mandag 12. juli 2021

Vanskelige plassforhold på SUS

Til legevaktene og ledelsen av kommunehelsetjenesten

På grunn av stor pasientpågang og mange utskrivningsklare pasienter, har vi en veldig vanskelig plass-situasjon på SUS. Vi har derfor iverksatt tiltak i henhold til plan for høy aktivitet den siste uken. I dag har situasjonen ytterligere forverret seg. 

Vi må derfor be om at alle innleggelser vurderes ekstra nøye resten av uken og gjennom helgen.

Ved behov for konferering - ta kontakt med vakthavende lege ved aktuell avdeling. Vurder kommunale ØH-senger som alternativ til innleggelse.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp må pasientene legges inn uten opphold. 

OPPDATERT: Beskjeden gjelder i første omgang fram til og med torsdag 15. juli 2021.

Eldar Søreide
Fagdirektør
Helse Stavanger HF

torsdag 8. juli 2021

Pasientreiser - åpnet for samkjøring

Pasientreiser har åpnet opp for samkjøring av beskyttede og fullvaksinerte pasienter 21.06.2021

Behandler/rekvirent kan krysse av for dette i rekvisisjonen.

 


 Vennlig hilsen


Mona Dale Gunstead

Samhandlingskonsulent
51513132/90187969
Pasientreiser Helse Stavanger HF
www.sus.no


Jan Robert Johannessen
PKO

torsdag 1. juli 2021

Ny rutine for håndtering av osteoporose / osteopeni

 

Foto: Colourbox
Endokrinologisk og revmatologisk avdeling har utarbeidet en ny felles rutine for å håndtere osteoporose og osteopeni.

Denne er lagt på en egen side i bloggen som du finner her