onsdag 20. november 2019

ALIS stilling ledig på Mottaksklinikken fra 1.mars 2020Skal du bli spesialist i allmennmedisin? Kunne du tenke deg sykehusåret i indremedisinske fag? 

Vi har mulighet til å tilby side-utdanning i Mottaksklinikken fra 1.03.20

Mottaksklinikken består av Medisinsk avdeling, kardiologisk avdeling og MOBA (= akuttmottak, observasjonspost og diagnostisk post). 

Vi har 54 LIS som jobber hos oss i forskjellige grad av spesialisering. 

Siden vi satser på godt samarbeid med primærhelsetjenesten, ønsker vi å få allmennleger med på laget for å optimalisere behandling for pasientene.

Spørsmål? Eller ønsker du å vite mer? 
Ta kontakt med :
Eva Staal
Avdelingsoverlege LIS i Mottaksklinikken 
Mob: 41666275
Mail: eva.marianne.staal@sus.no

torsdag 14. november 2019

Ultralyd halskar - en liten presisering angående henvisning

Foto: Colourbox


Henvisninger til ultralyd halskar skal noen ganger til nevrologisk avd og andre ganger til radiologisk avdeling:

Stenose / disseksjon halskar:
Henvises til Nevrologisk avdeling 

Aneurisme halskar:
Henvises pasienten til Radiologisk avdeling.