mandag 24. februar 2020

Skadeprosedyrer: Avkappet fingertupp og Amputert finger

Stavanger legevakt har i samarbeid med Helse Stavanger utviklet to prosedyrer for håndtering av avkappet fingertupp og amputert finger.

Råd til pasienten på telefonen
Praktiske tips for behandling og/eller henvisning

Distribueres siden det kan være nyttige rutiner for oss alle.
Avkappet fingertupp

PROSEDYRE/RUTINE
Vurdere tykkelse på tuppen om er skåret av. Er det mulighet for å sy denne på dersom den er intakt? Henger tuppen delvis på? Går skade inn til bein/sener? Lege må vurdere.

Dersom skade går inn til bein blir pasient henvist til akutt poliklinikk.  Legg  vridde våte kompresser dynket i NaCl rundt den skadde fingeren.


For å stoppe blødning ved en overfladisk avkappet tupp (ikke ned til bein eller sener).
 • Skyll såret godt med Nacl.
 • Legg mepitel over såret.
 • Legg så bandasje feks Melolin.
 • Legg eventuelt en tupfer over bandasjen for å legge på trykk og stoppe en eventuell blødning.
 • Fikser med softban eventuelt elastomull.


Amputert finger

PROSEDYRE/RUTINE

Råd til pasienten per telefon:
 1. Legg en fuktig klut/kompress på gjenværende del av finger.
 2. Legg amputatet i en godt lukket plastpose som så legges i en pose med kaldt vann. En skal ikke ha is i posen.
 3. Komme til legekonsultasjon umiddelbart.
   
Dersom pasienten møter opp på legekontor eller legevakt
 1. Rød hastegrad.
 2. Legevurdering: Hvilken finger, rent kutt eller klemskade?
 3. Legg vridde våte NaCl kompresser rundt amputatet som legges i en godt lukket plastpose som så legges i en pose med kaldt vann. En skal ikke bruke is i posen.
 4. Legg vridde våte Nacl kompresser på gjenværende del av finger.
 5. Hev skadestedet for å redusere blødning.
 6. Rask transport til SUS fortrinnsvis akuttpol.

fredag 21. februar 2020

Psykiatri: Påminnelse om tilbudet Helse og arbeid ved Sola DPS poliklinikk.


Helse og arbeid (tidligere "Raskere tilbake") ble fra 01.01.2018 omgjort fra å være et prosjekt til et fast tilbud i spesialisthelsetjenesten.

https://helse-stavanger.no/behandlinger/rettigheter/helse-og-arbeid

Henvisninger fra helse Helse Stavanger sitt opptaksområde sendes Sola DPS 


Mer om tilbudet:

Arbeidsrettet behandling

Målsetting
Formålet med arbeidsrettet behandling er å bedre psykisk helse og øke arbeidsevne, bedre jobbmestring og livskvalitet. Med arbeid forstås også skole og utdanning.

Målgruppe


Tilbudet passer ikke ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse, selvmordsfare, personlighetsforstyrrelse, manglende arbeidstilknytning eller komorbide og langvarige plager.

Tilbudet omfatter

 • Jobbfokusert individuell samtaleterapi. I jobbfokusert behandling vil det, samtidig med behandling av de psykiske vanskene, være fokus på arbeidsdeltakelse og jobbmestring. Gjennomsnittlig behandlingsforløp vil være på 10-15 samtaler.
 • Stressmestringskurs. Kurset går over 8 uker med 1 ½ time pr. gang med 8-10 deltakere.

Henvisning og inntak
Fastlege er henvisende instans.
Henvisningen sendes enten elektronisk til «Helse Stavanger HF – psykisk helsevern for voksne – Sola DPS» eller per post til: Postboks 8100, 4068 Stavanger.

Henvisning merkes med ”Helse og arbeid”

Helse og arbeid behandler alle nye henvisninger hver uke. Inntaksmøtet er normalt torsdager.

