mandag 4. februar 2019

Pasient: Mal for legeerklæring til bruk for dokumentasjon av tilretteleggingsbehov

Mal for legeerklæring - kopier og legg inn i journalprogrammet.


 • Brukes når det er behov for å dokumentere tilretteleggingsbehov - at man ikke kan bruke rimeligste offentlige reisemåte men må ha drosje av medisinske årsaker
 • Spesielt aktuelt ved sammensatte reiser når det f.eks skal bestilles fly og drosje
 • Erklæringen åpner for varig eller periodisk behov for tilrettelegging slik at du slipper å skrive en erklæring per tur
 • Husk å slette punktene som ikke skal være med i erklæringen.
 • Pasienten sender selv inn legeerklæringen til Pasientreiser
 • Bestilling av reise skjer som før


I enkelte tilfeller, når pasienter skal reise til og fra behandling, har Pasientreiser behov for dokumentasjon på pasientens tilretteleggingsbehov, i form av legeerklæring. Dette gjelder spesielt ved sammensatte reiser, hvor det skal bestilles f.eks. fly og drosje.

Til tider har Pasientreiser mottatt legeerklæringer som inneholder mye informasjon om pasientens helse, men lite om de konkrete tilretteleggingsbehovene på reisen. Dette har ført til ekstra arbeid for både pasienter og leger ved at ny informasjon må innhentes. 

Det har også vært et ønske om en standardisert legeerklæring som åpner for bruk ved varige eller periodisk tilretteleggingsbehov.

På bakgrunn av dette har Pasientreiser, i samarbeid med PKO og HTV i Den norske legeforening/Stavanger kommune, utviklet en standardisert legeerklæring som kan legges inn i legekontorets journalsystem.

Erklæringen åpner for varig og periodisk behov for tilrettelegging, og har med de punktene Pasientreiser trenger for å kunne bestille sammensatte reiser.

Punktene som ikke skal være med i erklæringen må slettes, før den skrives ut til pasienten.

Legeerklæring med håndskrift vil regnes som ugyldig.

Skjema og bruken av skjema evalueres årsskifte, 2019-2020, er det satt gyldighet 2019 i dokumentet. 

Dersom pasienter har fått varig erklæring vil den likevel være gyldig etter årsskifte.

Pasientreiser Helse Stavanger HF i samarbeid med PKO og HVT i Den norske legeforening/Stavanger kommune, ber om at vedlagte legeerklæring benyttes ved behov for tilrettelegging ved sammensatt reise.

Drosjerekvisisjon for reise til og fra behandling, rekvireres i Nissy, som tidligere.

Link til malen (kopier teksten og lim inn i en mal i journalprogrammet ditt så har du det når du trenger det). 

fredag 1. februar 2019

Ernæring: Ny ernæringspoliklinikk på SUS fra 1.februar 2019
Målgruppe: 
Barn og voksne med en avklart somatisk tilstand med ernæringsmessige utfordringer:

Vektendring eller toleranseproblematikk ved sondeernæring

Kreftsykdom (svelgvansker, malabsorpsjon, vekttap og underernæring klassifisert ved:

Ufrivillig vekttap 
> 10 % siste 3-6 måneder eller 
> 5 % siste 2 måneder

KMI < 18.5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)

KMI < 20 kg/m2 (> 70 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder

Moderat/alvorlig irritabel tarmsyndrom (IBS) som gir psykososiale konsekvenser. NB: andre sykdommer må være utelukket

Nevrologiske sykdommer med ernæringsutfordringer

Pasienter med medfødt- eller tidlig ervervet nevrologiske tilstander, utviklingshemming og komplekse tilstander som medfører alvorlig funksjonsnedsettelse og ernæringsvansker

Barn med ernæringsproblem med negativ påvirkning av vektutvikling

Alvorlig svangerskapskvalme med utilstrekkelig vektøkning i svangerskapet


Tilbudet vil ikke gjelde for pasienter med generell overvekt/ fedmeproblematikk og spiseforstyrrelser.


Henvisningen bør inneholde: (kopier og lag deg en mal i EPJ)

 • Diagnose og henvisningsårsak
 • Relevant sykehistorie
 • Informasjon om evt. høyde- og vektutvikling
 • Eventuelle utprøvde tiltak

En konsultasjon kan innebære:

 • Kartlegging av kosthold
 • Vurdering av ernæringsstatus
 • Veiledning om tiltak knyttet til ernæringsbehandling eks. spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring og/eller intravenøs ernæring


Tjenesteadresse NHN adresseregister:
Ernæringsfysiologi, Stavanger universitetssjukehus, Våland, (id: 90127)

tirsdag 29. januar 2019

Røntgen: Drop in tilbudet Sandnes og Hillevåg - oversikt over tilbudet.


Drop in tilbudet i Sandnes og Hillevåg er litt forskjellig pga geografi og utstyr på avdelingene.

Per januar 2019 er tilbudet som følger under.


