fredag 7. desember 2012

Rehabilitering i hjertet av Haugesund!


Rehabilitering Vest åpnet i oktober 2010, og har 20 plasser for rehabilitering av sykdommer, skader, eller operasjoner i muskel-skjelettsystemet. Vi er et datterselskap av Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR), og har avtale med Helse Vest.

Overlege Pernille Nyhlen informerer
om tilbudet ved Rehabilitering Vest
Vi har tilbud for pasienter med smerter og/eller funksjonssvikt i muskel-skjelettsystemet, som kroniske rygg- og nakkesmerter, fibromyalgi og artrose. Vi tar gjerne imot pasienter etter operasjoner, f eks for artrose eller prolaps, men det bør helst gå ca. seks uker etter operasjonen, slik at de kan belaste fritt. Revmatikere kan også henvises til oss, så sant de er tilstrekkelig utredet og i en stabil fase. 

Oppholdslengden er vanligvis 3-4 uker, men tilpasses individuelt. Ventetida er for tida 2-3 måneder. Postoperative pasienter får tilbud ca. 6 uker etter operasjonen.

Tilbudet
Forskning viser at tilpasset trening har bedre effekt på smerter og funksjonssvikt enn passiv behandling, og vi har derfor organisert tilbudet vårt etter det. Vi tilbyr et bredt spekter av aktiviteter: Trening i sal varmtvannsbasseng, kondisjons- og styrketrening, og turer i friluft. I tillegg får alle deltagerne et tilpasset egentreningsprogram, som de også skal fortsette med etter oppholdet. Vi har undervisning to ganger i uka om bl.a. smerter, fysisk aktivitet, sosiale rettigheter, kosthold og livsstil. På kveldstid kan man delta på arbeidsstua og andre tilbud, eller ta i bruk byen og friområdene.
Det er en forutsetning at de som søkes hit er tilstrekkelig utredet for sine plager eller sykdommer. Det er også en forutsetning at de er selvhjulpne i stell og måltider, og styrer medisinene sine selv. De må være motivert for egeninnsats, og være i stand til å følge undervisning og veiledning.

Henvisning
Sykehusavdelinger kan sende søknad direkte til oss, men fastleger og private spesialister må søke via Regional vurderingsenhet for rehabilitering i Helse Vest. De vil så tildele plass på det rehabiliteringssenteret som vurderes å passe best. Det er viktig at henvisningen er godt begrunnet, man må oppgi hva slags behandling som er forsøkt tidligere, og hvorfor rehabiliteringen ikke kan skje i hjemkommunen.
Vi vet en del fastleger synes dette systemet er noe tungvint, men det er flere fordeler ved det: pasientene får en enhetlig vurdering, og fordelingen av pasienter til de ulike sentrene blir mer hensiktsmessig.

Fra ca. mars 2013 flytter vi inn i nytt bygg og får toppmoderne lokaler. På sikt håper vi å utvide både kapasiteten og tilbudet.

Velkommen til Rehabilitering Vest!
Adresse til vurderingsenheten:
Regional vurderingseining for rehabilitering 
Østre Nesttunv 2
5221 Nesttun 
tlf 55918540

Link til vurderingsenheten:

Grønt nummer for informasjon om habilitering og rehabilitering: 80030061 

onsdag 21. november 2012

Studenter: SUS søker praksislærere for medisinstudenter 2012/13


Også i år har Stavanger Universitetssjukehus (SUS) tatt imot norske medisinstudenter  fra Ungarn. Som en del av praksisen i det norske helsevesen er det ønskelig med to uker allmennlegetjeneste.

De fleste studentene skaffet seg praksis på sitt hjemsted, men vi har to kjekke studenter som trenger en praksisplass.

Studentene trenger praksisplass  i denne perioden:- Uke 51 og uke 1, 17.12-21.12 og 02.01-08.01 eller- Uke 1 og uke 2, 02.01-15.01.



Studenten må ha praksis i totalt ti arbeidsdager, og det blir derfor noen dager ut i uken etterpå, pga nyttårshelgen.

Studenten har selv ansvar for transport til/fra legekontoret ved arbeidsdagens start/slutt.

Studentene har studentlisens.

Praksislærer blir honorert med kr 700/dag.

Dersom du  kan hjelpe SUS med denne undervisningen, ta kontakt med:
Fredrik Feylingmailto:fefr@sus.no
tlf: 51 51 37 71 / 478 61 914 

helst innen mandag 03. desember.

torsdag 15. november 2012

KBK informerer om venesectio

Pasienter med hemokromatose og polycytemia vera trenger jevnlig venesectio noe som fastleger også kan utføre om de ønsker det.

Vi har derfor lagt ut to prosedyrer som omhandler dette. Her finner du informasjon om

 • indikasjon og 
 • gjennomføring, 
 • hvilket utstyr du trenger og 
 • hva du gjør med blodet du har tappet.

Klikk her om du vil se informasjonen nå eller kom tilbake den dagen du faktisk trenger det.



Alternativ for å finne tilbake til informasjonen:
Besøk www.fastlegeservice.no > PKO-arkivet og søk etter f.eks "blodtapping" eller "venesectio" med kun relevante treff.

