tirsdag 30. mai 2023

Kardiologi: Oppdatert epostadresse for oversending av EKG til SUS

 

Ingen fax på kontoret lenger?

Hvordan kan du da få sendt EKG til SUS når du ønsker å konferere ved mistanke om hjerteinfarkt?

Du kan bruke epost.

Mer om dette finner du ut i PKO-arkivet:
ttps://www.pkosus.no/avdelinger/hjerte/ekg-oversending-mio


onsdag 10. mai 2023

LAB: Bytt ut alle kullpensler - kun eSwab skal brukes fra 22.mai

På grunn av overgang til automatisk utsåing, utgår Amies kullpensel som transportmedium for sekret til bakteriologisk dyrkning.

Kullpensel erstattes av Amies flytende medium (eSwab).

 

Bruk denne

Kast disseOBS bør være mottatt på lab innen 24t:
For optimal diagnostikk av øvre luftveisprøver er det viktig at prøven ankommer laboratoriet innen 24 timer, siden det er vist at enkelte S. pneumoniae stammer har redusert overlevelse i Amies flytende medium etter 24 timer. 

Endringen iverksettes 22.05.23.


Vennlig hilsen 

Avdeling for medisinsk mikrobiologitirsdag 9. mai 2023

Alzheimer biomarkør studie: ABBA-GP - Studien inkluderer nå pasienter.

 

FORSKNINGSPROSJEKT

KAN EN NY BLODPRØVE FORENKLE OG FORBEDRE DIAGNOSTIKK AV ALZHEIMERS SYKDOM I FASTLEGEPRAKSIS?

ABBA-GP: Accuracy of blood-based markers for Alzheimer’s disease in General Practice

 


Biomarkører typisk for Alzheimers sykdom kan nå påvises i blod. ABBA-GP studien skal undersøke om slike blodtester er nøyaktig nok til å brukes i fastlegepraksis.

Fastlegene i Stavanger kommune kan begynne å ta testen hos pasientene sine 1.6.2023.  Alle andre kommuner kan starte 1.9.2023.  Testen skal tas hos pasienter med kliniske symptomer.

Inklusjonskriterier

 • Informert samtykke
 • 40 år eller eldre
 • Symptomer som kan gi mistanke om begynnende kognitiv svikt

Eksklusjonskriterier

 • Manglende samtykkekompetanse, f.eks. alvorlig demens
 • Alvorlig  psykisk eller fysisk sykdom eller medikamentbruk som bidrar signifikant til pasientens kognitive utfordringer eller gjør pasienten uegnet for deltakelse i studie
 • Pasienter som ikke ønsker senere utredning på hukommelsesklinikken

Praktisk info:

 • Fastlegekontorene får tilsendt egne testsett i “lab-kassen” fra SUS.
 • Det tas en EDTA-blodprøve på fastlegekontor. Prøven kan tas mandag-fredag.
 • Plasma-prøven, rekvisisjonsskjema og samtykkeskriv sendes til SUS på vanlig måte i «lab-kassen».
 • Fastlegen skal følge pasienten opp som vanlig, uavhengig av deltakelse i prosjektet. Fastlegen trenger ikke følge opp blodtesten.
 • Et tilfeldig utvalg av deltakere, både med negative og positive biomarkør svar, vil bli henvist til videre utredning ved hukommelsesklinikken på SUS.
 • Pasienten, fastlegen og hukommelsesklinikken vil være blindet for svar på blodprøven.

Den dagen du kommer over en pasient du vil inkludere finner du informasjon om studien og lenker til aktuelle dokumenter og informasjonsmateriell i PKO-arkivet under Forskningsseksjonen der vi vil legge ut informasjon om aktuelle studier som kan være aktuelle for fastleger i vårt område å være informert om enten fordi vi kan bidra til inklusjon av pasienter eller fordi vi vil ha pasienter som deltar i studiene. 

Her er en direktelenke

tirsdag 25. april 2023

Møtelenke til kveldens Nytt og nyttigmøte

 

Undre finner dere møtelenken for dem som ønsker å delta digitalt.

Klikk her for å bli med i møtet


Glemt å melde deg på?
Klikk her


Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskinen, mobilappen eller romenheten

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 330 009 202 782
Passord: 5vKEDB

Last nedTeams | Join on the web

https://hviapdteamscdn.blob.core.windows.net/publicblob/helsevest_teams_meeting_invitation_188x30.png

Finn ut mer | Hjelp | Møtealternativer


fredag 14. april 2023

Svangerskap & Lab: Ikke lenger nødvendig å skrive ut blodtype/Rh/antistoffsvar

Det er nå kommet endelig bekreftelse fra blodbanken på SUS om at svar på blodtype/Rhesus/antistoffer fra nå av ligger elektronisk tilgjengelig for Kvinneklinikken i DIPS, også når prøvene er tatt utenfor sykehus.