Ansvarlig avdeling
Sola DPS, poliklinikk
Stemveien 40
4050 Sola

Kontaktperson  
Poliklinikkleder; Jørn André Kårstad Idsal, tlf 51 51 5441.
Teamkoordinator; Ludvig Mellemstrand, tlf 5151 5476

torsdag 13. februar 2020

Håndtering av Koronavirusinfeksjon 2019-nCoV i Helse Stavanger HF sitt opptaksområde

Klikk på bildet av flytskjema for større versjon som er letter å lese.Håndtering av Koronavirusinfeksjon 2019-nCoV i Helse Stavanger HF sitt opptaksområde


FORBEREDENDE FASE:
Det pågår en rekke tiltak nasjonalt og lokalt knyttet til å forberede håndtering av mulige pasienter med sykdom forårsaket av koronavirusinfeksjon. Kommunene og sykehuset har organisert arbeidet med et utvidet smittevernutvalg i tråd med delavtale 11. I tillegg har kommunene startet forberedelser for å kunne håndtere pasienter og vurdert beredskapen sin i tilfelle det skulle utvikle seg til en pandemi. Dette har vært i tråd med anbefalingene fra Helsedirektoratet. Det er stadig nye anbefalinger som offentliggjøres på folkehelseinstituttets hjemmesider og det oppfordres til å holde seg oppdatert på disse. https://fhi.no/nettpub/coronavirus/

Spesielt gjelder dette pr. 12.2.:


Det er kommunelegene som er informasjonslinjen fra det utvidede smittevernutvalget. Kommunelegen/smittevernansvarlig lege har ansvar for at tiltakene som er anbefalt nasjonalt og lokalt gjøres kjent for legene og helsetjenesten i kommunene.


TESTING:
Testing for koronavirus foregår ved hjelp av PCR-metodikk og prøvetaking kan gjøres både i sykehus og i primærhelsetjenesten. Pr. 6.2 er kriteriene for mulige risikopasienter oppdatert. Dette innbefatter nå personer som er syke og som har vært i Kina de siste 14 dager. Det innebærer at flere personer vil kunne berøres  av testing. Det er derfor laget en veiledende algoritme for Helse Stavanger HF som gir mulighet for å vurdere hvilke pasienter som er aktuelle for prøvetakning i primærhelsetjenesten, med påfølgende hjemmeisolering i påvente av svar. Det er folkehelseinstituttets anbefalinger som er gjeldende for håndtering. Alle mistenkte tilfeller skal varsles kommunelege, som videre varsler smittevernvakt ved FHI. Det skal også konfereres med infeksjonsmedisiner ift. innleggelse. Kommunelegen er ansvarlig for hvordan testing og isolering gjennomføres i kommunen.

TESTING I HELSE STAVANGER HF
Helse Stavanger HF har mulighet til å teste for koronavirus. Dette kan gjøres hver dag. Bruk rekvisisjon for molekylærdiagnostikk ved avdeling for medisinsk mikrobiologi. Rekvirent er kommunelege/smittevernoverlege, den som tar prøven er kopimottaker. Det er nå tilstrekkelig med 1 sett med prøver som sendes til lokalt laboratorium. Prøvesett skal inneholde prøver fra nasopharynx og oropharynx. Det kan settes to prøvepinner i samme rør. Prøvene skal sendes på UTM-medium, virus-transportmedium.  Avdeling for medisinsk mikrobiologi sørger for videresending og konferering med mikrobiologisk avdeling ved FHI er ikke nødvendig.

Vakthavende på mikrobiologisk avdeling kan kontaktes for informasjon om at prøve tas og for å sørge for raskest mulig forsendelse. 


Vakttelefon molekylærbiologi SUS                          51518856 (08-21 i ukedager, 08-1530 i helger)

Kontaktpersoner:

Hans Petter Torvik
Kommuneoverlege/smittevernoverlege Sandnes kommune

Lars Kåre Kleppe
Smittevernoverlege Helse Stavanger HF

tirsdag 11. februar 2020

Pasientreiser: Legeerklæring ved varig behov - oppdatert mal

Pasientreiser har oppdatert malen for legeerklæring til pasientreiser.

I 2019 utarbeidet Pasientreiser i samarbeid med PKO og HTV AF en standardisert legeerklæring i forbindelse med  reise til behandling.

Erklæringen åpner for varig og periodisk behov for tilrettelegging, og har med de punktene Pasientreiser trenger for å kunne bestille sammensatte reiser. Spesielt aktuelt ved sammensatte reiser når det f.eks. skal bestilles fly og drosje, eller ved behov for ledsager.