Tilbakemelding på denne nyheten? 
Bruk kommentarfeltet under. Din melding sendes på epost til redaktøren.

tirsdag 13. november 2012

Rogaland Medisinske Selskap inviterer til julebord


Rogaland Medisinske Selskap


Rogaland Medisinske Selskap inviterer til kveldsmøte og julebord !
Onsdag 21.november 2012 kl 19, Victoria hotell:
 • Julemøte med middagsbuffet: Pinnekjøtt, svineribbe, lutefisk !
 • Spennende foredrag ved Siv Meland, sosionom Uteseksjonen, Stavanger Kommune:
  • "Bruk av androgene anabole steroider blant ungdom"
 • Pris for julebuffet kr 450,-/person. Pga serveringen er PÅMELDING OBLIGATORISKinnen 18.11.2012 !!!til
 • Deltakerne får utdelt giro for betaling på møtet.
 • HUSK : Ektefeller/ledsagere er hjertelig velkommen på møtene!
Vel møtt!
Hilsen styret

mandag 12. november 2012

Nyheter fra øyeavdelingen


PKO - arkivet er nå oppdatert med aktuell informasjon fra øyeavdelingen om:












Vi håper dere vil finne siden nyttige i hverdagen. 

Senere finner du dem lettest ved å gå til Praksisnytt>PKO-arkivet 
eventuelt www.fastlegeservice.no - velg PKO-arkivet i portalmenyen.

Hvis du savner informasjon eller har korrigeringer kan du legge igjen en kommentar under denne nyheten så blir det fanget opp av webredaktøren og tatt opp med øyeavdelingen. (Kommentarer sendes automatisk videre på epost til rette vedkommende).

Øyeleger som ønsker å oppdatere / bli lagt til i oversikten kan ta kontakt på samme måte.

Alternativt kan dere sende en epost til: johannessen@fastlegeservice.no

lørdag 10. november 2012

Ubenyttede timer gir dårlig kapasitetsutnyttelse - kan fastlegene hjelpe?

Sykehuset opplever at timer på poliklinikken blir stående ledig på grunn av at pasienter uteblir fra timen av ulike årsaker. I den anledning ber sykehuset om hjelp fra fastlegene og vi minner i den anledning om prosedyrer ved henvisning, bruk av fritt sykehusvalg samt mulighet for SMS påminning.

Henvisning og valg av behandlingssted
Når pasienten henvises til undersøkelse eller behandling, har han/hun rett til å velge behandlingssted. Henvisningen skal kun sendes til ett behandlingssted.

Dersom pasienten senere ønsker å endre til alternativt behandlingssted (Viktig):
Liv Torunn Rundhovde
Pasienthjelpar i Helse Vest
Liv Torunn Rundhovde
Husk å be pasienten kontakte 'Pasienthjelpar i Helse Vest
Grønt nr : 800 41 004 alt tlf: 51 96 38 48 

Hun vil være behjelpelig med å velge alternativt behandlingssted ut fra ventetid

Fordeler:
Mindre arbeid for deg.
Pasientrådgiver vil eventuelt avlyse time / henvisningen du har sendt i utgangspunktet slik at timen kan benyttes av andre.





Opplysninger om ventetider og annen informasjon om Fritt Sykehusvalg:


Når pasienten ikke ønsker å benytte avtalt time:
Dersom avtalt time på sykehuset ikke ønskes benyttet, er det svært viktig at sykehuset får beskjed slik at ressursene kan benyttes til andre pasienter. 

SMS påminnelse:
Sykehuset ønsker å kunne sende SMS påminnelse for å få ned antall ikke-møtt. Dette er vanskelig for dem på grunn av personvernhensyn. De må faktisk ha samtykke på forhånd, noe som i praksis er vanskelig å gjennomføre.

For å prøve å hjelpe dem med dette oppfordrer vi dere å legge inn en kommentar om dette i henvisningen.

Forslag: "SMS OK + mobilnummer"
Legg det eventuelt inn i oversiktsbildet under "Tidligere sykdommer" eller tilsvarende så ligger det der til neste gang.

Vi er fullstendig klar over at det kan være vanskelig å huske.




onsdag 24. oktober 2012

eResept pilot prosjekt: Første testresept sendt fra Helse Vest

Helse Vest er i gang med å utvikle eResept løsning for sine HF / Sykehusapotek i et pågående pilotprosjekt. Som første helseforetak i Norge sendte Haukeland sykehus første eResept 22.oktober.

Les mer om saken i nyhetsbrevet under.




tirsdag 23. oktober 2012

Ettermiddagsmøte: Tidlig oppdagelse og bedre hjelp ved alkoholproblem




KORFOR inviterer til interessant møte og treffpunkt for fastleger og leger i psykisk helsevern / rus: 

"Tidlig oppdagelse og bedre hjelp ved alkoholproblemer - hva trenger fastlegen?"

16574622-Alkohol.jpg
Målgruppe
Fastleger og leger i psykisk helsevern / rus.

