tirsdag 22. desember 2020

Pasientreiser: Nye transportavtaler fra 01.02.2021

Til rekvirenter og behandlere i Helse Stavanger

Nye transportøravtaler for ikke akutt pasienttransport trer i kraft 01.02.2021 (altså utsatt fra tidligere annonsert dato)

Pasientreiser Helse Stavanger HF har inngått nye transportøravtaler for ikke-akutt pasienttransport i distriktene.  

De nye avtalene gjelder kun for reiser med hentested i listede kommuner/områder.

Avtalene vil ikke føre til rutineendring for rekvirering.

 


Gjeldende avtaler fra 01.02.2021:

Kommune/ område

Prioritet

Telefon

1)      Sandnes Taxi 

2)       Hå Taxi

1)      51 66 16 00

2)      51 48 80 00

Eigersund

1)      Egersund Taxisentral

2)      Jæren Maxitaxi

1)      51 49 00 00

2)      90 72 80 00

Klepp

1)      Sandnes Taxi

2)      Rogaland Taxi

1)      51 66 16 00

2)      51 90 90 90

Time

1)      Sandnes Taxi

2)      Rogaland Taxi

1)      51 66 16 00

2)      51 90 90 90

Strand/Forsand

1)      Strand Taxi SA

 

1)      51 90 90 90

Gjesdal

1)      Sandnes Taxi

1)      51 66 16 00

Rennesøy

1)      Rock Taxi

1)      95 77 76 66

Lund

1)      Jæren Maxitaxi

1)      90 72 80 00

Bjerkreim

1)      Taxi Vikeså

1)      51 45 19 00

Sokndal

1)      Svein Tore Aarstad

1)      99 24 24 29  


Vennlig hilsen

Pasientreiser Helse Stavanger HF

 

fredag 4. desember 2020

Osteoporoseklinikken: Informasjon om tilbudet om beintetthetsmåling etter omleggingen av henvisningsrutiner.

Foto: Colourbox

Fra juli 2020 overtok Osteoporosepoliklinikken ved Ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus, apparatet for beintetthetsmåling (Dual-energi X-ray absorpsjonsmetri, DXA) fra røntgenavdelingen

(Vi minner om at henvisning nå sendes som vanlig klinisk henvisning til Ortopedisk avdeling.)

Den har vært i full drift fra uke 34 (alle hverdager) ved våre lokaler i Hillevåg.  Samtidig med overtagelse av DXA-maskinen, overtok vi en venteliste på nærmere 3000 pasienter i røntgensystemet. Dette er henvisninger som en sekretær sitter fulltid og flytter over til det elektroniske pasientjournalsystemet vårt, DIPS.  Det er også blitt behov for en ekstra sekretær som tar seg av innkommende henvendelser fra pasienter og henvisende leger samt administrerer nye henvisninger. Vi jobber på spreng med å få kontroll på ventelisten, men ventetiden må fortsatt ventes å være lang en stund fremover. Vi ber derfor om tålmodighet. 

Dersom det haster med å få målt bentettheten, kan en begrunne dette i henvisningen og markere den med at den haster. 

Ikke behov for å sende ny henvisning etter omleggingen:
Det er ikke nødvendig å sende ny henvisning på pasienten dersom en har sendt til røntgen tidligere. Se gjerne vår nettside for informasjon Osteoporosepoliklinikken - Helse Stavanger (helse-stavanger.no).

Blodprøven P1NP kan brukes for å avklare behov for ny dose Zoledronsyre:
En kan også kontrollere behov for ny dose zoledronsyre (Aclasta/Zometa) med blodprøven P1NP, uten ny DXA skanning, da effekten kan vare opptil 3 år (Fastlegens rolle ved osteoporosebehandling etter brudd | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)). 

Ventetid:
Øvrig anslår vi nå ventetiden til å være rundt 11-12 måneder. 

Vi beklager lang ventetid. Vi arbeider også med å øke vår DXA-kapasitet.

Takk for tålmodigheten.

Mvh

Knut Harboe

Avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling

 

Ane Djuv
Faglig leder av ortopedisk osteoporosepoliklinikk (OPP)

 

Helse Stavanger HF
www.sus.no