mandag 22. juni 2015

Påminnelse før ferien: Stengte legekontor og elektroniske meldinger

Ikke steng PC/server som tar imot meldinger:
Det blir sendt epikriser og prøvesvar elektronisk til legekontora heile døgnet. Serveren på legekontoret skal derfor alltid stå på, også om natta, i helgene og i ferier.
 
Ved ferie og annet fravær må det alltid være noen på jobb som har passord til serveren, og litt kunnskap om meldingsserveren.
 


Solopraksiser:
Legekontor (solopraksiser) som er heilt stengte i ferien må gi beskjed om dette til Kundesenteret, Helse Vest IKT.  

Beskjed kan gis på telefon 55 97 65 40 eller på e-post til samhandling@helse-vest-ikt.no
 
 

Kontaktperson Helse Stavanger:

Gunn Marit Jørpeland BarstadProsjektleder
Innføring av basismeldinger i Helse Stavanger
51519376 / 90795584
Helse Stavanger HF
www.sus.no

torsdag 11. juni 2015

Elektronisk meldingsutveksling: Jæren DPS er klar til å motta elektronisk øhjelpshenvisning fra 11.juni.

Jæren distriktspsykiatriske senter er fra 11. juni 2015 klar for å motta ø-hjelp henvisninger elektronisk. 

Det er viktig at dere fortsatt ringer vakthavende lege før innleggelsen, og skriver gode og utfyllende opplysninger i henvisningen.Med hilsen

Borgny Helen Sirevåg Andreassen
IT-konsulent/DIPS-systemansvarlig

cid:image001.png@01CFBB90.3A101150
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
Austbøvegen 16, 4340 Bryne

mandag 8. juni 2015

KONFERANSE: Inkontinens og Bekkenbunnsplager (Tromsø)Arctic Pelvic Floor Meeting 2015. Inkontinens og Bekkenbunnsplager: 2 dagers møte 12. – 13. November 2015 med forelesninger og parallellsesjoner med workshops.

Har du pasienter som opplever urinlekkasje eller avføringslekkasje, som har smerter eller plager i bekkenet?
Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom ved Universitetssykehuset Nord Norge i samarbeid med Bekkensenteret ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Universitetssykehus arrangerer nå 3rd Arctic Pelvic Floor Meeting i Tromsø 12.-13. November 2015, ett internasjonalt møte om bekkenbunnsplager.

Formålet med kurset er faglig oppdatering innenfor organisering av tjenester, diagnose, utredning, konservativ og kirurgisk behandling av bekkendysfunksjoner som fekal inkontinens, urininkontinens og kroniske bekkensmerter.

Noen av tema:
Workshops:
·         Vannlatingsdysfunksjon
·         Anal- og rektal dysfunksjon
·         Bekkensmerter
·         Moderne teknologi for ”learning and doing”
·         Helsetjenester i tverrfaglig perspektiv
·         Diagnostikk
·         Kroniske bekkensmerter
·         Inkontinens
·         Organisering


Kurset avventer godkjenning fra Den norske legeforening.

Tid og Sted:
12.-13. november
Clarion Hotel The Edge, TromsøPåmelding og mer informasjon:
www.apfm2015.no for påmelding og booking av hotell.

Påmeldingsfrister:
Intil 3. August:
1 dag: 4300,-  2 dager: 4900,-
Etter 3. August:
1 dag: 4600,-  2 dager: 5200,-

Om konferansen

Konferansen arrangeres av Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB) ved Universitetssykehuset Nord Norge i samarbeid med Bekkensenteret ved Akershus Universitetssykehus og St. Olavs Universitetssykehus. Møtet er internasjonalt og er det tredje i rekken.

Lenker

Konferanseside

Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB) 

Bekkensenteret på Akershustorsdag 4. juni 2015

Pakkeforløp tykk- og endetarmskreft – lokale tilpasninger.


 Hvor sendes henvisingen:
I Helse Stavanger sendes alle disse henvisingene til gastrolab (medisinsk gastroenterologisk avdeling / fordøyelsessykdommer).

Kapasitetsutfordringer:
Sykehuset har som kjent kapasitetsutfordringer innenfor gastroenterologi. Utdanningskapasiteten for gastroenterologer er økt. I forbindelse med innføringen av pakkeforløpene har Helse Vest inngått avtale om kjøp av ekstra skopikapasitet på Kolibri. 
Det er sykehuset som etter beste skjønn  prioriterer og videresender til undersøkelse på Kolibri.

Om prioritering av henvisninger:
Vi prioriterer alle henvisninger og gir alltid de som har størst risiko for kreft time innenfor den anbefalte fristen i pakkeforløpene. Vi greier foreløpig ikke å gi tid innen anbefalt frist i pakkeforløp til alle de som har lavere risiko for kreft, men som likevel faller innenfor de som bør inn i pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft. Vi greier imidlertid å oppfylle de juridisk bindende fristene som prioriteringveilederen angir. 

Det er viktig å skille mellom de juridisk bindende fristene som prioriteringsveilederen angir (uttrykk for faglig forsvarlighet) og de fristene som pakkeforløpene angir. (De siste er anbefalinger).

Det er svært viktig at funn og symptomer som fører til kreftmistanke beskrives godt i henvisningen fordi det er bestemmende for hvilken prioritet og ventetid pasienten får.

Det er viktig å skrive i henvisningen om pasienten er informert om kreftmistanken og om henvisningen er merket pakkeforløp kreft.


Kjetil Hetta                                                                Hans Jakob Gilje Jaatun 

Praksiskonsulent                                                        overlege Gastrolab

tirsdag 2. juni 2015

Foto: Colourbox
Oppdatert informasjon angående henvisning av pasienter med sykelig overvekt til ikke- kirurgisk behandling ved Nærland Rehabilitering.

Helse Stavanger kan tilby livsstilsbehandling for pasienter med sykelig overvekt. 

Et rehabiliteringsopphold på Nærland varer 3 uker. Pga. begrenset kapasitet (totalt 60  pasienter per år) er vi nødt til å prioritere strengt. Frisklivssentralen i den aktuelle kommunen skal alltid vurderes som første alternativ hos pasienter med sykelig overvekt.


Hvem vil bli prioritert for et opphold på Nærland:
Pasienter som har sykelig overvekt, dvs.  KMI > 40 eller KMI > 35 ved overvektsrelatert sykdom.

Det er også viktig at pasienter som henvises Nærland rehabilitering er:
  •          motiverte til egeninnsats og har satt seg mål for oppholdet
  •           er mottakelige for råd og veiledning
  •          er innstilte på varig livsstilsendring.
  •          inneforstått med at behandlingstilbudet er krevende både fysisk og psykisk
  •           i stand til å gå min. 500 m i eget tempo
  •          er selvhjulpet i stell og ved måltider


Hvem kan ikke prioriteres:
Pasienten som har hatt bariatrisk kirurgi.
Pasienter som allerede har hatt ett rehabiliteringsopphold på Nærland pga. overvekt

Før pasienten henvises til rehabiliteringsopphold må det vurderes om pasienten lider av overspisingslidelse (Binge Eating Disorder, BED). Ved mistanke om BED, kan pasienten henvises til vurdering/gruppebehandling ved Stavanger DPS, Lassahagen (Kristine Rørtveit).

Henvisning som må inneholde pasientens aktuell vekt og høyde sendes:


Sykelig Overvekts Poliklinikk, 
Stavanger Universitetssjukehus. 

Du kan altså sende henvisningen direkte og ikke til Regional vurderingsenhet for rehabilitering i Bergen - de videresender bare henvisningen direkte likevel.