tirsdag 28. januar 2020

Nytt tverrfaglig tilbud: SÅRDIAGNOSTISK SENTER VED SUS!

Alle sår med behov for utredning eller aktiv behandling kan henvises nytt senter på hudavdeling.

Eneste unntak er traumatiske sår og brannskader som fortsatt er under plastikk kirurgisk avdeling.

Tverrfaglig samarbeid på SUS!
Alle avdelinger som er involvert i sårdiagnostikk ved SUS, samarbeider nå om eksisterende ressurser og kompetanse. 

Felles sårdiagnostisk senter tar i mot alle sår med behov for utredning og aktiv behandling. Venøse sår, diabetes, cancer, mm. 

Mange sår kommer alt for sent til god kompetanse og diagnostikk og ville hatt et bedre utfall med tidlig vurdering.

Sår som er avklart og bare skal ha sårskift/ pleie er ikke i målgruppen.

Det er viktig at fastlegene her benytter seg av tilbudet og får styrket dette som et felles kompetansesenter på sår. 


Huskeliste for informasjon som kan være relevant for henvisningen:

Pasientinformasjon:

-Tidligere / relaterte sykdommer
-Mobilitet
-Kognitiv funksjon
-Røyking / alkohol/ narkotika
-KMI/ernæringstilstand
-Aktuelle prøvesvar

Sårkarakteristikk
-Sårets varighet
-Lokalisering
-Størrelse
-Dybde
-Sårbunn/ hudforhold rundt
-Bilde( foreløpig bare anonym SMS)
-Bact.Us.
-Rtg ved mistanke osteomyelitt
-Tidligere behandling

Kopier gjerne listen til en mal for sårhenvisninger i journalprogrammet og bruk den til å huske hva som kan være relevant for henvisningen.

fredag 24. januar 2020

Endret definisjon av følsomhetskategoriene S, I og R

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) har besluttet å endre definisjonene av følsomhetskategoriene ved resistensbestemmelse, slik at disse gjenspeiler antibiotikaeksponering på infeksjonsstedet. Endringen tredde i kraft 01.01.19, og avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger universitetssykehus innfører endringen 23.01.20.

Av Heidi Syre, Overlege, Mikrobiologisk avdeling

De nye definisjonene er:
Følsom, standarddose (S); En mikroorganisme er kategorisert som Følsom, standarddose når det er høy sannsynlighet for terapeutisk suksess når et antimikrobielt middel gis i henhold til standard doseregime.
Følsom, økt eksponering (I); En mikroorganisme er kategorisert som Følsom, økt eksponering når det er høy sannsynlighet for terapeutisk suksess ved økt eksponering av det antimikrobielle middelet.
Resistent (R); En mikroorganisme er kategorisert som Resistent når det er høy sannsynlighet for terapisvikt, selv ved økt eksponering.

Betydningen av S og R er tilnærmet uendret. Derimot har bokstaven I fått ny betydning. I står ikke lenger for «Intermediær sensitiv», men for «Følsom, økt eksponering». Det betyr at middelet kan brukes dersom eksponeringen ved infeksjonsfokus økes, med samme sannsynlighet for terapeutisk effekt som ved S. Eksponeringen kan økes ved å øke dosen, redusere doseringsintervallet, forlenge infusjonstiden eller å endre administrasjonsform fra peroral til intravenøs administrering. Et viktig unntak er urinveisinfeksjoner, der de aktuelle antimikrobielle midlene ofte oppkonsentreres naturlig i urinen og endring i dose eller administreringsform ikke er nødvendig.

For ytterligere informasjon og doseringer, se Dosering under fanen Antibiotika i Laboratoriehåndboken – Avdeling for medisinsk mikrobiologi (HTTPS://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=24033 ), eller kontakt vakthavende mikrobiolog på telefon: 908 14 788.
tirsdag 21. januar 2020

ALIS mulighet Sandnes DPS


Sandnes DPS har mulighet å tilby fastlege i spesialisering vikariat i 1 år ved Sandnes voksenpsykiatriske poliklinikk. 

Stillingen er ledig fra 01.02.2020. 

Dersom dette er av interesse ber vi om at det sendes en kortfattet søknad til avdelingssjef Mette Grude på epost: Mette.grude@sus.no  

For spørsmål om stillingen kan en ringe mob.nr 911 68 277.
mandag 13. januar 2020

Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam -IKART:

Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam -IKART: 

 Interkommunalt rehabiliteringsteam er et team tverrfaglig og spesialisert team med bred rehabiliteringskompetanse som bistår alle kommunene i Sør-Rogaland. Teamet består av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, ergoterapeut og fysioterapeut.

