torsdag 23. mai 2024

Driftsmelding: Lørdag 25.mai - Papirkopi av henvisning må sendes med pasienten.

 

Lørdag 25.mai vil DIPS Arena kun vil være i lesemodus fra klokken 13.00 til 20.30 grunnet nødvendig vedlikehold.

Sectra som radiologisk avdeling benytter for rekvisisjoner vil også være ute av drift. 

Dette betyr at ALLE HENVISNINGER på pasienter som sendes til SUS må sendes med pasientene i PAPIR-Kopi.
(I tillegg ønskes det at henvisninger sendes elektronisk slik at de kommer inn i systemet når det er oppe og går igjen). 

Om noen skriver elektive henvisninger i dette tidsrommet vil de komme fram som vanlig så snart systemet er i normal drift igjen.

 

Vennlig hilsen


Svein R. Kjosavik

Spesialist i allmennmedisin, ph.d.
Avdelingsoverlege akuttmottaket 

Stavanger universitetssjukehus

tirsdag 21. mai 2024

Driftsmelding: kapasitetsproblemer på radiologisk avdeling

Driftsmelding fra Radiologisk avdeling SUS:

Radiologisk avdeling, SUS, har et stort kapasitetsproblem både når det gjelder maskinpark og personell og må i økende grad videresender henvisninger til private røntgeninstitutt. 

Viderehenvisningssystemet er manuelt og tungvint og vi vil derfor be om at følgende undersøkelser primært sendes de private instituttene:

 • All generell utredning innen skjelettrøntgen, røntgen toraks, CT, UL og MR.
  Unntak er pasienter med kort reisevei til Egersund og som henvises til røntgen toraks og skjelett.
 • Kreftkontroller i rolig fase der det ikke er aktiv behandling eller tilkommet kreftrelatert klinikk. Unntak er UL kontroll av malignt melanom.
Undersøkelser som krever radiologisk subspesialitet skal fortsatt henvises direkte til SUS.

EKS: barneradiologi , UL Doppler av nyrearterier, UL av ledd med injeksjon, gjennomlysningsprosedyrer og intervensjonsprosedyrer.

Pasienter med tidligere kontrastreaksjon og som skal til undersøkelse med kontrast bør henvises direkte til SUS.

Hvis bilder senere må overføres til SUS:
Her finner du kontaktinformasjon for overføring av bilder


Vennlig hilsen
Jorunn Havnen
Avdelingsoverlege
Radiologisk avdeling

Jan Robert Johannessen
Samhandlingslege (= tidl. PKO)
for Klinikk for medisinsk service (Lab og KBK)

PS: Denne informasjonen og mer praktisk samhandlingsinformasjon finner du på PKOSUS.no

tirsdag 16. april 2024

Møtelenke til kveldens nytt og nyttig møte

 Her er lenken til kveldens nytt og nyttig møte for dem som skal være med på video

Ikke påmeldt? På video er det alltid plass til en til  :-)


mvh

Jan Robert Johannessen

Samhandlingslege (tidligere kjent som praksiskonsulent)

tirsdag 2. april 2024

Påminnelse: Nytt og nyttig 16.april kl 19.00

 

Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse. Vi vil oppfordre til fysisk oppmøte da dette er en god anledning til å treffe nye og gamle kolleger, skulle du bli med digitalt kan vi nå lokke med bedre lyd enn tidligere møter.

Påmelding: Klikk her

Klikk her for å delta på video


Nytt: 

 • Hvor mye haster det egentlig? Rett triagering til akuttmottak og ved rekvirering av ambulanse

 • Siri Lerstøl Olsen avdelingsoverlege mottaksklinikken og Conrad Tuen, overlege Sandnes legevakt.


 • Nye rutiner for oppfølging av DVT

 • Svein Kjosavik, overlege mottaksklinikken.

 

 

Nyttig: 


 • Skadepoliklinikken versus Akuttpoliklinikken. Hvem, hva, hvor, når?

 • Knut Gil Bjordal, LIS ortopedisk avdeling) 


 • UL av DVT i allmennpraksis 


 

Dato: 16.04.24 

Tid: kl. 19.00 - 21.15 

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger. 


Påmelding: Klikk her

fredag 15. mars 2024

Smågruppeaktivitet: Besøk radiolog på Unilabs Sandnes

Fredagstacoen nærmer seg og da passer det jo fint med en hyggelig smågruppe invitasjon fra Unilabs Sandnes i innboksen!

Radiologi er jo et viktig for oss fastleger og nå har vi fått muligheten til en hyggelig oppfrisking av kunnskapene gjennom et tilbud til smågrupper hos Unilabs Sandnes. Både om når vi bør og ikke bør ta et bilde og kanskje hvilken modalitet som egentlig er best å velge for å avklare problemet best mulig. 

