søndag 24. februar 2019

Hold av tiden: Nytt og nyttig møte 1 – 2019


Den 26. mars kl. 18 - 20.30 blir det nytt Nytt og nyttig møte i Aulaen på SUS.

Som vanlig blir det korte, poengterte innlegg om nye prosedyrer og behandlinger på SUS som det er viktig for oss å kjenne til.

Denne gangen blir det tema som brystsmerter, pakkeforløp rus og psykiatri, Parkinsons
, virtuelle helsetjenester, barselomsorg, hepatitt, TPI og hud-bilder.

Som vanlig er det tellende timer for disse møtene når du har to i samme år.

Sett av tiden! Dette vil du ikke gå glipp av.


Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker, ph.d.
51513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 1. februar 2019

Ernæring: Ny ernæringspoliklinikk på SUS fra 1.februar 2019
Målgruppe: 
Barn og voksne med en avklart somatisk tilstand med ernæringsmessige utfordringer:

Vektendring eller toleranseproblematikk ved sondeernæring

Kreftsykdom (svelgvansker, malabsorpsjon, vekttap og underernæring klassifisert ved:

Ufrivillig vekttap 
> 10 % siste 3-6 måneder eller 
> 5 % siste 2 måneder

KMI < 18.5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)

KMI < 20 kg/m2 (> 70 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder

Moderat/alvorlig irritabel tarmsyndrom (IBS) som gir psykososiale konsekvenser. NB: andre sykdommer må være utelukket

Nevrologiske sykdommer med ernæringsutfordringer

Pasienter med medfødt- eller tidlig ervervet nevrologiske tilstander, utviklingshemming og komplekse tilstander som medfører alvorlig funksjonsnedsettelse og ernæringsvansker

Barn med ernæringsproblem med negativ påvirkning av vektutvikling

Alvorlig svangerskapskvalme med utilstrekkelig vektøkning i svangerskapet


Tilbudet vil ikke gjelde for pasienter med generell overvekt/ fedmeproblematikk og spiseforstyrrelser.


Henvisningen bør inneholde: (kopier og lag deg en mal i EPJ)

  • Diagnose og henvisningsårsak
  • Relevant sykehistorie
  • Informasjon om evt. høyde- og vektutvikling
  • Eventuelle utprøvde tiltak

En konsultasjon kan innebære:

  • Kartlegging av kosthold
  • Vurdering av ernæringsstatus
  • Veiledning om tiltak knyttet til ernæringsbehandling eks. spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring og/eller intravenøs ernæring


Tjenesteadresse NHN adresseregister:
Ernæringsfysiologi, Stavanger universitetssjukehus, Våland, (id: 90127)