fredag 30. juni 2023

GYN&FØDE: Svangerskapshypertensjon - viktig presisering


Viktig presisering vedr henvisningspraksis til fødeavdelingen

Fra 2020 har håndteringen av isolert svangerskapshypertensjon nær termin blitt betydelig strammet inn.

1)  Ved påvist svangerskapshypertensjon (BT > 140/90) skal den gravide vurderes ved fødeavdelingen for induksjon fra svangerskapsuke 39+0.

Dette gjelder også når svangerskapshypertensjonen ikke behandles med medisiner.

 

2)  Ved nyoppdaget hypertensjon (BT >140/90) i løpet av svangerskapet henvises pasienten på vanlig måte til fostermedisinsk poliklinikk.

 

3)  Dersom hypertensjon påvises nær termin (siste 1-2 uker før termin) kan det være nødvendig å ringe vakthavende lege ved fødeavdelingen for å avtale rask time innen få dager.

 

NB: Behandlingstrengende hypertensjon (BT>150/100) og mistanke om preeklampsi må alltid henvises til fødeavdelingen som ø.hjelp med telefonisk kontakt i tillegg til skriftlig henvisning.

Phillip Von Brandis
Overlege

Pia Skoglund Praksiskonsulent

Du finner igjen rutinen i PKO-arkivet på PKOSUS.no

tirsdag 27. juni 2023

Gyn&føde: Redusert UL tilbud gravide sommeren 2023

På grunn av kapasitetsproblem i samband med sommarferieavvikling ser vi oss ikkje råd for å oppretthalde tilbodet om tidleg ultralyd til friske gravide under 30 år i perioden 24/6 – 20/8. 

Heilt spesifikt vil det gjelde kvinner som enno ikkje har fyllt 30 år ved gestasjonslengd 12+4, og som når denne gestasjonslengda i den aktuelle perioden. 

Vi beklagar dette på det sterkaste, men vi ser ikkje noko anna løysing dersom vi skal klare å oppretthalde eit forsvarleg tilbod til kvinner med kompliserte svangerskap eller alvorleg kreftsjukdom gjennom den aktuelle perioden.

Kvinnene vil få tilbod om rutineultralyd i veke 18. Dersom det er forhold som er av betydning for vurderinga av henvisinga, til dømes tidlegare svangerskap med kromosomavvik eller bruk av fosterskadelege legemiddel, ber vi om at dette framgår tydeleg av henvisinga, så vil dette bli gjenstand for individuell vurdering.

Vi seier oss som sagt leie for at vi er nøydde til å gjere denne prioriteringa.


Ragnar Kvie Sande                                        Pia Skoglund

Overlege                                                         Praksiskonsulent

søndag 11. juni 2023

Endring i rutine for øhjelp røntgen skjelett

 Antall henvisninger til øyeblikkelig hjelp undersøkelser ved radiologisk avdeling av tilstander som ikke anses å haste har økt.

For å sikre akseptabel kapasitet og ventetid for de som trenger øyeblikkelig hjelp har sykehuset funnet det nødvendig å endre rutiner.


Du kan lese mer om dette i PKO-arkivet