torsdag 29. august 2019

Nytt tilbud til artrittpasienter ved SUSHelse Vest har vedtatt at det skal bygges opp en fullstendig revmatologisk avdeling ved SUS. 

Oppbyggingen starter nå og strekker seg frem til 2025.

SUS har etablert flere stillinger for revmatologer, opprettet pasientforløp for revmatoid artritt (RA), etablert samarbeid med rehabiliteringstjenesten samt planlagt kurs for RA og Primært Sjøgren`s syndrom ved Lærings- og mestringssenteret.


Planlagt opptrapping:
Fra september 2019 kan fastleger henvise pasienter med nyoppstått artrittsykdom til Seksjon for klinisk immunologi. Dette gjelder bla mistanke om RA, psoriasisartritt, spondyloartritt og udifferensiert artritt. Det bes om at henvisningen inneholder informasjon som er tilstrekkelig til å gjøre en god prioritering. Bruk gjerne beslutningsstøtte som NEL eller prioriteringsveilederen. 

Pasienter som allerede har et tilbud ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) fortsetter der.

Fra januar 2021 gis pasienter som får infusjonsbehandling ved HSR tilbud om å fortsette denne behandlingen ved SUS.

I perioden 2022-2025 vil pasienter med etablert artritt-sykdom få tilbud om videre oppfølging ved SUS

HSR vil fortsette å ta imot og behandle pasienter fra Sør-Rogaland i hele perioden og HSR fortsetter sin drift også etter 2025. Ved overskredet kapasitet ved SUS kan pasienter bli viderehenvist til HSR.MVh
Katrine Brække Norheim
Seksjonsoverlege Medisinsk Dagpost 5H

Klaus Wildhagen
Seksjonsoverlege Seksjon for klinisk immunologi

Eirik Viste
Praksiskonsulent