søndag 9. mai 2021

Stockholm3: kan rekvireres igjen fra 18.mai

Stockholm3 kan på ny rekvireres fra 18.mai.

Laboratoriet i Sverige har fått leveranser av nødvendige reagenser. De er klar til å ta imot prøver for analyse av Stockholm3 fra 18.mai.

Laboratoriet i Stavanger har arbeidet hardt for å få på plass en elektronisk løsning for rekvirering og svar av Stockholm3.

Frem til denne løsningen er klar ber vi om at dere rekvirerer Stockholm3 på papir remisser som før.

Så snart løsningen er operativ anbefaler vi på det varmeste at dere går over til rekvirering i Interactor.

 

Mer info vil komme fra avd. for medisinsk biokjemi så snart Interactor kan tas i bruk.

 

Har dere spørsmål så kontakt gjerne meg.

 

Vennlig hilsen

Svein R. Kjosavik

Spesialist i allmennmedisin, ph.d.
Samhandlingslege

+47 90414252
Helse Stavanger HF
www.sus.no

fredag 7. mai 2021

C19 Vaksinasjon: Anbefalt rollefordeling ved vaksinasjon av spesielle pasientgrupper mellom fastleger, kommunehelsetjeneste og Helse Stavanger HF

Informasjon og rollefordeling vedr. vaksinasjon av spesielle pasientgrupper mellom fastleger, kommunehelsetjeneste og Helse Stavanger HF

I forbindelse med økt vaksinasjonsaktivitet i kommunene opplever vi nå en økt pågang av henvendelser og henvisninger knyttet til vaksinasjon. Dette notatet skal bidra til god samhandling rundt de spesielle pasientgruppene som berøres i vaksinasjonsveilederen for koronavaksinasjon fra FHI.

Foretaket har en meget begrenset mulighet til å sikre vaksinasjon for pasientgrupper og vi følger rådene fra FHI. Vi ber alle sette seg inn i gjeldende råd.

Oppstår det spørsmål/usikkerheter om kontraindikasjoner ved massevaksinasjon må personene henstilles til å få en konkret vurdering av fastlege som må gi råd til personene om det foreligger kontraindikasjon for vaksinasjon eller ikke.Aktuelle pasientgrupper:

1. Pasienter med kjent mastocytose

Disse pasientene gis det råd om at de skal vaksineres i regi av spesialisthelsetjenesten. Ved SUS vil dette bli ivaretatt i regi av allergisenteret. For kjente tilfeller kan det sendes henvisning til senteret. Senteret vil da sikre koordinering og innkalling.

2. Pasienter med ustabil astma

I veilederen for FHI er det gitt råd vedr. pasienter med alvorlig ukontrollert astma. Fastlegene må være involvert i behandlingen. Astmakriteriet i FHI er som følger:

Ved svingende og alvorlig sykdomsforløp er det vanligvis pasientens behandlende lege som best kan vurdere tidspunktet for vaksinasjon i forhold til sykdomsaktiviteten. Ukontrollert astma inkluderer én eller begge av følgende:

  • Dårlig symptomkontroll - kjennetegnes ved minst 3 av 4 tegn siste måneden: Symptomer på dagtid > 2 ganger pr uke, nattlig oppvåkning på grunn av astma, behov for anfallsmedisin > 2 ganger pr uke og/eller aktivitetsbegrensninger 
  • Hyppige eksaserbasjoner minst to ganger per år som krever orale kortikosteroider, eller minst én alvorlig eksaserbasjon som krever sykehusinnleggelse per år. Det er imidlertid ikke alle med ukontrollert astma som skal vaksineres på sykehus, noen bør optimalisere behandling og få kontroll på sin astma før de får tilbud om vaksinering. Det blir en legevurdering å bestemme om pasienten skal henvises til sykehus for rask vaksinering, eller først få kontroll på sin astma.

Helse Stavanger HF vurderer det dit at dette vil gjelde et meget lite antall pasienter. Fastleger som har pasienter som henvender seg bør som hovedregel tilstrebe å optimalisere behandling og sikre at man kan vaksineres i kommunal regi. Personer med pågående forverring må avvente vaksinasjon til forverringen er overstått.

For pasienter hvor det anses å ikke være oppnådd tilstrekkelig stabilitet kan henvisning til sykehuset ved lungeavdelingen vurderes. Det må påregnes tid for å få organisert vaksinasjon i denne pasientgruppen.

3. Tidligere anafylaktisk reaksjon på vaksiner

Det er kommet flere henvisninger hos pasienter med tidligere allergisk eller anafylaktisk reaksjon på vaksiner eller andre allergener.

Personer med tidligere alvorlig anafylaktisk reaksjon har uansett utløsende agens økt risiko for straksallergisk reaksjon på nye stoffer. I slike sjeldne tilfeller anbefales at enhver vaksinasjon utføres under utvidet allergiberedskap, som omfatter tilstedeværelse av lege og forlenget observasjonstid på 1 time.

Dette medfører:

  • Personer med tidligere straksallergiske reaksjoner på andre vaksiner og injeksjoner uavhengig av alvorlighetsgrad skal vaksineres av egen kommune, men med observasjonstid på 1 time.
  • Personer med tidligere alvorlige straksallergiske/anafylaktiske reaksjoner uavhengig av årsak og/eller som har fått foreskrevet adrenalin autoinjektor skal vaksineres av egen kommune, men med observasjonstid på 1 time.

4. Anafylaktisk reaksjon på tidligere dose av samme vaksine

Personer som har hatt:

  • Tidligere anafylaktisk reaksjon, eller mistanke om dette, på mRNA-vaksine.
  • Tidligere anafylaktisk reaksjon, eller mistanke om dette, på innholdsstoffene i mRNA-vaksinene eller stoffer som kan kryssreagere med disse (for eksempel PEG-forbindelser eller polysorbater).

Anbefales henvist til allergologisk utredning før vaksinering med mRNA-vaksine mot covid-19 eller før neste vaksinasjonsdose med mRNA-vaksinen. Henvisning sendes til allergisenteret ved SUS, som vurderer videre henvisning til RAAO - Helse Vest ved Haukeland universitetssykehus for allergologisk utredning.

SUS 30.04.2021

På vegne av Helse Stavanger HF

Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege, medlem i vaksinasjonsutvalget

Ingegerd Møller, seksjonsoverlege allergisenteret

Safaa Saleh, seksjonsoverlege lungeavdelingen