fredag 4. desember 2020

Osteoporoseklinikken: Informasjon om tilbudet om beintetthetsmåling etter omleggingen av henvisningsrutiner.

Fra juli 2020 overtok Osteoporosepoliklinikken ved Ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus, apparatet for beintetthetsmåling (Dual-energi X-ray absorpsjonsmetri, DXA) fra røntgenavdelingen

(Vi minner om at henvisning nå sendes som vanlig klinisk henvisning til Ortopedisk avdeling.)

Den har vært i full drift fra uke 34 (alle hverdager) ved våre lokaler i Hillevåg.  Samtidig med overtagelse av DXA-maskinen, overtok vi en venteliste på nærmere 3000 pasienter i røntgensystemet. Dette er henvisninger som en sekretær sitter fulltid og flytter over til det elektroniske pasientjournalsystemet vårt, DIPS.  Det er også blitt behov for en ekstra sekretær som tar seg av innkommende henvendelser fra pasienter og henvisende leger samt administrerer nye henvisninger. Vi jobber på spreng med å få kontroll på ventelisten, men ventetiden må fortsatt ventes å være lang en stund fremover. Vi ber derfor om tålmodighet. 

Dersom det haster med å få målt bentettheten, kan en begrunne dette i henvisningen og markere den med at den haster. 

Ikke behov for å sende ny henvisning etter omleggingen:
Det er ikke nødvendig å sende ny henvisning på pasienten dersom en har sendt til røntgen tidligere. Se gjerne vår nettside for informasjon Osteoporosepoliklinikken - Helse Stavanger (helse-stavanger.no).

Blodprøven P1NP kan brukes for å avklare behov for ny dose Zolodraonsyre:
En kan også kontrollere behov for ny dose zoledronsyre (Aclasta/Zometa) med blodprøven P1NP, uten ny DXA skanning, da effekten kan vare opptil 3 år (Fastlegens rolle ved osteoporosebehandling etter brudd | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)). 

Ventetid:
Øvrig anslår vi nå ventetiden til å være rundt 11-12 måneder. 

Vi beklager lang ventetid. Vi arbeider også med å øke vår DXA-kapasitet.

Takk for tålmodigheten.

Mvh

Knut Harboe

Avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling

 

Ane Djuv
Faglig leder av ortopedisk osteoporosepoliklinikk (OPP)

 

Helse Stavanger HF
www.sus.no

 

torsdag 26. november 2020

Deltagerlenke for deg som vil delta på "Grill en gynekolog" i kveld kl 19.00

 

Det er over 80 påmeldte enkeltvis og i smågrupper.
Vi tenker derfor at spørsmål fortrinnsvis må sendes inn skriftlig.

Stille spørsmål før og under møtet: klikk her
Etter møtet er det tilbud for dem som ønsker å slå av en prat direkte med våre gynekologvenner. Bruk spørsmålsfunksjonen under for å melde fra om ønske om dette i så fall.

Møtet holdes i Teams: 
Deltagerlenke:  Klikk her for å delta

De som ønsker å teste at de klarer å delta kan begynne å koble seg på fra kl 18. 
Møtet er satt opp slik at man skal slippe å bli sluppet inn men møtet må være startet (av meg) for at du skal komme inn i møtet. Fra kl 18 vil jeg følge med og se at det fungerer som tenkt.
        
Dersom det er problemer 
Send en melding i kontaktfeltet i høyrekolonnen av Praksisnytt og legg ved mobilnummer så ringer jeg opp.

Ikke fått meldt deg på ennå? Påmelding: klikk her

Her finner du mer informasjon i den orginale invitasjonen


       

 

tirsdag 24. november 2020

Påminnelse: Påmelding - møte torsdag 26/11: "Grill en gynekolog"

 

Velkommen til "Nytt og nyttig" møte på video - "Grill en gynekolog"


       

        Vi minner om møtet på torsdag 

            - og at du gjerne kan sende inn spørsmål i forkant av møtet.

        Deltagerlenke:
        Møtet blir gjennomført i Teams:
  Klikk her for å delta

        Påmelding: klikk her

        Stille spørsmål før og under møtet: klikk her

        Her finner du mer informasjon i den orginale invitasjonen


        


       torsdag 19. november 2020

Diabetes webinarserie

 

Diabetes webinarserie

Godkjent klinisk emnekurs

 

Diabetesforum i fylkene inviterer til webinarserie for helsepersonell.

Situasjonen med covid-19 har medført at samtlige av vårens og høstens Diabetesforum i fylkene er avlyst. Webinarserie for helsepersonell erstatter Diabetesforum i fylkene 2020.

Webinarene skal gi helsepersonell nyttig informasjon om det nyeste innen diabetesbehandling og sikre faglig oppdatering innen diabetes. Programmet er spennende og variert, med engasjerte og kunnskapsrike forelesere.

