torsdag 30. mars 2023

Oppdatert program: Nytt og nyttig møte:Psykt stress!! -

Over 40 påmeldte - meld deg på du også !


Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form. Meld deg på som smågruppe (og skaff deg poeng) eller delta alene.

Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse.

Klikk her for å melde deg / smågruppen på Nytt: 

Informasjon om:

 • Felles henvisningsmottak (en felles vei inn til DPSer og privatpraktiserende spesialister).  Ved klinikksjef Sølve Braut

 • TA-team (tidlig avklaringsteam som skal bidra til effektiv samhandling som fører til rask avklaring og riktig hjelp). Ved Audhild Hønsi psykologfaglig rådgiver Stv DPS

 • Lansering av siden «pkosus.no». Ved Jan Robert Johannesen.


Nyttig: 

 • ADHD, hvordan håndtere den store strømmen av pasienter som ønsker utredning. Ved Gunnar Schäfer Psykologspesialist, Stavanger DPS.

 • Samarbeid med DPSene, hvordan senke frustrasjonsnivået? Ved representanter fra de ulike DPSene.


Dato:25.04.23

Tid: kl. 19

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.


 


torsdag 2. mars 2023

Stockholm 3 - ikke lenger tilgjengelig

 

Helse Stavanger har besluttet å avslutte bruken av Stockholm3 testen som ledd i utredning av cancer prostata. Testen koster sykehuset 6 mill i året uten at man får refusjon.

Dette medfører at man i praksis går tilbake til å følge nasjonale retningslinjer for cancer prostata ved henvisning til SUS for diagnostikk for cancer prostata.

Se Pakkeforløp for kreft 
Kortversjonen:

 • Menn som er kandidater for radikal behandling, forventet levetid > 10 år
 • PSA forhøyet (Urologisk avdeling SUS / Prostatasenteret HUS praktiserer grense på PSA ≥3 på 2 målinger med minst 3 ukers mellom).
 • Funn på DRE (Digital rektal eksplorasjon)
 • LUTS, familie historie, tegn til infeksjon (vent 2 mnd før PSA måles)
 • Risikogrupper:
  • 2 førstegradsslektninger diagnostisert med ca.prost. <60år
  • 3 førstegradslektninger diagnostisert med ca.prost. uansett alder
  • BRCA mutasjoner