Tid:
Mandag 12. november 2012 16 - 19

Se invitasjonen under for program og påmelding.

Bild-riskbruk-webb.jpgGjennom Riskbruksprosjektet har den svenske regjeringen brukt 180 millioner kroner på å gi spørsmål om alkohol en naturlig plass i helse- og velferdstjenestene. På dette kurset presenteres satsingen i forhold til allmennleger og vi stiller spørsmålet; har Riskbruksprosjektet endret allmennlegers praksis og eventuelt på hvilken måte?Vi ser også nærmere på hvordan spesialisthelsetjenesten kan støtte allmennleger i dette arbeidet og diskuterer om en i Norge bør velge andre tilnærmingsformer til temaet enn de som er benyttet i Riskbruksprosjektet.

torsdag 18. oktober 2012

Mikrobiologi: Chlamydia trachomatis prøverutiner

Revidert utgave av «Prøvetaking og forsendelse av Chlamydia trachomatis» fra Avdeling for medisinsk biokjemi.

Sjekk spesielt prioritering av prøvemateriale fra kvinner (blant annet om vaginalprøve) og urinprøvetaking generelt.

Les mer i PKO-arkivet:



Arkivet er under oppbygging og både SUS leger og fastleger må gjerne ta kontakt for å bidra med eller etterspørre innhold.

onsdag 17. oktober 2012

Raskere tilbake psykiatri: Sola DPS


”Raskere tilbake” prosjektet er en ordning som gjør at personer som står i fare for å bli
sykemeldt eller som er sykemeldt, kan få behandling raskere enn de ellers ville ha fått.
Prosjektet har som mål å unngå sykefravær og hjelpe sykemeldte raskere tilbake i jobb.

Les mer under. (Klikk på lenken "Les mer"

Finn igjen oppdatert informasjon senere i PKO-arkivet

Merk spesielt at dette er et tilbud i for hele SUS nedslagsområde.

tirsdag 16. oktober 2012




Ny studie tilbyr telemedisinsk oppfølging av diabetes fotsår i kommunehelsetjenesten og tar nå imot henvisninger fra fastlege.

Målgruppe
 • Pasienter fra Sør-Rogaland som sokner til Stavanger universitetssykehus
 • Pasienter med diabetes fotsår som ikke har vært behandlet for diabetesrelaterte fotsår i løpet av de siste 6 måneder i spesialisthelsetjenesten



Henvisning
Fastlegen er henvisende instans. 
Sendes: Endokrinologisk poliklinikk



mandag 15. oktober 2012

Ny hjemmel: Avtalespesialist urologi


Fra og med 21. oktober 2012 vil Stavanger Urologiske Senter AS, representert ved Tore Bru, ta imot pasienter for utredning og behandling av urologiske problemstillinger.

Tore Bru har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Göteborg, spesialistutdanning i generell kirurgi fra Stavanger Universitetssykehus, spesialistutdanning i Urologi fra Stavanger Universitetssykehus, Haugesund sykehus og Haukeland Universitetssykehus i Bergen.

Klinikken vil bli drevet som en spesialist poliklinikk med utredning og behandling av urologiske problemstillinger. Klinikken er utstyrt med det nyeste av diagnostisk utstyr. I tillegg er det operasjonsstuer for i hovedsak mindre urologiske prosedyrer (se hjemmesiden for mer detaljer i denne forbindelse).

Finn ut mer ved å følge "Les mer" linken under :-)


søndag 14. oktober 2012

Kurs: Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis




Korfor inviterer til klinisk emnekurs i Alkoholrelaterte helseproblemer i allmennpraksis tirsdagene 4. desember, 8. januar og 7. mai.
Kursprogram er publisert på Rogaland legeforening sine nettsider.

lørdag 13. oktober 2012

Merking av henvisninger ved kreftmistanke


Regjeringen har satt som mål at 80 % av alle som henvises for mulig kreftsykdom skal ha igangsatt behandling innen 20 virkedager. 

Kreftmistanke er et vanskelig begrep. Det er legens mistanke - ikke pasientens frykt - som må være grunnlaget for raske forløp. Norske allmennleger er gode til å finne kreft, ut fra alminnelige symptomer kombinert med kjennskap til pasienten.

SUS har i samarbeid med praksiskonsulentene kommet frem til en rutine for merking av henvisninger der kreftmistanken er stor eller allerede bekreftet slik at disse skal få høyeste prioritet.

Vi ber nå om at alle fastleger tar i bruk denne rutinen. 

For at du skal ha lett tilgang til rutinen når du en gang skal bruke den er det laget en egen knapp til rutinen under "Fokusområder" i høyre marg i Praksisnytt. Denne tar deg til PKO-arkivet der rutinen vil holdes oppdatert. 
Her vil vi også legge inn anbefalte tilleggsundersøkelser / anbefalinger til fastlegene ettersom vi får innspill fra de ulike avdelingene. Kom gjerne med tilbakemeldinger på om det er spørsmål til rutinen eller forslag til forbedringer enten på epost eller i form av en kommentar i kommentarfeltet under denne nyheten. Disse sendes videre til en epostadresse slik at de vil bli lest.