IKART jobber klinisk sammen med fagpersoner i pasientens hjemkommune for å styrke intensitet, kompetanse og tverrfaglighet i behandling og opptrening.

Hvem er aktuelle? 
Personer mellom 18-67 år som bor i Sør-Rogaland. Nytt funksjonsfall og komplekse problemstillinger. Behov for oppfølging fra personell med tverrfaglig rehabiliteringskompetanse.

Hvem kan henvise? 
Leger eller andre aktuelle fagpersoner i kommunen kan henvise til IKART. 

Henvisning kan sendes via e- melding til Stavanger kommune til Legetjeneste (benevnes som legetjeneste ved sykehjem) start henvisningen med at det gjelder IKART. 
For Stavanger kommunes innbyggere sendes henvisning til HSK og melding til IKART.

Kontaktinformasjon: 
Helsehuset-IKART v/Ingvill Sveen, tlf.: 51508100, 
eller se vår nettside for mer informasjon: www.stavanger.kommune.no/IKART

fredag 6. desember 2019

Rutiner: Jerninfusjon ved SUSNår er det aktuelt:
Intravenøs jerninfusjon er en aktuell behandling til pasienter med jernmangel og jernmangelanemi. 

Intravenøs jerninfusjon gis ved:

 • Anemi (Hb < referanseområdet) og ferritin < 30
 • Symptomer (fatigue, svimmelhet ol) og ferritin < 30,
 • Ferritin < 30 og samtidig akuttfase reaksjon
 • Asymptomatisk ferritinemi < nedre referanseområde (kvinner < 9, menn < 17).
Serum-jern kan ikke brukes til å vurdere jernstatus. 


Før du henviser:
Før pasientene henvises til denne behandlingen ved SUS er det ønskelig at minst ett peroralt jernpreparat er forsøkt. 
Anbefalt dosering er 100 mg hver 2. dag, denne dosen gir optimalt opptak og minimerer bivirkninger. 

Pasienter som ikke responderer eller opplever bivirkninger av p.o. jern kan henvises til infusjon. 

Intramuskulær injeksjon med Cosmofer anbefales ikke ettersom behandlingen er smertefull, gir misfarging i hud og må gis som flere påfølgende injeksjoner.

Det er ønskelig at fastlege gjør en grundig vurdering av årsaken til jernmangel, følgende anbefales: 
 • Gyn og kostholdsanamnese også med tanke på malabsorbsjonstilstander
 • Hemofec samt cøliaki-serologi
 • Calprotectin ved diare
 • Informasjon i henvisningen om Hb, ferritin, MCV samt CRP
Henvisningene sendes til pasientens moderavdeling:
 • Angiodysplasi, IBD, cøliaki, gastritt: Gastromedisinsk avdeling
 • Blødende tumor GI-traktus: Gastrokirurgisk avdeling eller ABK
 • Gastric bypass: SOP (Sykelig Overvekt Poliklinikken)
 • Gyn problematikk (menorragi): Gynekologisk avdeling
 • Øvrige problemstillinger: Revmatologi (Pasientene tas imot ved medisinsk dagpost 5H)

Mvh
Lars Norman Karlsen, Seksjonsoverlege Medisinsk Gastro
Katrine Brække Norheim, Seksjonsoverlege Medisinsk Dagpost 5H
Eirik Viste, Praksiskonsulent

onsdag 20. november 2019

ALIS stilling ledig på Mottaksklinikken fra 1.mars 2020Skal du bli spesialist i allmennmedisin? Kunne du tenke deg sykehusåret i indremedisinske fag? 

Vi har mulighet til å tilby side-utdanning i Mottaksklinikken fra 1.03.20

Mottaksklinikken består av Medisinsk avdeling, kardiologisk avdeling og MOBA (= akuttmottak, observasjonspost og diagnostisk post). 

Vi har 54 LIS som jobber hos oss i forskjellige grad av spesialisering. 

Siden vi satser på godt samarbeid med primærhelsetjenesten, ønsker vi å få allmennleger med på laget for å optimalisere behandling for pasientene.

Spørsmål? Eller ønsker du å vite mer? 
Ta kontakt med :
Eva Staal
Avdelingsoverlege LIS i Mottaksklinikken 
Mob: 41666275
Mail: eva.marianne.staal@sus.no

torsdag 14. november 2019

Ultralyd halskar - en liten presisering angående henvisning

Foto: Colourbox


Henvisninger til ultralyd halskar skal noen ganger til nevrologisk avd og andre ganger til radiologisk avdeling:

Stenose / disseksjon halskar:
Henvises til Nevrologisk avdeling 

Aneurisme halskar:
Henvises pasienten til Radiologisk avdeling.