en erklæring per tur
 • Husk å slette punktene som ikke skal være med i erklæringen.
 • Pasienten sender selv inn legeerklæringen til Pasientreiser
 • Bestilling av reise skjer som før


I enkelte tilfeller, når pasienter skal reise til og fra behandling, har Pasientreiser behov for dokumentasjon på pasientens tilretteleggingsbehov, i form av legeerklæring. Dette gjelder spesielt ved sammensatte reiser, hvor det skal bestilles f.eks. fly og drosje.

Til tider har Pasientreiser mottatt legeerklæringer som inneholder mye informasjon om pasientens helse, men lite om de konkrete tilretteleggingsbehovene på reisen. Dette har ført til ekstra arbeid for både pasienter og leger ved at ny informasjon må innhentes. 

Det har også vært et ønske om en standardisert legeerklæring som åpner for bruk ved varige eller periodisk tilretteleggingsbehov.

På bakgrunn av dette har Pasientreiser, i samarbeid med PKO og HTV i Den norske legeforening/Stavanger kommune, utviklet en standardisert legeerklæring som kan legges inn i legekontorets journalsystem.

Erklæringen åpner for varig og periodisk behov for tilrettelegging, og har med de punktene Pasientreiser trenger for å kunne bestille sammensatte reiser.

Punktene som ikke skal være med i erklæringen må slettes, før den skrives ut til pasienten.

Legeerklæring med håndskrift vil regnes som ugyldig.

Skjema og bruken av skjema evalueres årsskifte, 2019-2020, er det satt gyldighet 2019 i dokumentet. 

Dersom pasienter har fått varig erklæring vil den likevel være gyldig etter årsskifte.

Pasientreiser Helse Stavanger HF i samarbeid med PKO og HVT i Den norske legeforening/Stavanger kommune, ber om at vedlagte legeerklæring benyttes ved behov for tilrettelegging ved sammensatt reise.

Drosjerekvisisjon for reise til og fra behandling, rekvireres i Nissy, som tidligere.

Link til malen (kopier teksten og lim inn i en mal i journalprogrammet ditt så har du det når du trenger det). 

fredag 1. februar 2019

Ernæring: Ny ernæringspoliklinikk på SUS fra 1.februar 2019
Målgruppe: 
Barn og voksne med en avklart somatisk tilstand med ernæringsmessige utfordringer:

Vektendring eller toleranseproblematikk ved sondeernæring

Kreftsykdom (svelgvansker, malabsorpsjon, vekttap og underernæring klassifisert ved:

Ufrivillig vekttap 
> 10 % siste 3-6 måneder eller 
> 5 % siste 2 måneder

KMI < 18.5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)

KMI < 20 kg/m2 (> 70 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder

Moderat/alvorlig irritabel tarmsyndrom (IBS) som gir psykososiale konsekvenser. NB: andre sykdommer må være utelukket

Nevrologiske sykdommer med ernæringsutfordringer

Pasienter med medfødt- eller tidlig ervervet nevrologiske tilstander, utviklingshemming og komplekse tilstander som medfører alvorlig funksjonsnedsettelse og ernæringsvansker

Barn med ernæringsproblem med negativ påvirkning av vektutvikling

Alvorlig svangerskapskvalme med utilstrekkelig vektøkning i svangerskapet


Tilbudet vil ikke gjelde for pasienter med generell overvekt/ fedmeproblematikk og spiseforstyrrelser.


Henvisningen bør inneholde: (kopier og lag deg en mal i EPJ)

 • Diagnose og henvisningsårsak
 • Relevant sykehistorie
 • Informasjon om evt. høyde- og vektutvikling
 • Eventuelle utprøvde tiltak

En konsultasjon kan innebære:

 • Kartlegging av kosthold
 • Vurdering av ernæringsstatus
 • Veiledning om tiltak knyttet til ernæringsbehandling eks. spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring og/eller intravenøs ernæring


Tjenesteadresse NHN adresseregister:
Ernæringsfysiologi, Stavanger universitetssjukehus, Våland, (id: 90127)