Det er viktig at alle tar i bruk samme rutine for henvisning når det foreligger kreftmistanke fordi dette legger premissene for logistikken internt på SUS. 

Hva betyr dette i praksis:

Hvordan markere henvisningen:

Allmennlegenes nødvendige bidrag for korrekt bruk av hurtig utredning er:

Henvisninger for sannsynlig kreft merkes i feltet for ønsket utredning/behandling, med en av to koder:

KREFTFORLØP BEHANDLING 
(henvisende lege har sikker diagnose)

KREFTFORLØP UTREDNING  
(henvisende lege har en klar kreftmistanke)

Grunnlaget for mistanken om kreft må beskrives så klart som mulig (SUS vil forbeholde seg retten til å vurdere om hurtigutredning skal igangsettes).

Om logistikk for kreftforløpshenvisningene:

Alle henvisninger kommer til et sentralt henvisningsmottak. Når de er merket med KREFTFORLØP BEHANDLING eller KREFTFORLØP UTREDNING vil de gå direkte til prioriterende lege og man kan måle i hvilken grad målene om 20 dagers forløp oppnås. (Man måler ventetid for hhv BEHANDLING og UTREDNING, hver for seg).

Det kan være viktig å forklare pasientene at alle henvisninger med kreftmistanke prioriteres, men at 20 - dagers regelen sikrer at de som trenger det mest får et hurtig forløp.

Halvparten av pasientene med kreftsykdom vil ha klassiske varselsymptomer. Noen vil ha klare kliniske funn, og noen vil bli oppdaget som følge av undersøkelser. Halvparten av pasientene med kreftsykdom vil ikke ha klassiske varselsymptomer, men det kan likevel foreligge klar klinisk mistanke. Dersom fastlegene legger listen for lavt for kreftmistanke vil kapasiteten for hurtigforløp bli sprengt. 

Diabetesforum Rogaland


Diabetesforum i Rogaland


Diabetesforbundet Rogaland inviterer helsepersonell og andre som jobber med diabetes til et spennende og lærerrikt Diabetesforum 30. oktober på St. Svithun hotell i Stavanger. Meld deg på nå!

Målet med Diabetesforum er å fremme det tverrfaglige samarbeidet og bidra til faglig oppdatering. Målgruppen er leger, sykepleiere,apotekansatte, legemedarbeidere, personell fra sykehjem og hjemmesykepleien, helsepersonell fra psykiatrien m. fl.
Kurset er søkt godkjent som tellende innen allmennmedisin, indremedisin og NSF.
Påmeldingsfristen er 15.oktober.

Kom , lær og bli inspirert! Velkommen!



tirsdag 2. oktober 2012

Indikasjon bakteriologi ved UVI


Avdeling for medisinsk mikrobiologi ønsker å minne om indikasjoner for bakteriologisk dyrkning ved urinveisinfeksjoner (UVI). 

De understreker spesielt at man ikke trenger å sende urin til dyrkning på unge friske kvinner i alderen 16 - 55 år. 

Du kan lese mer om hvem du bør ta dyrkning på under.

Viktig melding om elektroniske meldinger

Barneavdelingen rapporterer et problem i forbindelse med elektronisk innsending av henvisninger. 



Når pasienter henvises som øyeblikkelig hjelp, og får med seg henvisning i hånda, er det ikke behov for å sende henvisningen elektronisk i tillegg. 

Dette generer bare ekstra arbeid for avdelingen. 

Disse elektroniske ØH-henvisningene kommer i samme innboks som vanlige henvisninger, og må bli gjennomgått manuelt. Dette medfører mye ekstraarbeid for legene på barneavdelingen. 

Send med henvisning i hånda når barn henvises øyeblikkelig hjelp.
IKKE send elektronisk henvisning i tillegg.

Peter Christersson
Praksiskonsulent


Red anmerk:.

Praksiskonsulentene jobber med å få til en løsning slik at også ØH kan henvises elektronisk men per i dag er dette ikke mulig.

torsdag 27. september 2012

NOKLUS diabetesskjema - forbedret utgave 2011


Diabetesskjemaet ble i 2011 oppdatert med mange forbedringer.
Seksjonsoverlege på diabetespoliklinikken ved Stavanger Universitetssykehus og medisinsk ansvarlig for voksendiabetesregisteret, John Cooper, gjør nå et framstøt for å få opp bruken av NOKLUS Diabetesskjema i Rogaland.  


Norsk diabetesregister for voksne tilbyr nå NOKLUS Diabetesskjema for:
 • Infodoc
 • Winmed (WinMed 3,0 versjon pilottestes pt). 
 • System X
 • Vision. 
Hvorfor bruke NOKLUS Diabetesskjema?
Skjemaet fungerer både som et klinisk verktøy for leger med påminnelse om hva som bør inngå i en årskontroll og som et innsamlingsverktøy for diabetesregisteret.  
Det er takst for å bruke skjemaet (takst 109). 

Allmennleger som sender inn data til registeret, får en tilbakemeldingsrapport fra NOKLUS som kan brukes i kvalitetsforbedrende arbeid.


