fredag 24. juni 2022

Ortopedi: Ortopedene anbefaler RØNTGEN framfor MR ved ARTROSE !


Basert på klinisk erfaring og i tråd med Gjør Kloke Valg vil vi minne om følgende:

Røntgen er best egnet for å vurdere artrose.
MR er vanligvis en unødvendig undersøkelse.

(MR kan av og til være indisert i tillegg til røntgen om en ser etter differensialdiagnoser som f.eks. avaskulær nekrose (AVN) eller subchondral insuffisiensfraktur).
Røntgen er derimot avgjørende viktig og skal alltid tas.

Ved henvisning til poliklinikk for protesevurdering er følgende viktige punkter:
  • For vurdering for hofteprotese: Røntgen av bekken og aktuelle hofte.
  • For vurdering for kneprotese: Røntgen av begge knær med belastning.

Røntgenbilder bør ikke være eldre enn ett år ved henvisningstidspunktet.
Dersom røntgen tas hos tredjepart, må henviser sørge for at bildene overføres og foreligger i SUS sitt elektroniske system før ortopedkirurgisk vurdering.

Medikamenter:
Pasienten bør ha forsøkt regelmessig multimodal farmakologisk smertebehandling i 3-6 måneder før henvisning. Vi anbefaler at pasienten initialt forsøker paracetamol, NSAID/ COX-hemmere, og evt. tramadol.


Fysioterapi/ trening:

Pasienten bør ha forsøkt oppfølging ved AktivA fysioterapeut
(kan finnes på følgende link: http://aktivmedartrose.no/finn-aktiva-klinikk )Annen nødvendig informasjon i henvisningen:

  • resultat av klinisk undersøkelse av aktuelle ledd
  • smerter (smertegrad/smertevarighet)
  • medisinbruk (inkl. smertestillende medisin)
  • fysisk funksjon/gangfunksjon (inkl. ganghjelpemiddel/ halting)
  • artroserelatert livskvalitet
  • vektproblematikk (kg/BMI)
  • ko-morbiditet
  • tobakksbruk

mandag 20. juni 2022

Kardiologisk avd: Kontinuerlig langtids hjerteovervåkning med ECG 247

 


Mange av dere har fått demonstrert ECG247, og kanskje tatt løsningen i bruk.  Slike nyvinninger kan bli verdifulle redskap, men en gjennomtenkning når det gjelder bruk og ansvar er nødvendig.

 SUS trenger noe tid for å få vurdert ev. bistand med vurdering av funn, dokumentasjon og hensiktsmessig logistikk.

 

Foreløpig kan ikke SUS påta seg å logge inn i løsningen, for å vurdere arytmier.

 

«Rekvirenten har ansvaret» er et prinsipp vi holder på i de fleste sammenhenger, det må gjelder her også. Det vil si at man selv tar ansvar for sine funn, og håndterer dette på vanlig måte. Henvisninger må ha et godt klinisk grunnlag.

 

 

Lene Erikson                                                  Ivar Halvorsen

Avd.sjef/avd. overlege                                  praksiskonsulent

Kardiologisk avdeling

 

tirsdag 31. mai 2022

BUK: Barn med kroniske magesmerter

 

Foto: NEGATIVE
Barn med kroniske magesmerter.

Av barn henvist med magesmerter med varighet >  1 måned har ca. 10 % påviselige somatiske sykdommer. Det store flertallet har følgelig det vi omtaler som funksjonelle mage- og tarm tilstander (eksempelvis funksjonell kvalme, oppkast, dyspepsi, magesmerter, forstoppelse, diare og IBS). Slike plager har sammensatte «bio-psyko-sosiale» årsaker.
Fastlegen sin rolle:

For å bedre prioriteringen og redusere ventetiden ber vi om om å ta med følgende når dere henviser barn/unge (4-18 år)med magesmerter:

1.       Kortfatta familie/sosial/skole/psykologisk og somatisk sykehistorie.

2.       Kliniske funn

3.       Allergi, luftveissykdom og faste medisiner.

4.       Effekt av utprøvde medisiner f.eks.: PPI, Movicol og ulike dietter.

5.       Blodprøvesvar/dato: Transglutaminase IgA, Hb, Ferritin, ALAT, GGT og bilrubin.       (NB! Prøvesvar må legges ved henvisning, ikke ettersendes)

6.       Avføringsprøvesvar/dato: kalprotektin og ved dyspepsi: Helikobakter pylori antigen (NB! Prøvesvar må legges ved henvisning, ikke ettersendes)

7.       Evt andre målretta undersøkelser og prøvesvar: NB! oppgi dato og kopi av resultat.

Vi er sikre på at det er mye å hente på bedre samhandling på dette feltet og at det vil komme alle til gode, både dere, pasientene deres og oss.

 

Med vennlig hilsen

Dag Tveitnes, overlege, PhD

Fagansvarlig gastropediatri, barne- og ungdomsklinikken, SUS


Pia Skoglund

Praksiskonsulenttorsdag 28. april 2022

Påminnelse: Nytt og nyttig møte tirsdag 3.mai. Finn frem grillen og inviter smågruppen på møte!