Godkjente timer:
Allmennmedisin: Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har godkjent kurset som emnekurs/klinisk emnekurs forutsatt at man deltar på hele webinaret med 15 timer. Ellers er det godkjent som valgfritt kurs for de allmennleger som deltar på mindre enn 15 timer. Kursreferanse i legeforeningens kurskatalog: Kurs nr. 34239.

Indremedisin: Kurset er søkt timetellende som valgfritt kurs for indremedisin.

Sykepleierforbundet: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning om klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie.

Webinarserie for helsepersonell

  • Webinarene vil bli gjennomført desember 2020 og januar 2021
  • Webinarene vil finne sted ettermiddag/kveld
  • Hvert webinar vil ha en varighet på 1,5 time med to til tre foredrag 

 

Kontaktpersoner:

Heidi T. Henriksen, organisasjonsrådgiver Diabetesforbundet, E-post: heidi.henriksen@diabetes.no  Telefon: 90887189

Eirik Søfteland, endokrinolog og leder Diabetesforum Vestland Sør, E-post: esofteland@gmail.com

Pris og påmelding - OBS! Kort frist! Første webinar med foreleser Trond G. Jenssen finner sted 1/12.

Pris for deltakelse er kr 1.500, - / Pris for enkeltstående webinar kr 200,-

For informasjon og påmelding se https://www.diabetes.no/webinar-helsepersonell/

 

Vi trenger din hjelp til å mobilisere i ditt fagmiljø slik at vi sikrer høy deltakelse fra alle landets fylker.

 

Vel møtt til lærerike og inspirerende dager.

Med vennlig hilsen, Diabetesforum, DF Agder

torsdag 12. november 2020

Dialogmeldinger - merk gjerne meldingen med navnet på behandler der hvor dette er kjent

 

Bruk av dialogmeldinger til Helse Stavanger HF

Dialogmelding mellom fastlege og behandler i sykehus benyttes i stor grad. 

For bedre pasientsikkerhet og kvalitet er det ønskelig at dialogmeldingene merkes med navn der hvor pasientens behandler er kjent. 

I disse tilfellen kan man spare noe tid ved at meldingen går direkte til aktuell behandler og forhindrer unødvendig stopp i arbeidsflyten.

tirsdag 10. november 2020

Pasientreiser: forsterkede koronaregler for taxitransport.

Pasientreiser ønsker å informere om forsterkede koronaregler for taxitransport.

 Ved midnatt natt til tirsdag, 10.11.2020, trer den lokale forskriften for kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg i kraft.

Blant tiltakene lokalt i de fire kommunene er en oppfordring om å bruke munnbind hvis man må ta buss, tog eller taxi.

I kollektiv- og taxitransport anbefales bruk av munnbind. Dette gjelder også ved rekvirerte reiser gjennom Pasientreiser.

Anbefalingen gjelder ikke barn under 12 år eller personer som av medisinske årsaker ikke kan bruke munnbind. Barn under 2 år skal ikke under noen omstendighet bruke munnbind.

Dersom pasienter fra andre kommuner skal reise til behandling i  Stavanger, Sandnes, Sola eller Randaberg vil anbefalingen også gjelde for dem.

For pasienter som skal reise til behandling i Bergen. I Bergen er det påbudt å bruke munnbind, både på buss, tog/bybane og i taxi.

  

Vennlig hilsen

Mona Dale Gunstead
Samhandlingskonsulent
Pasientreiser Helse Stavanger HF
www.sus.no

Velkommen til "Nytt og nyttig" møte på video - "Grill en gynekolog"

Korona påvirker oss alle - også i praksiskonsulentarbeidet.
PKO lanserer derfor nå den digitale versjonen av "Nytt og nyttig" i videoformat.

Møtet holdes i Teams: 
Deltagerlenke:  Klikk her for å delta

Vi vrir litt på konseptet og byr denne gangen på et eksklusivt møte med Gynekologisk avdeling under tittelen:


"Grill en gynekolog"

Torsdag 26.nov kl 19.00

Du vil blant annet få informasjon om den nye bioteknologiloven


Påmelding: klikk her

Stille spørsmål før og under møtet: klikk her

Konseptet blir som følger:

  • Representanter fra Gynekologisk avdeling blir med på video
  • Vi har utfordret dem til å 3 korte innlegg (10 min) om aktuelle tema.
  • Dere sender inn spørsmål i forkant og underveis så samler vi opp og presenterer dem i møtet.
  • Videomøtet varer ca 60-90 min avhengig av antall spørsmål. 


Helaften med smågruppen?

Vi tenker det kan være en god ide å slå sammen dette møtet med et smågruppemøte for dem som ønsker det.

Dropp in for spørsmål etter møtet:

I forlengelsen av møtet arrangerer vi "dropp in" for deltagere/ smågrupper som har oppfølgingsspørsmål rundt tema eller andre spørsmål innenfor gynfeltet. 

Hvordan blir jeg med i møtet?

Møtet blir avholdt i join.nhn.no. Teams: Klikk her for å delta

Vi oppdaterer denne meldingen med møteromslenke så snart denne er klar.

Da sees vi!