Interessert i oppdatering eller å starte opp?
Leger som er interessert i å starte opp eller leger som vil få siste versjon til oppdatering av sin installasjon, oppfordres til å sende e-post til karianne.loevaas@noklus.no eller joco@sus.no

Ny oppdatering underveis:
Ny oppdatering forventes ferdigstilt i november 2012. Leger som allerede har tatt skjemaet i bruk, oppfordres til å ta kontakt dersom de har ønske om ytterligere forbedringer. 

onsdag 26. september 2012

Hjerneskolen 2013



Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Lassa:



Tilbyr gruppebasert senforløpsrehabiliterings-tilbud for mennesker med kognitiv svikt etter ervervet hjerneskade. Gjennomføres i ukene 10, 11 og 15.  Eget tilbud til pårørende.

Søknadsfrist 2. november.

Søknadsskjema finner du her 
(link til SUS nettside, se nede på siden).

mandag 17. september 2012

Ny avtalespesialist: Klinisk barne- og ungdomspsykologi og klinisk samfunnspsykologi



Udesh K.Anda, psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi og klinisk samfunnspsykologi starter fra og med 01.11.12 opp som avtalespesialist innen barne og ungdomspsykologi.



 Målgruppe: barn og ungdom opp til 18 år.



Kontaktdetaljer:
Telefon 94184284,
epost: udekand@gmail.com

Postadresse:
Schiøtzgt. 5-7,
4008 Stavanger .

onsdag 29. august 2012

Kurspåminnelse: Forskning for fastleger

Det er ennå noen ledige plasser på kurset Forskning for fastleger I-III


Klinisk emnekurs 3 x 6 timer

Kurskomite: Svein Kjosavik, Kristina Iden, Olav Thorsen, John Nessa, Kjell Harald
Horpestad, Torgeir Gilje Lid
Arrangører: Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Korfor – Regionalt
kompetansesenter for rusmiddelforskning og Stavanger helsetjenesteforskning

søndag 26. august 2012

Dede Klinikk: Oppstart elektronisk meldingsutveksling













Dede klinikk er nå klar til å opprette elektronisk meldingsutveksling med fastlegene. For å utveksle relevante opplysninger (EDI/partner id/EDI emailadresse/DES kode) kan dere sende mail til: 

isaac.essilfie@dede-klinikk.nhn.no (obs! ikke sensitiv mail). 

Kontaktopplysninger er også oppdatert i adresseregisteret under Dede Klinikk.

På vegne av

Isaac Essilfie
Dede Klinikk

Klinikkens nettside: http://dede.no/

lørdag 30. juni 2012

OBS! Elektroniske meldinger og feriestengte legekontor



Dersom kontoret skal stenge helt i løpet av sommeren:

1) PC eller server der meldingsutveksling foregår må stå på

Ellers kommer ikke meldingene fra SUS eller andre meldingspartnere inn og det oppstår feilmeldinger, dobbeltsendinger og mye ekstra arbeid for dem som sender.

2) Meld fra til Helse Vest IKT om dere planlegger å holde kontoret stengt i mer enn noen dager:

Kundesenteret i Helse Vest IKT 

Meldingsproblemer kan oppstå selv om PC/Server står på og da må Helse Vest IKT kunne få tak i dere (Det sparer både dem og dere for mye ekstraarbeid).

Gi dem gjerne også et mobilnummer å ringe - sørg for at de har lett tilgang til dere på telefon / epost også når dere ikke er på kontoret slik at de ikke må bruke ressurser på å få tak i dere om det oppstår problemer.

Mvh
Jan Robert Johannessen 
Praksiskonsulent

Gunn Marit Jørpeland Barstad
Prosjektleder Meldingsløftet
Helse Stavanger HF
51519376 / 95224917
www.sus.no
Beskrivelse: C:\Program Files\ihelse.net\signaturer\helsestavanger.jpg

onsdag 27. juni 2012

Høyt press i mottaket på SUS i sommeravviklingen


Til alle fastleger og legevaktsleger!


Presset på innleggelser i sykehuset er som kjent stort. Dette blir spesielt utfordrende under sommerferieavviklingen med redusert antall «åpne» senger.


Vi ber derfor om at innleggende leger konfererer med aktuell sykehuslege (LIS-lege eller overlege) hvis det er noen tvil om innleggelse som øyeblikkelig hjelp er absolutt nødvendig.


Noen innleggelser haster og/eller er udiskutable. Vi ønsker ikke å forsinke disse innleggelsen ved å kreve at det konfereres om alle innleggelser (men selvsagt ha beskjed og innleggelsesskriv med alle).



I beste samhandlingsånd, 

Sverre Uhlving
Fagdirektør

Jan Robert Johannessen
Praksiskonsulent


Tips eller forslag til ting som kan gjøres bedre for å minske trykket på akuttmottaket?

søndag 24. juni 2012

Ny avtalespesialist gastroenterologi Sandnes





Fra og med 01.08.2012 vil Dr. Isaac Essilfie ta imot pasienter til utredning av fordøyelsessykdommer ved Dede Klinikken i Sandnes.