Under finner dere en invitasjon til smågrupper som vil komme på et møte på Unilabs Sandnes

Åshild Hustoft er den hyggelige radiologen på Unilabs som har tatt oppfordringen om å tilby dette smågruppeopplegget. Mange av dere kjenner sikkert navnet hennes fra svarrapporter og da er det jo ekstra hyggelig å møtes live. Samtidig har hun også hatt et år som fastlege og 2 år som bedriftslege før hun ble radiolog med praksis både fra Stavanger og etter hvert Haugesund så her møter dere en hyggelig kollega som vet hvordan skoen kan trykke både på den ene og andre måten. 

Smågruppe min har allerede vært på et møte hos henne og det ble både et hyggelig og nyttig møte der vi alle lærte mye gjennom diskusjon av ulike problemstillinger, gjennomgang av aktuelle bilder og kasus fra egen praksis. Dette kan anbefales på det sterkeste. Under finner dere en invitasjon som også legges på PKOSUS.no for senere bruk. 

Invitasjonen under lister ledige datoer for resten av året. Førstemann til mølla gjelder! 

God fredagstaco!


Jan Robert Johannessen
Samhandlingslege 

__________________________________________________________________________________

Har din smågruppe lyst på et lite innblikk i radiologiens verden?

Da kan dere komme på smågruppesamling hos Unilabs Sandnes.

Hva skjer?
Diskusjon (og informasjon) med fastleger og radiolog rundt temaene:
-Kommunikasjon mellom fastlege og radiolog
-Strålevernforskriften i korte trekk
-Modalitetsvalg og ulike radiologiske prosedyrer
-Beslutningsverktøy
-Pacs on Web
-Omvisning på laboratoriene
-Bildekasuistikker

 

Hvor?
Unilabs Sandnes
Larsamyrå 18
4313 Sandnes 

Når?
I utgangspunktet passer det best for meg å ha møtene på onsdager klokken18-21
Oppmøte inne på røntgeninstituttet kl. 18. 

Aktuelle datoer i 2024:

 • 17.april, 
 • 22.mai,
 • 19.juni,
 • 18.september,
 • 16.oktober,
 • 13.november og 
 • 18.desember.

Påmelding: Send forespørsel om ledig dato til ashild.hustoft@unilabs.com og skriv også hvor mange som ønsker å komme fra din smågruppe.

Servering: Kaffi og te. 

Vi sees 🙂

Med vennlig hilsen
Åshild Hustoft

Lege, Spesialist i Radiologi

Unilabs Røntgen, Avdeling Sandnestirsdag 20. februar 2024

LAB: Omlegging av Clostridioides difficile diagnostikk

Avdeling for medisinsk mikrobiologi har fra 5.feb gått over til genbasert deteksjon (NAT/PCR) av Clostridioides difficile i avføringsprøver.

Påvisning av gener for toksinproduksjon vil erstatte dagens metoder.

C. difficile dyrkning vil ikke lenger gjøres rutinemessig. 

Prøvetaking og rekvirering av C. difficile forblir uendret. 

C. difficile må som tidligere rekvireres som en separat analyse.
(Den inngår altså ikke i pakken "Aktuell infeksjon" i Interactor)

NAT/PCR for påvisning av toksin B eller toksin A/B har høy sensitivitet og spesifisitet for påvisning av toksinproduserende C. difficile, og gir raskt svar. 

Asymptomatisk bærerskap av toksinproduserende C. difficile forekommer, og ved påvist C. difficile må funnet sammenholdes med klinikk.

For flere opplysninger, se Laboratoriehåndboken Clostridioides difficile (toksinproduserende) (sus.no)

Ved spørsmål, kontakt gjerne en av legene på mikrobiologisk vakttelefon (90 81 47 88), eventuelt feces lab (51 51 88 52).


Med vennlig hilsen

Hilde Fardal, lege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi 

Jan Robert Johannessen PKO


PS: Clostridium difficile har fått nytt navn og kalles nå Clostridioides difficile

fredag 2. februar 2024

Invitasjon: Nytt&Nyttig:16.april kl 19.00

Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form.

Meld deg på som del av smågruppemøte (og skaff deg poeng) eller delta alene. 

 

Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse. Vi vil oppfordre til fysisk oppmøte da dette er en god anledning til å treffe nye og gamle kolleger, skulle du bli med digitalt kan vi nå lokke med bedre lyd enn tidligere møter. 


Nytt: 

 • Hvor mye haster det egentlig? Rett triagering til akuttmottak og ved rekvirering av ambulanse

 • Siri Lerstøl Olsen avdelingsoverlege mottaksklinikken og Conrad Tuen, overlege Sandnes legevakt.


 • Nye rutiner for oppfølging av DVT

 • Svein Kjosavik, overlege mottaksklinikken.

 

 

Nyttig: 


 • Skadepoliklinikken versus Akuttpoliklinikken. Hvem, hva, hvor, når?

 • Knut Gil Bjordal, LIS ortopedisk avdeling) 


 • UL av DVT i allmennpraksis 


 

Dato: 16.04.24 

Tid: kl. 19.00 - 21.15 

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger. 


Påmelding: Klikk her