Sandnes
Hillevåg
Adresse:
Asheimveien 2,
4318 Sandnes
Torgveien 25 B,
4016 Stavanger
Åpningstider:   
 Mandag tom fredag :
kl 12.00 – 14:30
Mandag tom fredag:  
kl. 08.00 – 11.00,
kl.12.00 – 14.30
Undersøkelser:


Rtg thorax- og skjelett
Ja - med unntak av:
- Utredning fot
- Hofte ved spørsmål om fraktur
Ja

Skoliose utredning/ktr
Nei
Nei
Ansiktskjelett, nese, bihule, kjeve (2)
Nei (utgått)
Nei (utgått)
Øhjelp:
Ja (3)
Nei
Tidkrevende undersøkelser
(>2 undersøkelser):
Nei (Må ha timeavtale)


Svært immobile pasienter (elektrisk rullestol, båre) som ikke er i stand til å forflytte seg fra stol til benk.
Nei
Nei
Ansiktsskjelett, nese, bihuler/kjeve (utgåtte røntgen undersøkelser.)
Nei
Nei
Utredning scoliose
Nei
Nei
Drop in ultralyd, MR eller CT
Nei
Nei

1)Tidkrevende utredninger (mer enn to ulike undersøkelser) settes helst opp til timeavtale (mandag tom fredag 07:45-11:30) for å unngår lang ventetid på drop-in
2)Ansiktsskjelett, nese, bihuler/kjeve er utgåtte røntgen undersøkelser.
3)ØH-undersøkelser med spørsmål om fraktur blir utført og vurdert av radiolog umiddelbart. Pasienten sendes til skadepoliklinikken SUS ved behov


mandag 17. desember 2018

«Gjør kloke valg» - utvidet luftveispakke (PCR) bør forbeholdes utvalgte pasienter

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ønsker i samarbeid med våre rekvirenter å redusere antallet prøver som analyseres med luftveis-PCR, med spesielt fokus på utvidet luftveispakke (se under). Bakgrunnen for dette er «Gjør kloke valg» kampanjen og at det de siste årene har vært en sterk økning i antallet PCR analyser som utføres ved avdelingen. Økningen skyldes i all hovedsak luftveis-PCR, og i en stor andel av prøvene er det rekvirert utvidet luftveispakke (i ca. 1/3 av alle polikliniske prøver i 2017). 

De fleste pasienter har ikke indikasjon for utvidet luftveispakke, da resultatet ikke har behandlings- eller smittevernmessig konsekvens, og standard luftveispakke vil være tilstrekkelig.
Utvidet luftveispakke kan være indisert hos alvorlig syke pasienter, hovedsakelig småbarn eller immunsupprimerte.
Derfor foreslår vi følgende endring:
For rekvirenter som benytter elektronisk rekvirering vil det bli lagt til et tilleggsspørsmål ved bestilling av utvidet luftveispakke. Dersom pasienten ikke fyller kriteriene for utvidet luftveispakke (oppgitt over), er det ikke indikasjon for analysen. For rekvirenter som benytter papirrekvisisjon må indikasjon for analysen oppgis særskilt på rekvisisjonen. Analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt.
Avdelingen kan kontaktes per telefon for eventuell etterbestilling av utvidet luftveispakke dersom det er indikasjon for dette (innen 1 uke).
Vi håper for forståelse for dette, og at alle vil være med å bidra til bedre ressursbruk!
Ta gjerne kontakt med avdelingen ved spørsmål eller dersom noe er uklart.Kontakt

fredag 14. desember 2018

Sykehusår på SUS?


Det kan være vanskelig å finne ledige stillinger som passer med behov og ønske for sykehusåret for fastleger i spesialisering.

Samhandlingslege Svein Kjosavik har tett kontakt med de fleste avdelinger på sykehuset og vi har derfor tenkt at han kan fungere som et bindeledd mellom sykehusavdelinger som har ledig vikariat og fastleger som trenger et sykehusår for å bli spesialist i allmennmedisin.

Som Samhandlingslege har han jo ikke mulighet til å garantere at han klarer å hjelpe alle men det blir lettere å bidra til å koble aktuelle fastleger og avdelinger hvis dere bruker dette skjemaet for å melde interesse for dette.

Ved spørsmål kontakt svein.reidar.kjosavik@sus.no

Du vil også finne en lenke til skjemaet i høyre kolonne av Praksisnytt som angitt med rød ring under:


mandag 10. desember 2018

LMS: OPPLÆRINGSTILBUD PÅ SUS FOR UNGDOM MED OVERVEKT

Kortversjon:
Opplæringstilbud for ungdom med overvekt:
 • For ungdommen og foresatte
 • Alder: 15-18 år
 • BMI > 25
 • Henvisning sendes direkte til LMS

Barne - og ungdomsklinikken og Lærings og mestringssenteret ved SUS har siden høsten 2016 arrangert et opplæringstilbud to ganger årlig for ungdom med overvekt, 15-18 år, og deres foresatte.

Kurset går over en dag fra kl 0900 – 1500.

Kriteriene for inn-søkning til kurs på SUS er at ungdommene har en BMI over 25.

Målsettingen for kurset er at deltagerne skal få god og sikker kunnskap til å mestre hverdagene sine
bedre.

I denne aldersfasen skal ungdommene selv starte og ta ansvar for livene sine.  De trenger kunnskap,
få svar på spørsmål, og få informasjon om nyttige redskaper.

Henvisningsrutine:
Fastleger kan henvise ungdom direkte til kurs – de trenger ikke å ha time på barne- og
ungdomspoliklinikken i forkant, hvis de ellers fyller kriteriene og er motivert for å delta på kurs.

Ungdommene får bekreftelse for fravær til skolen og foresatte kan søke opplæringspenger fra NAV i
forhold til tapt arbeidsinntekt.

Neste kurs går 11.januar 2019, Kurssted: Lærings- og mestringssenteret på SUS

Kontakt informasjon:
Lærings- og mestringssenteret, tlf 51513082 og e-post lms@sus.no
Se også nettsiden sus.no/lms for mer informasjon om kurset.