Han er utdannet ved Haukeland Universitetssykehus, spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Konstituert overlege på Haukeland sykehus sykehuset i 2 år. Deretter overlege på Voss Sykehus frem til høsten 2008. Han startet Mage-Tarm Klinikken i Arendal i 2008 og har drevet denne frem til flytting til Rogaland.

Klinikken vil bli drevet som en spesialist poliklinikk for utredning av pasienter med fordøyelsessykdommer. Dette inkluderer både diagnostisk og terapeutisk gastroskopi og koloskopi. 

På nettsidene vil det fortløpende bli lagt ut informasjon om tilbud og ventetider.

Lokaler:
Helt nye lokaler bygges i Hana Sanz senteret i Sandnes. Det er lett adkomst, gratis og gode
parkeringsmuligheter.

Besøksadresse: 
Dede Klinikk, Hanaveien 17, 4327 Sandnes


View Dede klinikken in a larger map

Postadresse:
Dede Klinikk, Hanaveien 17, 4327 Sandnes

Telefon: fast telefon installeres i uke 29 og telefonnummer blir søkbar på nettet.
Hjemmeside: www.dede.no er under oppføring og blir tilgjengelig primo juli 2012. Det vil her
står mer informasjon til både pasienter og helsepersonell.

Priser:
Praksisen har driftstilskudd fra Helse Vest og derfor vanlig egenandel for pasienter.

Henvisninger:
Klinikken tar imot henvisninger fra 16.07.2012.

Det vil bli opprettet elektronisk kommunikasjon. Arbeidet med dette begynner 01.08. Klinikken vil fortløpende ta kontakt med legekontorene for å utveksle relevant informasjon.

Det vil bli utstrakt samarbeid mellom seksjon for fordøyelsessykdommer SUS og Dede
klinikk for å sørge for kortest mulig ventetid og et godt faglig tilbud til pasientene.
Raske svar til henviser blir prioritert.

Stavanger Hjertesenter, CT-angiografi




Nyheter fra avtalespesialistene:
Praksisnytt har åpnet for å videreformidle driftsnyheter også fra avtalespesialistene i Rogaland.
Denne første meldingen er fra Egil Vaage angående CT-angiografi.

Avtalespesialister som ønsker videreformidling av nyheter kan ta kontakt med johannessen@fastlegeservice.no










Til alle henvisende leger.
Stavanger Hjertesenter har i samarbeid med Siemens Medical drevet et prosjekt angående

koronar CT-angiografi. Undersøkelsen er utført av røntgenavdelingen i Kolibri Medical.

På bakgrunn av stadig økende antall henviste pasienter til Stavanger Hjertesenter og
uhåndterlig arbeidsmengde samt noe logistiske utfordringer, har vi valgt å trekke oss ut av
dette samarbeidet.

Stavanger Hjertesenter kan fortsatt formidle henvisninger til CT-angiografi for pasienter med
indikasjon i henhold til internasjonale anbefalinger. Dette dreier seg om et begrenset antall
som vil blir undersøkt på SUS til vanlig offentlig egenandel.

SUS mottar ikke pasienter kun til kalsiumscore.

Pasienter vil heretter bli henvist til CT-angiografi ved SUS på bakgrunn av kardiologisk
vurdering og undersøkelse der man ikke kommer til målet med for eksempel arbeids-EKG og
hvor det ikke er klar indikasjon for invasiv utredning. Dette gjelder først og fremst pasienter
med uspesifikke brystsmerter og moderat risikoprofil.

Dette til orientering.

Mvh.Egil Vaage
Stavanger Hjertesenter AS

onsdag 20. juni 2012

Invitasjon klinisk emnekurs forskning


Arrangør:
Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, 
Korfor – Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning 
Stavanger helsetjenesteforskning 

Målgruppe:
Alle interesserte leger med eller uten forskerambisjoner.

Klikk på bildet for program.

Påmeldingsfrist: 25.08.12.

Tid:
Torsdag 13.september 2012, kl. 1200 - 1800

Sted:

Lagårdsveien 78 (tidligere Statens hus), 7.etg, hos Korfor

Godkjenning:

Kursserien Fra idé til prosjekt – forskning for fastleger I-III er
godkjent som klinisk emnekurs med 18 poeng. Hvert enkeltkurs er
godkjent som frivillig kurs med 6 poeng.

Pris:
Kr. 500, betales ved tilsendt regning.

Kontaktpersoner:
Kurskomiteen v/ Torgeir Gilje Lid, giljelid@gmail.com
eller tlf. 90 06 06 56
KORFOR v/ Liljan Kristensen, liljan.kristensen@sus.no
eller tlf. 48 13 67 02

mandag 11. juni 2012

Ny rutine ved svikt i meldingskommunikasjon



Helse Vest vil fra 18. juni innføre en ny rutine ved bortfall av kvitteringsmeldinger fra enkeltlegekontor, etter utsending av meldinger fra helseforetakene.



