mandag 31. mars 2014

Rutine: Håndtering av overtidige svangerskap ved fødeavdelingen, SUSSom sikkert kjent hos de fleste har det i løpet av de siste to årene blitt gjort betydelige endringer i håndteringen av overtidige svangerskap. Endringene har utgangspunkt i et initiativ fra Helsedirektoratet, hvor det er kommet anbefalinger som strammer inn praksis mtp når den gravide skal kontrolleres ved fødeavdelingen, og når hun senest skal legges inn for fødselsinduksjon.

Det er kommet tilbakemeldinger til sykehuset om at det gis sprikende informasjon til de gravide om hva som er gjeldende praksis. Derfor følgende korte oversikt:

  • Alle gravide skal til en vurdering ved fødeavdelingen/poliklinikken den 7.dag etter ultralydtermin (TUL), dersom de ikke har født før.
  • Kvinnene trenger ikke henvisning fra egen lege/jordmor. De tar selv kontakt med sykehuset dagen før (dvs 6 dager etter TUL).
  • På hverdager kontaktes fødepoliklinikken på tlf: 51518170.
  • På Lørdager og helligdager kontaktes fødeavdelingen på tlf: 51519480
  • De gravide blir klassifisert som «Grønne» (ukompliserte), eller «Røde» (kompliserte) enten ved tidligere kontakt i svangerskapet, eller senest ved overtidskontollen.
  • De «Grønne» vil bli anbefalt å vente ytterligere noen dager på evt. spontan fødselstart.
     
  • De «Røde» vil bli satt direkte opp til induksjon, vanligvis om kvelden den 7.dag, eller evt. om morgenen den 8.dag.
  • Det anbefales at alle gravide som fortsatt er uforløst, skal legges inn på fødeavdelingen for fødselsinduksjon senest 11.dag etter TUL.


Gjeldende prosedyre for fødeavdelingen kan finnes på følgende adresse:
http://eqs-kk.sus.no/exportKK/docs/doc_12627/index.html


Mvh
Philip von Brandis
Seksjonsoverlege
Fødeavdelingen
SUS

onsdag 19. mars 2014

MRSA OPPFØLGING ETTER KONTAKT MED HELSETJENESTE I UTLANDET


Vi minner om at det er nødvendig å teste pasienter for MRSA (meticillinresistente gule stafylokokker) FØR eventuelle kontroller eller oppfølging ved SUS. 

Husk spesielt pasienter som har vært på korte ferie- eller helsereiser i Europa ( tannlege, øyelege, helgetur, vinterferie, påskeferie o.l.).

Testkravet gjelder personer som de siste 12 månedene har vært innlagt eller hatt omfattende kontakt med helsetjenesten utenfor Norden.  Dette gjelder også alle som har arbeidet som helsearbeider, også i barnehjem eller flyktningeleir. 

Mer om andre indikasjoner og om prøvetakingen finnes i NEL og i MRSA-veilederen fra folkehelseinstituttet.

MRSA defineres som "allmennfarlig smittsom sykdom". Egenandelen for pasienten dekkes derfor av Helfo. 


Øystein Evjen Olsen
Fagsjef MOBA

Ivar Halvorsen
Praksiskonsulent MOBA

tirsdag 18. mars 2014

Kurs: Regional konferanse i eldremedisin


Juni

04

Regional konferanse i eldremedisin 2014. Gode grep – for eldres helse

Tid: 4. juni - 5. juni
Sted: Clarion hotell, Stavanger
Pris: kr 3250
Kurspoeng: Søkt tellende Dnlf m.fl.Velkommen til Regional konferanse i eldremedisin 2014 Stavanger 4. – 5. juni, Clarion hotell.
Hvilke visjoner har vi for fremtidens eldreomsorg? Hva er nå egentlig demens? Hvor går geriatrien? Og hvorfor snakkes det ikke om rusmisbruk i alderdommen?
Også i år henvender konferansen seg bredt til helsepersonell med interesse for eldres helse. Målet med konferansen er å gi deltakere fra klinikk og forskning og for primærhelsetjenesten ny kunnskap og inspirasjon fra mange faglige synsvinkler. Programmet er tverrfaglig sammensatt og vil legge vekt på å gi faglig oversikt og presentere konkrete erfaringer fra vår helseregion.
Den årlige konferansen i eldremedisin er blitt en møteplass som gir rom for utvikling av faglig nettverk, og skaper mulighet for bedre samhandling. Eldremedisin er sammensatt og helsesvikt må sees i et helhetlig perspektiv. Helsetjenestene må samhandle for å skape gode forløp for den enkelte pasient, og fokusere sterkere på muligheter for egen mestring.
Helsetjenesten må samlet legge til rette for at den enkelte kan ta ansvar for egen helse.
Arrangører: Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Senter for eldremedisin, Psykiatrisk divisjon, Helse Stavanger HF i samarbeid med Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning.


Allan Øvereng
Nettverkskoordinator              
Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling  
Helse Stavanger HF

mandag 17. mars 2014

EN INNGANG FOR ALLE AKUTTPASIENTER I HELGENE

Da SUS har lagt om rutinene for sekretærer i akuttmottaket vil nå alle pasienter bli tatt imot gjennom inngang 4 (akuttmottaket) i helgene.  

Det gjelder også de pasientene som blir henvist til akutt poliklinikk.  Pasientene vil derfor kun ha en inngang, for så å bli veiledet til akutt poliklinikk derfra.   

Det er satt opp skilt.

Øystein Evjen Olsen

Fagsjef MOBA

Ivar Halvorsen
Praksiskonsulent MOBA 

fredag 14. mars 2014

HLR: Presisering av Vinne Jones videoen: 30:2 er fortsatt gullstandard!

British Heart Foundation

Det har kommet tilbakemelding på at videoen med Vinne Jones som ble sendt ut forrige fredag kan oppfattes som et budskap om at man skal droppe innblåsingene - det presiseres derfor at det kun er i de tilfeller man ikke får til eller ikke vil gi innblåsninger. Den ble laget som er resultat av at man så at mange unnlot å gi førstehjelp fordi de ikke ville gi munn- til - munn innblåsninger. 

Heldigvis er dette et mindre problem i Norge. 

Den anbefalte (gullstandarden) er fortsatt en kombinasjon av 30 brystkompresjoner og to innblåsinger (30:2). Dette er bedre enn brystkompresjoner alene, og helt nødvendig hos alle med stans av hypoksisk årsak (drukning, kvelning, hengning, etc.) og nesten alltid ved ved gjenoppliving av barn. Gjenoppliving med bare brystkompresjoner anbefales bare hvis livredderen ikke kan, ikke vil, eller ikke får til å gi innblåsinger - fordi brystkompresjoner er bedre enn ingen behandling. For mer info om gjenoppliving og gjeldende nasjonale retningslinjer: Se www.nrr.org.  

Videoen var ellers kun ment som lett fredagsunderholdning og mest av alt en liten påminning til alle om å gjennomføre regelmessig praktisk HLR trening på kontoret.

Satser med dette på at eventuell misforståelse er oppklart og at vi i sum har fått økt fokus på god HLR.