fredag 30. desember 2016

Smartcrowding: få oppdatert status på ventetid i akuttmottak på mobilen!


Få oversikt over ventetiden i akuttmottaket - last ned Smartcrowding til mobilen !

Nå er «app’en» Smartcrowding – som blant annet viser status i mottakelsen på SUS - klar for gratis ned-lasting til mobil. Du finner den både for Iphone og Android i hhv Appstore og Google Play.


Med denne kunnskapen om status for ventetid i mottak håper vi det er lettere for leger som vurderer å legge pasienter inn –

  • å justere pasienters forventning om ventetid - før de legges inn – slik at pasienter og pårørende er mer forberedt på ventetiden
  • å avtale med pasienter som kan vente – at de heller drar inn f.eks. neste formiddag – hvis belegget og ventetiden er høy

Last ned appen og følg bruksanvisningen så har du status lett for hånden på mobilen når du har behov for den.

Når appen er lastet ned må du første gang registrere seg med mailadresse og lage et passord – så er den i funksjon.
På siden "Status i akuttmottaket" finner du en steg for steg bruksanvisning for installasjon og oppsett.Vennlig hilsen

Svein R. Kjosavik
Regional prosjektleder for legemiddelsikkerhet, Helse Vest RHF
Samhandlingslege / postdoktor, Helse Stavanger HF
www.sus.no

tirsdag 27. desember 2016

Pasientreiser: Nettside med oppdaterte transportavtaler


Pasientreiser har opprettet en nettside med informasjon om hvilke avtaler som gjelder for pasienttransport for de ulike kommuner.

I praksis varierer det fra kommune til kommune om:

  • pasientene må legge ut for reisen selv eller ikke 
  • om pasienten skal bestille drosje selv eller ikke


Sidene vil bli holdt oppdatert fortløpende dersom regelverk eller avtalene med taxinæringen endrer seg.

Lenken til denne siden er:

https://helse-stavanger.no/avdelinger/pasientreiser/transportoravtaler (fungerer ikke lenger pr 02/20)

TIPS

  • Lagre lenken til transportavtalene i nettleseren slik at du finner den.
  • Videresend informasjon om nettsiden til ansatte og på legekontoret - det er gjerne dem som har mest nytte av denne siden.
  • Henvis gjerne pasientene til denne siden også så kan de selv bruke den til å orientere seg om avtaleverket. fredag 16. desember 2016

KK: Sexologisk rådgivning

Vi tilbyr sexologisk rådgivning ved Kvinne-barn divisjonen. 

Tilbudet er åpent for alle, i og utenfor sykehuset. 
Det gis rådgivning til kvinner, menn og par. 

Eksempler på problemer er 
  • dyspareuni, 
  • vaginisme, 
  • lite lyst, 
  • ereksjonsproblemer, 
  • ejakulasjonsproblemer og 
  • orgasmeproblemer. 
I tillegg gis det rådgivning til mennesker med kjønnsidentitetsproblematikk, og ved utfordringer knyttet til seksuell orientering.

Seksuelle problemer har ofte sammensatte årsaker. Ved sexologisk rådgivning gjøres det kartlegging for å avdekke om årsaken hovedsakelig er somatisk, psykologisk eller relasjonell. 

Hvis det identifiseres somatiske årsaker til de seksuelle utfordringene kan rådgivningen gjøres i samarbeid med lege. I tillegg samarbeider sexologisk rådgiver med fysioterapeut.
Pasienter kan selv bestille time uten henvisning fra helsepersonell. 

Hvor:
Sexologisk poliklinikk er lokalisert ved gynekologisk post 4AC. 

Rådgivningen gis av Trude Hammer Langhelle som er spesialist i sexologisk rådgivning (NACS).


Timebestilling: 41487158

tirsdag 13. desember 2016

KAD tilbud: Hyperemesis gravidarum («svangerskapskvalme») – behandling i kommunenFoto Colourbox
Nesten alle gravide opplever kvalme og/eller oppkast i svangerskapet, med varierende fysiske/psykiske påkjenninger. 

I et mindretall vedvarer kvalme, brekninger og oppkast. Ved uttalt grad opplever kvinner vekttap, dehydrering, ketonuri og elektrolyttforstyrrelser. 

Ambulant behandling foretrekkes fremfor innleggelse ved lett til moderat hyperemesis. God behandlingsplan, med jevnlige tidspunkter og avtaler, er viktig. Det skaper trygghet!  De fleste kan få en god poliklinisk oppfølging av sin fastlege.

Vanskelig tilfeller kan kreve innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Jæren Øyeblikkelig Hjelp har behandlet disse pasientene i kommunale ø-hjelpssenger (Sandnes, Gjesdal, Time og Klepp). 

Nå starter også Stavanger kommune med behandling i sine kommunale senger.

Kvinner som er gravide i første trimester og ikke har fått god nok effekt av behandlingen hos sin fastlege henvises til Stavanger Øyeblikkelig Hjelp. I henvisningen ber vi om følgende:
  •          Generell pasientinformasjon
  •           Tidligere sykdommer
  •           Tidligere graviditeter
  •          Hvor lang tid har svangerskapskvalmen vedvart og hvilke tiltak er forsøkt
  •           Ernæringsstatus og vektendring
  •           Blodprøver tatt hos egen lege


Innleggelse skjer hovedsakelig dagtid, sjeldent nødvendig kveld og natt. Avtale om innleggelse gjøres via telefon 51 84 96 84 (Stavanger ØH).

Stavanger Øyeblikkelig Hjelp vil vurdere om sykehuset må involveres.


Fastlegen henviser til privat gynekolog hvis pasienten ønsker en ultralydkontroll (utføres ikke ved Stavanger Øyeblikkelig Hjelp).

Vennlig hilsen
Pia Skoglund 
Praksiskonsulent

og 

Erik Andreas Torkildsen, ph.d.Avdelingssjef/overlege
Kvinneklinikken

lørdag 10. desember 2016

Fredagsundervisning på SUS - Ka potla dokke mé inni dei skoldrene

Fredagsundervisingen på SUS filmes og legges ut på Youtube.
Her er et eksempel på en nyttig gjennomgang av skulder.

Tips: start abonnement på "SUS Praksisnytt" Youtubekanal.