Tiltak:
 • Helse Vest varsler legekontoret og setter deretter på papirkopi dersom denne er avskrudd.
 • Dersom Helse Vest ikke mottar kvitteringer etter 14 dager vil elektroniske meldinger skrus av, og legekontoret mottar meldingene kun på papir.
Rutinen gjelder ikke andre typer feil enn mangel på kvitteringsmeldinger (transport- og applikasjonskvittering).

Formelt sett er det mottakeren som har ansvaret for at det sendes en kvitteringsmelding. Legekontoret vil altså få 14 dager til å løse problemet, sammen med sin leverandør og eventuelt andre kommunikasjonsparter. Vi regner med at dette er nok tid, så fremt man straks starter med problemløsningen.

Kundesenteret ved Helse Vest IKT vil kunne bidra ved å samle informasjon om mulige årsaker, når det oppstår nye feil hos flere legekontor samtidig. Slik informasjon vil bli gitt når legekontoret varsles. 

Bakgrunnen for denne nye rutinen er at sikkerheten for meldinger uten papirkopi er helt avhengig av at mottaker sender kvitteringsmeldinger. Transportkvitteringen viser at meldingen er mottatt, applikasjonskvitteringen viser at meldingen enten er akseptert eller avvist.

Dersom avsender av meldingen ikke mottar kvitteringsmeldinger, har verken avsender eller mottaker noen mulighet til å vite om mottaker faktisk har mottatt meldingen eller om problemet «bare» er at mottaker ikke sender kvittering på at meldingen er mottatt. Det er da mulig at meldinger forsvinner underveis uten at dette blir oppdaget, noe som kan utgjøre en direkte fare for pasientene. Erfaringen med å sende papir parallelt med elektroniske meldinger viser at noen mottakere kun forholder seg til de elektroniske forsendelsene, slik at det parallelle papiret ikke gir noen reell sikkerhet.


Gunn Marit Jørpeland Barstad
Prosjektleder, Meldingsløftet SUS

Ivar Halvorsen
Praksiskonsulent

lørdag 9. juni 2012

Seminar: "Kroppen - venn eller fiende"

Undervisnings- og forskningsavdelingen, psykiatrisk divisjon SUS inviterer til seminar om ungdom, kroppsbilde og forebygging av psykiske problemer.

"Kravene til dagens ungdommer er blitt skjerpet: man skal prestere bra på skole, på trening og i vennekretsen. I tillegg skal man være slank og/ eller veltrent og passe på å spise sunt. Aktiviteter, sosialt liv og mat har gått fra å være rekreasjon og glede, til å være krav man må oppfylle for å henge med. Disse forhold disponerer for spiseforstyrrelser og andre psykiske vansker. Vi ønsker å bidra til at ledere og fagpersoner som møter ungdom med vansker i tidlig fase, skal ha kunnskap og verktøy for å hjelpe. Seminaret ønsker å bevisstgjøre og øke kunnskapen omkring temaet, men også gi hjelp til å gjøre noe praktisk for å forebygge eller behandle personer som begynner å få vansker innenfor disse områdene."

Link: Program og påmelding


Målgruppe:
Ansatte i skoleverket, idrettsledere, førstelinje helsetjeneste, allmennleger, leger i
spesialisering, andre interesserte.

Tid:
Tirsdag 18. september 2012 kl 09.00-16.00. Registrering fra kl 08.30

Sted:
Fredheim Arena, Sandnes

Innhold:
Forelesninger og work-shops: Se foreløpig program nedenfor.

Merknader:
Maks 400 deltakere
Seminaret søkes godkjent som vedlikeholdsaktivitet hos Norsk
Psykologforening, og som spesialistkurs hos Norsk Sykepleierforbund.


Deltakeravgift:
700kr for eksterne/ 350 kr for interne deltakere (SUS)

Påmelding:

Påmelding innen 3. sept. 2012 Bruk vedlagte påmeldingsskjema. Påmeldingen
er bindende når bekreftelse er mottatt.


Kontaktperson:

Tone Anita Østrådt, daglig leder Senter for Spiseforstyrrelser tlf 51529966,
sfspis@online.no

Bent Horpestad, enhetsleder Enhet for Spiseforstyrrelser, SUS: Tlf 05151,
spiseforstyrrelser@sus.no





Link: Program og påmelding

onsdag 6. juni 2012

Henvisningsrutiner Kvinneklinikken (KK)


Labiaplastikk

KK får henvist en del pasienter for labiaplastikk der det ikke foreligger noen skade, det er snakk om normalvariasjon. Vi vurderer at disse ikke har rett til helsehjelp. 


Begrepet "hypertrofi av labia minores" er i så å si alle tilfelle egentlig normalvariasjon, og prioriteres ikke.Alternativet for disse vil evt bli det private helsevesenet.  

