fredag 29. januar 2016

Helse Vest IKT: Informasjonsskriv IHR prosjektet - jan 2016


Nå kommer snart også radiologiske henvisninger i IHR løsningen:


Klikk her for å lese mer om innføring av løsning for elektronisk henvisning og rekvirering (IHR) fra primærhelsetjenesten (PDF)


Ikke tatt IHR løsningen i bruk enda?
Legekontor i Helse Vest som ønsker å få installert DIPS Interactor eller ønsker informasjon kan kontakte:

IHR-koordinator Helse Stavanger:Linda Bærheim Ottøy, 
epost: linda.berheim@sus.no, telefon: 51519505

onsdag 27. januar 2016

Primære og sekundære hypersomnier: Utredning og behandling

Målgruppe

Leger (allmennleger, psykiater, barne- og ungdomspsykiatri, nevrologer, pediater, øre-nese-halsleger, lungeleger, nevrofysiologi).

Påmelding: følg denne lenken


Læringsmål

Søvnforstyrrelser rammer alle aldersgrupper og kan føre til skolefravær, sykmelding og uføre. Problematikken er fagovergripende, men det finnes kun få steder i Norge hvor det består en god nok tverrfaglig kontakt mellom faggruppene. Det er behov for økt kunnskap om diagnostikk og behandling av hypersomnier. Det er videre et ønske om å oppnå økt oppmerksomhet for tverrfaglig utredning av søvnighet.

Kurset skal formidle diagnosekriterier av primære hypersomnier (bl.a. narkolepsi, idiopatisk hypersomni) og sekundære hypersomnier (søvnapne), beinbevegelser osv.). Kurset vil være klinisk og praktisk orientert.

Andre opplysninger
Kursarrangør er Norsk forening for søvnmedisin og Søvnforskning og Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer.

Kurskomite
  • Michaela Alexandra Dreetz Gjerstad (Kursleder)
  • Bjørn Bjorvatn
  • Janne Grønli
  • Harald Hrubros-Strøm
  • Berit M. Hjelde Hansen
  • Sigurd Aarestad
  • Morten Engstrøm