fredag 20. januar 2023

LAB /GYN : Endring i livmorhalsprogrammet

Verdens helseorganisasjon (WHO) har målsetning om at livmorhalskreft skal bli en sjelden sykdom. Endring i rutinene for HPV-screening innføres med mål om forbedret kreftforebyggende effekt hos kvinner. 


Primær HPV screening ble innført fra 1.januar for kvinner fra og med 30 år

Fra 1.juli vil også kvinner fra 25 års alder bli primær HPV-testet


Anbefalinger for neste prøve er endret, se flytskjema for livmorhalsscreening, gjelder fra 01. januar 2023: Livmorhalsprogrammet - Flytskjema algoritmer.

For mer informasjon om oppfølging etter konisering, se retningslinjer i Handlingsprogrammet for gynekologisk kreft: Kapittel 7.4 Oppfølging og kontroller etter konisering. Merk tettere oppfølging etter AIS (Adenokarsinom In-situ)​.

Mer informasjon om bakgrunnen for endringen finnes her: Mer følsom livmorhalsprøve til yngre kvinner (kreftregisteret.no)​