Henvisning av gynekologiske ØH pasienter til KK:

Vi oppfordrer fastlegene til ikke å sende gynekologiske pasienter direkte til KK med henvisning i hånden, uten avtale (dagtid og vakttid).
Med mindre kvinnen har behov for øyeblikkelig behandling, f eks pga sponatanabort med stor blødning, sterk mistanke om ex.u der kvinnen er klinisk påvirket, er ordinær elektronisk henvisning det rette. Henvisninger vurderes hver dag, og vi kan gi kvinnen raskt time, og unngå uforutsigelig ventetid i poliklinikkken. Dette vil være en trygg og adekvat håndtering i de fleste tilfeller, og gi mindre ventetid for pasienten.
Vi oppfordrer også til å benytte Helse Vests avtalespesialister i gynekologi som vil kunne yte rask og god behandling.
Pasientene opplever lang ventetid og frustrasjon ved "drop in " henvisninger som praktiseres idag, og i vår ressurssituasjon er det feil prioritering om vakthavende lege kveld og natt bindes opp til å avklare ufarlige tilstander.


Praksiskonsulent: Peter Christersson
Overlege KK: Astrid Rygh

mandag 4. juni 2012

Ufullstendige henvisninger til provosert abort


Det har den seinere tid vært en del ufullstendige henvisninger til provosert abort. Vi vil derfor gjerne minne på de avtalte retningslinjene ved slik henvisning.

Det er meget viktig med en gynekologisk undersøkelse for å vurdere gestasjonslengda, da dette er avgjørende for når kvinnen settes opp til time (og om det kreves nemnd-avgjørelse m.v).

Forslag til mal henvisning for prov. abort (kan evt kopieres til mal i journalprogrammet):

 • Første dag av siste menstruasjon:
 • Dvs gravid uke:
 • Tidl. frisk og rask
 • Ingen faste medisiner
 • Sosial status:
 • Tidl. barn/svangerskap:
 • Pasienten er informert om abortprosedyren og om alternativer til abort, hun har bestemt seg for at hun ønsker abort.
 • Prevensjonsveiledning gis.
 • GU; uterus-størrelse:
 • Tar rutinemessig chlamydia.
 • Begjæring om svangerskapsavbrudd er vedlagt.

Praksiskonsulent: Peter Christersson
Overlege KK: Astrid Rygh

onsdag 23. mai 2012

Ledig stilling for allmennpraktiker i spesialisering

Det er ledig en 1- årig engasjementstilling til deg som er i spesialisering i allmennmedisin ved SuS, Dalane Distriktsmedisinske senter, avd. 2 øst f.o.m 06.08.12

Vil du bli en del av et av Helse-Norges mest spennende prosjekter? Nå har vi ledig et 100 % engasjement, 1-års varighet, for allmennpraktiker i spesialisering.


Dalane DMS setter distriktet i sentrum, og har utviklet et bredt pasienttilbud ut fra Samhandlingsreformens intensjon om å desentralisere spesialisthelsetjenesten. Senteret utgjør et viktig bindeledd mellom sykehus og kommune, og spiller en betydelig rolle i lokalsamfunnet og helseregionen for øvrig. Sammen ønsker vi å gjøre helsetjenesten enda bedre, og håper at du vil være med på å dette.

Stillingen innebærer ingen vakter, fri hver helg/høytid og lønnes etter gjeldende avtaler. En viss fleksibilitet ift. arbeidstid kan gis. Senteret ligger flott til, ca. 10 min gange fra jernbanestasjonen. Overlege som er spesialist innen indremedisin og fordøyelsessykdommer gir supervisjon.

Avdelingen har 16 senger og 26 årsverk, fordelt på sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut og lege. Pasientene kommer i hovedsak til posten etter avsluttet akuttmedisinsk vurdering/behandling i Stavanger. Vi tilbyr rehabilitering og medisinsk behandling til personer med et bredt spekter av lidelser, men en stor del har kroniske lunge- og hjertesykdommer. I tillegg foretas det i noen grad direkte innleggelser via fastlege/legevaktslege. Legen inngår som en del av det tverrfaglige teamet rundt pasienten. Pasientene er hovedsakelig i aldersgruppen 50 år og oppover, og gjennomsnittlig liggetid er 8 døgn. Underlagt avdelingen er også en sykepleierbemannet blod- og kreftpoliklinikk.

Avdelingen driver også rehabiliteringsprogram og mestringsaktiviteter innen feltene smerte, hjertesykdom, diabetes og Kols, samt poliklinisk tilbud til pasienter med blod- og kreftsykdommer. Forøvrig er sengeposten inne i en meget spennende tid med utvikling av nye tilbud i DMS-konseptet, blant annet innføring av telemedisinsk oppfølging av Kols- pasienter via Kols-kofferten. Dette tilbudet er planlagt utvidet til andre pasientgrupper også i tiden fremover.

Dalane DMS er et nasjonalt prosjekt som har fått stor positiv oppmerksomhet. Vi er stolte av å ha et bredt
medisinskfaglig miljø hvor både 1. og 2. linjetjenesten er representert. Senteret er en populær arbeidsplass for sykepleiere og spesialsykepleiere, og det foregår en kontinuerlig kompetanseheving.

Har du lyst til å jobbe sammen med oss så ta kontakt snarest med:

Overlege Johannes Bergsåker-Aspøy,
mail: bajo@sus.no
mobil: 90642747
tlf.51512043