torsdag 2. mars 2023

Stockholm 3 - ikke lenger tilgjengelig

 

Helse Stavanger har besluttet å avslutte bruken av Stockholm3 testen som ledd i utredning av cancer prostata. Testen koster sykehuset 6 mill i året uten at man får refusjon.

Dette medfører at man i praksis går tilbake til å følge nasjonale retningslinjer for cancer prostata ved henvisning til SUS for diagnostikk for cancer prostata.

Se Pakkeforløp for kreft 
Kortversjonen:

 • Menn som er kandidater for radikal behandling, forventet levetid > 10 år
 • PSA forhøyet (Urologisk avdeling SUS / Prostatasenteret HUS praktiserer grense på PSA ≥3 på 2 målinger med minst 3 ukers mellom).
 • Funn på DRE (Digital rektal eksplorasjon)
 • LUTS, familie historie, tegn til infeksjon (vent 2 mnd før PSA måles)
 • Risikogrupper:
  • 2 førstegradsslektninger diagnostisert med ca.prost. <60år
  • 3 førstegradslektninger diagnostisert med ca.prost. uansett alder
  • BRCA mutasjoner


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.