Erklæringen er evaluert og det er konkludert med at den fortsatt skal være tilgjengelig. Det oppleves at erklæringen ikke skrives ut fra journalsystem og det legges derfor til signaturfelt.
Den nye malen finner du her

(Velg å åpne med Word eller annet tekstredigeringsprogram for å få kopiert teksten til en mal i journalprogrammet ditt).

fredag 7. februar 2020Diabetesforum 2020 går av stabelen i slutten av mars og er godkjent med 15 poeng som klinisk emnekurs.

Tidspunkt: 26-27. mars
Kurspoeng:15

Påmelding: Klikk her
tirsdag 28. januar 2020

Nytt tverrfaglig tilbud: SÅRDIAGNOSTISK SENTER VED SUS!

Alle sår med behov for utredning eller aktiv behandling kan henvises nytt senter på hudavdeling.

Eneste unntak er traumatiske sår og brannskader som fortsatt er under plastikk kirurgisk avdeling.

Tverrfaglig samarbeid på SUS!
Alle avdelinger som er involvert i sårdiagnostikk ved SUS, samarbeider nå om eksisterende ressurser og kompetanse. 

Felles sårdiagnostisk senter tar i mot alle sår med behov for utredning og aktiv behandling. Venøse sår, diabetes, cancer, mm. 

Mange sår kommer alt for sent til god kompetanse og diagnostikk og ville hatt et bedre utfall med tidlig vurdering.

Sår som er avklart og bare skal ha sårskift/ pleie er ikke i målgruppen.

Det er viktig at fastlegene her benytter seg av tilbudet og får styrket dette som et felles kompetansesenter på sår. 


Huskeliste for informasjon som kan være relevant for henvisningen:

Pasientinformasjon:

-Tidligere / relaterte sykdommer
-Mobilitet
-Kognitiv funksjon
-Røyking / alkohol/ narkotika
-KMI/ernæringstilstand
-Aktuelle prøvesvar

Sårkarakteristikk
-Sårets varighet
-Lokalisering
-Størrelse
-Dybde
-Sårbunn/ hudforhold rundt
-Bilde( foreløpig bare anonym SMS)
-Bact.Us.
-Rtg ved mistanke osteomyelitt
-Tidligere behandling

Kopier gjerne listen til en mal for sårhenvisninger i journalprogrammet og bruk den til å huske hva som kan være relevant for henvisningen.

fredag 24. januar 2020

Endret definisjon av følsomhetskategoriene S, I og R

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) har besluttet å endre definisjonene av følsomhetskategoriene ved resistensbestemmelse, slik at disse gjenspeiler antibiotikaeksponering på infeksjonsstedet. Endringen tredde i kraft 01.01.19, og avdeling for medisinsk mikrobiologi, Stavanger universitetssykehus innfører endringen 23.01.20.

Av Heidi Syre, Overlege, Mikrobiologisk avdeling

De nye definisjonene er:
Følsom, standarddose (S); En mikroorganisme er kategorisert som Følsom, standarddose når det er høy sannsynlighet for terapeutisk suksess når et antimikrobielt middel gis i henhold til standard doseregime.
Følsom, økt eksponering (I); En mikroorganisme er kategorisert som Følsom, økt eksponering når det er høy sannsynlighet for terapeutisk suksess ved økt eksponering av det antimikrobielle middelet.
Resistent (R); En mikroorganisme er kategorisert som Resistent når det er høy sannsynlighet for terapisvikt, selv ved økt eksponering.

Betydningen av S og R er tilnærmet uendret. Derimot har bokstaven I fått ny betydning. I står ikke lenger for «Intermediær sensitiv», men for «Følsom, økt eksponering». Det betyr at middelet kan brukes dersom eksponeringen ved infeksjonsfokus økes, med samme sannsynlighet for terapeutisk effekt som ved S. Eksponeringen kan økes ved å øke dosen, redusere doseringsintervallet, forlenge infusjonstiden eller å endre administrasjonsform fra peroral til intravenøs administrering. Et viktig unntak er urinveisinfeksjoner, der de aktuelle antimikrobielle midlene ofte oppkonsentreres naturlig i urinen og endring i dose eller administreringsform ikke er nødvendig.

For ytterligere informasjon og doseringer, se Dosering under fanen Antibiotika i Laboratoriehåndboken – Avdeling for medisinsk mikrobiologi (HTTPS://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst&DocumentID=24033 ), eller kontakt vakthavende mikrobiolog på telefon: 908 14 788.