fredag 18. februar 2022

Covid-19: Ny behandling for covid-19 på SUS for immunsvekkede

Ny behandling for covid-19 på SUS

Aktuell for 
- Organtransplanterte siste 12 mnd
- Stamcelletransplanterte siste 12 mnd
- Alvorlig immunsvekkede (se under)

Må startes 7d fra symptomdebut

PCR test MÅ foreligge - (Virusvariant har stor betydning for effekt. Oppdatert info 11/3/22)

Kontakt infeksjonsvaktlege for å avtale behandling 

OBS Begrenset tilgang på behandlingen. 

Les mer under


mandag 14. februar 2022

ALIS: Hudavdelingen (SUS) har ledig vikariat for lege som trenger sykehustjeneste 6 mnd hud


LIS-lege Hanne Larsen Veng mikroskoperer
prøve fra venerologisk pasient
Hudavdelingen har god erfaring med å ansette allmennleger som vikarer i en 6 måneders periode. 

Ordning styrker både samarbeid mellom hudavdelingen og leger i praksis og gir gjensidig kompetanse økning innen hudsykdommer og intern medisin. 


Behovet for vikar/ALIS stilling vil ellers være gjentakende:

Hudavdelingen har ingen sengepost. Spesialisering til hudlege krever minimum 6 måneders tjeneste ved hudavdelingen med sengepost. I praksis må hudleger som utdannes i Stavanger derfor ha permisjon 6 måneder for sengeposttjeneste ved andre universitetsavdelinger før legen kommer tilbake for å fullføre sin spesialisering i hud- og veneriske sykdommer. Dette betyr i praksis at hudavdelingen vil kunne tilby en kollega fra allmennlegepraksis i 6 måneders vikariat fortløpende.


Vennlig hilsen

Thomas Ternowitz
Professor, avdelingssjef dr.med.

thomas.ternowitz@sus.no
51513019 / +4791623057 


Redaktøren vil i tillegg informere om ny ALIS portal:
Det kommer nå en ny ordning for å følge med på å søke ALIS stillinger og ordningen vi hadde med å sende melding til samhandlingslegen opphører derfor.

Vikariater som er aktuell for ALIS i Helse Vest RHF området publiseres nå i en egen portal som man finner på 

https://alis-i-sykehus.ihelse.net/

Der  finner du vikariatet på hudavdelingen og andre ledige stilling og du kan også abonnere på varsler om ledige jobber.


lørdag 12. februar 2022

Forskning: Har vi en opioid-krise i Norge? Mulighet for phd-stipend imedisin ved UIS

 


Har vi en opioid-krise i Norge?

Dette hersker det ulike oppfatninger om, men det vi vet er: 

1) behandling av langvarige ikke-maligne smerter er for dårlig, 

2) det er en dreining fra moderate til sterke opioider, særlig oksykodon, og 

3) det er flere overdosedødsfall av smertestillende opioider enn av heroin.

Fastlegen og frisklivssentraler som Helsehuset i Stavanger er viktige arenaer, både for å styrke behandlingen av langvarige smerter og for å motvirke den urovekkende økningen i bruk av sterke opioider. 

Nå kan du søke på phd-stipend i medisin ved Universitetet i Stavanger i et spennende forskningsprosjekt som skal jobbe med disse problemstillingene, særlig rettet mot kommunehelsetjenesten. Dette er et samarbeid mellom Stavanger kommune, SUS, KORFOR, FHI, UiO, UiS og St.Olav.

 

Lenke til utlysningen: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/217225/stipendiat-i-medisin

 

Lenke til mer informasjon: POINT - Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter - Institutt for klinisk medisin (uio.no)

 

Lurer du på noe? Send mail til Torgeir Gilje Lid (torgeir.gilje.lid@sus.no)

fredag 11. februar 2022

LAB: Nye analyser

 

Nye analyser - lenke til labhåndbok:

Vit B12 aktivt

Non-HDL kolesterol

SHBG

Testosteron i serum

Testosteron i spytt*

Kortisol i spytt*

PEth

GHB i urin

Norfentanyl i urin

* Spytt analyser må rekvireres på urinrekvisisjon. Vi sender ut eget prøverør og sugerør for denne analysen 


 

Lipase:

Det har vært en forbigående leverinssvikt på reagens - men denne blir igjen tilgjengelig fra 10/2-22