tirsdag 20. februar 2024

LAB: Omlegging av Clostridioides difficile diagnostikk

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fra 5.feb gått over til genbasert deteksjon (NAT/PCR) av Clostridioides difficile i avføringsprøver.

Påvisning av gener for toksinproduksjon vil erstatte dagens metoder.

C. difficile dyrkning vil ikke lenger gjøres rutinemessig. 

Prøvetaking og rekvirering av C. difficile forblir uendret. 

C. difficile må som tidligere rekvireres som en separat analyse.
(Den inngår altså ikke i pakken "Aktuell infeksjon" i Interactor)

NAT/PCR for påvisning av toksin B eller toksin A/B har høy sensitivitet og spesifisitet for påvisning av toksinproduserende C. difficile, og gir raskt svar. 

Asymptomatisk bærerskap av toksinproduserende C. difficile forekommer, og ved påvist C. difficile må funnet sammenholdes med klinikk.

For flere opplysninger, se Laboratoriehåndboken Clostridioides difficile (toksinproduserende) (sus.no)

Ved spørsmål, kontakt gjerne en av legene på mikrobiologisk vakttelefon (90 81 47 88), eventuelt feces lab (51 51 88 52).


Med vennlig hilsen

Hilde Fardal, lege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi 

Jan Robert Johannessen PKO


PS: Clostridium difficile har fått nytt navn og kalles nå Clostridioides difficile

fredag 2. februar 2024

Invitasjon: Nytt&Nyttig:16.april kl 19.00

Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form.

Meld deg på som del av smågruppemøte (og skaff deg poeng) eller delta alene. 

 

Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse. Vi vil oppfordre til fysisk oppmøte da dette er en god anledning til å treffe nye og gamle kolleger, skulle du bli med digitalt kan vi nå lokke med bedre lyd enn tidligere møter. 


Nytt: 

  • Hvor mye haster det egentlig? Rett triagering til akuttmottak og ved rekvirering av ambulanse

  • Siri Lerstøl Olsen avdelingsoverlege mottaksklinikken og Conrad Tuen, overlege Sandnes legevakt.


  • Nye rutiner for oppfølging av DVT

  • Svein Kjosavik, overlege mottaksklinikken.

 

 

Nyttig: 


  • Skadepoliklinikken versus Akuttpoliklinikken. Hvem, hva, hvor, når?

  • Knut Gil Bjordal, LIS ortopedisk avdeling) 


  • UL av DVT i allmennpraksis 


 

Dato: 16.04.24 

Tid: kl. 19.00 - 21.15 

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger. 


Påmelding: Klikk her