I praksis betyr det nå at det ikke lenger er nødvendig å skrive ut dette prøvesvaret hos fastlege, og de gravide trenger IKKE lenger å bære dette prøvesvaret med seg sammen med helsekortet.

Og ute skinner solen. God helg folkens 😎


mandag 3. april 2023

LAB: Omlegging av fæces diagnostikk - Feces PCR

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi innførte fra 20.02.2023 feces PCR for undersøkelse av tarmpatogene bakterier, virus og parasitter i avføringsprøver.

Feces PCR panelet inneholder de vanligste tarmpatogene bakterier, virus og parasitter som forårsaker diaré (for panel, se laboratoriehåndboken). Dette vil erstatte flere av dagens metoder for påvisning av diaréfremkallende mikrober.  Når må du rekvirerer ytterligere prøver:

Clostridioides difficile:
Inngår ikke i feces PCR panelet, og må rekvireres som en separat analyse i tjenestekatalogen.  

Mistanke om marksykdom:
Feces PCR panelet påviser kun cyster, det vil derfor være nødvendig med bestilling av «utvidet parasitt undersøkelse» ved mistanke om marksykdom for påvisning av egg.  


Formål med omleggingen er å:

 • Avkorte svartiden
 • Innføre en standard diaré undersøkelsespakke (syndromisk testing)
 • Øke sensitivitet for tarmpatogene mikrober

Innføring av Feces PCR panel hos andre laboratorier har erfaringsmessig ført til flere funn av tarmpatogene mikrober.

Dyrkning av tarmpatogene bakterier vil fortsatt bli utført til oppfølging på PCR-positive prøver for eventuelt videre identifisering og resistensbestemmelse, samt til kontrollprøver hos pasienter med nylig påvist tarmpatogene bakterier.

Prøven rekvireres i tjenestekatalogen;
Mikrobiologi – Avføringsprøver – Tarmpatogene mikrober

Prøvetakning:
Ingen endring - Feces materiale uten tilsetning sendes i steril universalkonteiner.

For flere opplysninger:
Se laboratoriehåndboken (Feces PCR (Tarmpatogene mikrober))

Ved spørsmål:
Kontakt gjerne en av legene på mikrobiologisk vakttelefon: 90 81 47 88
Feces lab: 51518852

Skrevet av LIS Daniel Lilletvedt ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, SUS. Om cyster og egg:
Redaktøren hadde et bittelite hull i kunnskapene om cyster vs egg og utfordret Daniel L til et lite kort sammendrag:

Kort fortalt er cyster en innkapslet protozoparasitt (encellet parasitt), og diagnostisk stadium for protozoer i avføring er cyster. Cystene er mindre enn egg og kan overleve lenge i miljøet. Helminthene (ormer) er multicellulære organismer og legger egg. Grunnet større størrelsen på eggene er de lettere å detektere i mikroskop. 

De vanligste protozoae (cyste) infeksjonene er: Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Giardia lamblia og Entamoeba histolytica som detekteres i den nye feces PCRen. Tidligere mikroskoperte vi etter cyster. Dersom det er mistanke om andre parasitter (ormer) som ikke er med i feces PCR panelet, må «utvidet parasitt undersøkelse» utføres der vi mikroskoperer for egg.      

torsdag 30. mars 2023

Oppdatert program: Nytt og nyttig møte:Psykt stress!! -

Over 40 påmeldte - meld deg på du også !


Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form. Meld deg på som smågruppe (og skaff deg poeng) eller delta alene.

Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse.

Klikk her for å melde deg / smågruppen på Nytt: 

Informasjon om:

 • Felles henvisningsmottak (en felles vei inn til DPSer og privatpraktiserende spesialister).  Ved klinikksjef Sølve Braut

 • TA-team (tidlig avklaringsteam som skal bidra til effektiv samhandling som fører til rask avklaring og riktig hjelp). Ved Audhild Hønsi psykologfaglig rådgiver Stv DPS

 • Lansering av siden «pkosus.no». Ved Jan Robert Johannesen.


Nyttig: 

 • ADHD, hvordan håndtere den store strømmen av pasienter som ønsker utredning. Ved Gunnar Schäfer Psykologspesialist, Stavanger DPS.

 • Samarbeid med DPSene, hvordan senke frustrasjonsnivået? Ved representanter fra de ulike DPSene.


Dato:25.04.23

Tid: kl. 19

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.