tirsdag 18. oktober 2016

Invitasjon til "Nytt og nyttig" møte på SUS

Møteplassen "Nytt og nyttig" på SUS


Når: Mandag 31.okt klokken 18 - 20.30

Sted: Aulaen, SUS
Velkommen til høstens Nytt og nyttig-møte. Vi satser på at også neste møte blir vellykket og at mange deltar. Kurset er gratis, og gir 3 kurspoeng, som sammen med kurset våren 2016 gir 6 tellende kurspoeng. 

Tema denne gangen er:                                                                    


18.00   Akutt ambulant team for barn og unge (BUPA)                                                     
18.15   Nye røntgenavtaler med Aleris (Curato) og Unilabs - hvor sender du pasienten? (Radiologisk avdeling)
18.30   Innføring av dialogmeldinger mellom fastleger og sykehusleger – Status (Ove Nordstokke)                  
18.45   Raskere tilbake  (Helse Vest / NAV)
19.00   Kaffepause                                                    
19.15   Overføring av paracentese kontroll til FL ( ØNH avd)
19.30   Kontaktlege i sykehuset innført fra 15.09.2016  (Ottar Bjerkeseth)
19.45   Samhandlingsplakaten (Ivar Halvorsen)                                        
20.00   Osteoporose ( Ane Djuv)
20.15   El. rekvirering og henvisning med Interactor (Åshild Sætevik /Seksjonsradiograf, og Linda B. Ottøy (IKT-koordinator, Avd.for med.biokj.)


Sett av tiden. Dette vil du ikke gå glipp av!

Påmelding: Klikk her

onsdag 12. oktober 2016

Driftsmelding radiologi: Redusert kapasitet uke 42/43 og 45/46 ifm klargjøring og installasjon av ny MR.

Avdeling for radiologi klargjør for utskiftning av gammel MR

I ukene 42 og 43 - samt uke 45 og 46 – vil sykehusets eldste MR (lab15) bli skiftet ut med en Siemens-maskin (3 T).

Utskiftingen betyr at SUS får større kapasitet samtidig som kvaliteten for MR-undersøkelsene våre bedres.

Når den gamle maskinen tas ut og rommet klargjøres, må også nabolaboratoriet stenges (lab 14).

I denne perioden vil derfor kapasiteten bli redusert. Det kompenseres ved å øke driften på gjenværende maskiner i samme tidsrom. Dette vil likevel ikke være nok i forhold til det behovet som vi vet vil være der.


På grunn av denne reduserte kapasiteten, ber vi rekvirenter vurdere følgende når pasienter blir henvist:

  • Kan det være mulig å komme til målet med annen undersøkelse? 
  • Kan man bruke private samarbeidspartnere? (Aleris (tidligere Curato og Unilabs har avtale)
  • Kan undersøkelsen utsettes til ny MR er installert og operativ?


Dette berører ikke pakkeforløpspasientene.

Ved inneliggende pasienter: det er viktig at alle pasienter møter rett forberedt og til riktig tid til MR-timene sine.

Det vil i tillegg bli en lengre nedetid ved selve installasjonen av ny MR. Tidsrom for dette vil vi komme tilbake til.

Vennlig hilsen 

Berit Vatle
Sjefradiograf
91119283 / +4791119283 
Helse Stavanger HF
www.sus.no

onsdag 5. oktober 2016

Tips til smågruppeaktivitet: Noklus praksisprofil.


Noklus har nå oppdatert sin programvare for uthenting av utvalgte data fra allmennlegens elektroniske journal, slik at den fungerer for Infodoc, System X, Profdoc Plenario og CGM Allmenn (WinMed 3). 

Programvaren er gratis, lastes enkelt ned fra www.noklus.no under fanen ”Klinisk bruk av laboratoriet” > Praksisprofil

Kan også fås tilsendt på minnepinne. Installasjon og uthenting av data tar få minutter og påvirker ikke journalsystemet.

Dataene sendes over helsenettet til Noklus, som gir tilbakemelding i form av to rapporter; en som fokuserer mest på laboratoriebruk, men som også gir generell oversikt over konsultasjoner og diagnosebruk for et helt år; - og en som gir detaljerte data om pasienter som bruker warfarin / Marevan. 

Rapportene er tilrettelagt for bruk i kollegagruppen (1-2 møter) eller lokalt på legesenteret, og har forslag til strukturert gjennomgang. 

Mer informasjon i vedlagte nyhetsbrev. 

Påmelding: noklus@noklus.no med praksisprofil i emnefeltet.

Med vennlig hilsen 

Noklus
Klinisk bruk av laboratoriet
Geir Thue, seksjonsleder i Noklus og fastlege

Postadresse: Boks 6165, 5892 Bergen