tirsdag 31. mai 2022

BUK: Barn med kroniske magesmerter

 

Foto: NEGATIVE
Barn med kroniske magesmerter.

Av barn henvist med magesmerter med varighet >  1 måned har ca. 10 % påviselige somatiske sykdommer. Det store flertallet har følgelig det vi omtaler som funksjonelle mage- og tarm tilstander (eksempelvis funksjonell kvalme, oppkast, dyspepsi, magesmerter, forstoppelse, diare og IBS). Slike plager har sammensatte «bio-psyko-sosiale» årsaker.
Fastlegen sin rolle:

For å bedre prioriteringen og redusere ventetiden ber vi om om å ta med følgende når dere henviser barn/unge (4-18 år)med magesmerter:

1.       Kortfatta familie/sosial/skole/psykologisk og somatisk sykehistorie.

2.       Kliniske funn

3.       Allergi, luftveissykdom og faste medisiner.

4.       Effekt av utprøvde medisiner f.eks.: PPI, Movicol og ulike dietter.

5.       Blodprøvesvar/dato: Transglutaminase IgA, Hb, Ferritin, ALAT, GGT og bilrubin.       (NB! Prøvesvar må legges ved henvisning, ikke ettersendes)

6.       Avføringsprøvesvar/dato: kalprotektin og ved dyspepsi: Helikobakter pylori antigen (NB! Prøvesvar må legges ved henvisning, ikke ettersendes)

7.       Evt andre målretta undersøkelser og prøvesvar: NB! oppgi dato og kopi av resultat.

Vi er sikre på at det er mye å hente på bedre samhandling på dette feltet og at det vil komme alle til gode, både dere, pasientene deres og oss.

 

Med vennlig hilsen

Dag Tveitnes, overlege, PhD

Fagansvarlig gastropediatri, barne- og ungdomsklinikken, SUS


Pia Skoglund

Praksiskonsulent