 Inviter smågruppen til ny helaften med digitalt nytt og nyttig møte med kvinneklinikken.

Møtet holdes i Teams: Klikk her for å delta i møtet

 


"Grill en gynekolog DEL 2"

Tirsdag 3/5-22

19-20.30

Tema bl.a.: Tidlig UL med NIPT som ble innført på SUS i januar.

 

Påmelding: klikk her

Stille spørsmål før og under møtet: klikk her

Konseptet blir som følger:

·                     Representanter fra Gynekologisk avdeling blir med på video

·                     Tema: NIPT, tidlig UL. Vaksine ved Rhesus immunisering, Overtidsvurdering

·                     Dere sender inn spørsmål i forkant eller underveis så samler vi opp og presenterer dem i møtet.

·                     Videomøtet varer ca 60-90 min avhengig av antall spørsmål. 

 

Hvordan blir jeg med i møtet?

Møtet blir avholdt på Teams:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet


Da sees vi!

tirsdag 26. april 2022

Rutine: Avvikende hodefasong eller størrelse - ALDRI røntgen. Røntgen blir avvist fra 1.mai.

 

Utredning av barn med avvikende hodefasong eller hodestørrelse.

 

Barneavd. og Radiologiisk avd ser behov for å presisere rutinene for henvisning av Craniosynostose (hodemisdannelse/ deformitet, mistanke om for tidlig lukket fontanelle) og økt hodeomkrets.


Hovedbudskap:

Craniosynostose: hovedsaklig klinisk diagnose, henvis barnepol om behov for avklaring.


Økt hodestørrelse: Uten trykksymptomer: UL caput

Med trykksymptomer i tillegg: samtidig henvisning barnepol.


ALDRI røntgen caput. Disse vil bli avvist fra 1.mai.


 Les mer om hvorfor under.

 

Utredning av barn med avvikende hodefasong eller hodestørrelse.

Vi vil gjerne presisere henvisningsrutiner for barn med avvikende hodefasong som henvises til vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Craniosynostose:


Avdeling for radiologi mottar jevnlig henvisninger til røntgen av hodet på babyer for å utelukke craniosynostose. De fleste craniosynostoser vil kunne diagnostiseres klinisk[1]. Røntgen caput anbefales av strålehygieniske årsaker ikke til rutinemessig bruk[2]. Etter avtale med barneavdelingen vil røntgen caput på denne indikasjonen utfases.

 

Det betyr at henvisninger fra primærhelsetjenesten til røntgen caput for å utelukke craniosynostose, vil bli avvist fra og med 1. mai 2022.

 

Ved behov for hjelp til klinisk vurdering kan barnet henvises barnepoliklinikken. Barnelege vil ta stilling til behov for supplerende bildediagnostikk.

 

Økende hodeomkrets:

 

Ved unormal økning i hodeomkrets definert i veileder fra Helsedirektoratet (krysning utover 2 percentiler eller mål over +2,5 SD)3, uten at det foreligger klinisk mistanke om økt intrakranielt trykk, kan barnet henvises til ultralyd caput for å utelukke hydrocephalus.

 

Dersom barnet har trykksymptomer eller øvrige kliniske funn utover unormal økning i hodeomkrets, henvises det samtidig til vurdering på barnepoliklinikken.

 

Med vennlig hilsen

 

Peder Aleksander Bjorland                                          Marianne Sande

Konstituert seksjonsoverlege                                      Seksjonsoverlege barn

Barne- og ungdomsklinikken                                       Avdeling for radiologi[1] Overview of craniosynostosis - UpToDate

[2] 4.13 Avvikende hodeform inkludert kraniosynostose - Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening - Helsebiblioteket.no

3  www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar/veiing-og-maling#hodeomkrets-helsestasjonen-bor-male-hodeomkrets-pa-barn-0-2-ar-praktisk

 

torsdag 31. mars 2022

Nytt og nyttig - samle smågruppen og bli med på "Grill en gynekolg - del 2" !

 

Inviter smågruppen til ny helaften med digitalt nytt og nyttig møte med kvinneklinikken.

Møtet holdes i Teams: Klikk her for å delta i møtet

 


"Grill en gynekolog DEL 2"

Tirsdag 3/5-22

19-20.30

Tema bl.a.: Tidlig UL med NIPT som ble innført på SUS i januar.

 

Påmelding: klikk her

Stille spørsmål før og under møtet: klikk her

Konseptet blir som følger:

·                     Representanter fra Gynekologisk avdeling blir med på video

·                     Tema: NIPT, tidlig UL. Vaksine ved Rhesus immunisering, Overtidsvurdering

·                     Dere sender inn spørsmål i forkant eller underveis så samler vi opp og presenterer dem i møtet.

·                     Videomøtet varer ca 60-90 min avhengig av antall spørsmål. 

 

Hvordan blir jeg med i møtet?

Møtet blir avholdt på Teams:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet


Da sees vi!