torsdag 22. mai 2014

Praksiskonsulentordningen: Evaluering av praksiskonsulent ordningen


I overordnet avtale som er inngått mellom Helseforetaket og tilhørende kommuner  står det under kap.7.3 at Praksiskonsulentordningen (PKO) skal evalueres i fellesskap mellom partene.

I den anledning satte Samhandlingsutvalget ned en partssammensatt arbeidsgruppe som har utarbeidet spørreskjemaer til bruk i evalueringen.
Gruppen har utarbeidet tre ulike spørreskjemaer som er tilpasset målgruppene som er:

Målgruppe 1: Administrative respondenter
Kommune: helsesjef/kommuneoverlege, kommunaldirektører/sjefer innen levekårsområdet,
Helse- og sosialsjefer og virksomhetsledere /styrere på sykehjem og i hjemmebaserte tjenester.
Helseforetak: divisjonsdirektører, avdelingssjefer, avdelingsoverleger og oversykepleiere

Målgruppe 2: Fastleger og sykehusleger

Målgruppe 3: Sykepleieledere
Kommune: sykepleieledere på pasientnært nivå og ansatte i bestillerkontor der det finnes.
Helseforetak: sykepleiere på pasientnært nivå, tidligere og nåværende praksiskonsulenter
Dere som faller inn under en av målgruppene vil innen kort tid motta en mail hvor dere blir bedt om å svare på spørsmål til hjelp for evaluering av Praksiskonsulentordningen. Det vil ta mellom 3 og 5 minutter å svare på spørsmålene, noe vi håper dere tar dere tid til for å være med å forme den fremtidige praksiskonsulentordningen.


På forhånd takk for hjelpen.

torsdag 8. mai 2014

Smil - du har fått hjerneslag

Det er tittelen på én av annonsene som rulles ut i disse dager. Men hjerneslag gir deg selvsagt ingen grunn til å smile. Lammelse i ansiktet er imidlertid ett av tre viktige kjennetegn på hjerneslag.

Tekst: Linn Herredsvela, Stavanger universitetssjukehus

Hvert år rammes cirka 16 000 nordmenn av hjerneslag. Over 80 prosent av dem kommer så sent til sykehuset at de ikke kan få trombolyse, som er den mest effektive behandlingen. Tid er med andre ord essensielt når det er snakk om hjerneslag. Og det er viktig å kjenne til symptomene. Alle sykehusene på Vestlandet, Stavanger universitetssjukehus (SUS) inkludert, kjører derfor en informasjonskampanje for å lære befolkningen de tre viktigste kjennetegnene på hjerneslag.
– De tre viktigste tegnene er lammelse i ansiktet, språkforstyrrelser og lammelse i en arm eller en fot, sier Martin Kurz, seksjonsoverlege ved Nevrosenteret på SUS.

Testene er enkle: smil, snakk og løft armene i været (smil, rop hurra og juble med armene i været). Dersom du har vansker med én eller flere av disse tingene, så kan det være snakk om hjerneslag. Da er det viktig å ringe 113 med en gang. Jo raskere den rammede kommer til sykehuset, desto mindre er sjansen for å få varige skader.
– Med effektiv behandling kan man åpne blodtilførselen til hjernen, slik at hjernecellene ikke dør. Men for å kunne gi denne behandlingen er det viktig at pasienten kommer raskt til sykehuset, sier Kurz. Husregelen er derfor klar: ved mistanke om hjerneslag – ring 113. Hvert sekund teller!


Dette er én av annonsene i kampanjen. Leser du den mindre teksten, vil du se at smil selvsagt ikke gir deg noen grunn til å smile.


Kampanjen varer fra 5. mai til 2. juni, og er en del av pasientsikkerhetsprogrammet til Helse Vest.


HJERNESLAG er...
-          ... en av de vanligste årsakene til funksjonshemning.
-          ... en av de vanligste årsakene til at pasienter legges inn på sykehjem.
-          ... den tredje vanligste dødsårsaken i verden.