mandag 9. september 2019

Læring&Mestring: Nytt tilbud til pasienter med Sjøgrens.


Opplæringstilbud over to dager ved Lærings- og mestringssenteret.

Tilbudet vil inneholde undervisning om Sjørgen sykdom, om fysisk aktivitet, fatigue , mestring og det å leve med sykdommen.

Første kurs er 5. og 12. november 2019.

Henvisning sendes: Lærings- og mestringssenteretForskningsgruppen for Prostatakreft trenger å intervjue fastleger og søker frivillige


Vi arbeider nå med «Pakkeforløp Hjem» for pasienter som er behandlet for prostatakreft.  

Prosjektet er organisert som et doktorgradsprosjekt og gjennomføres i et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger Universitetssjukehus.

Det er avgjørende viktig for prosjektet at Fastleger deltar slik at det kan etableres hensiktsmessige rutiner for samarbeid og oppgavedeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten om denne viktige pasientgruppen.
Vi håper du kan tenke deg å bidra med dine meninger og erfaringer i et fokusgruppeintervju. 

Send oss i så fall en melding så raskt som mulig og senest innen 15.9.19 til
Ph.d. stipendiat: foteini.tsandilakalakou@uis.no  (evt. SMS til 97364634)

Med hilsen

Foteini Tsandila                                                                             Svein R. Kjosavik
Ph.d. Stipendiat                                                                             Samhandlingslege og prosjektleder
Universitetet i Stavanger                                                             Stavanger Universitetssjukehus


onsdag 4. september 2019

Deprimerte pasienter > 64 år søkes til Botox studie

Nå kan du henvise pasienter til BOTDEP studien som tar sikte på å avklare om Botox injeksjoner har effekt ut over allerede etablert behandling.

Inklusjonskriterier:

  • Alder > 64 år
  • Klinisk depresjon med MADRS > 12


For mer informasjon: Klikk her

torsdag 29. august 2019

Nytt tilbud til artrittpasienter ved SUSHelse Vest har vedtatt at det skal bygges opp en fullstendig revmatologisk avdeling ved SUS. 

Oppbyggingen starter nå og strekker seg frem til 2025.

SUS har etablert flere stillinger for revmatologer, opprettet pasientforløp for revmatoid artritt (RA), etablert samarbeid med rehabiliteringstjenesten samt planlagt kurs for RA og Primært Sjøgren`s syndrom ved Lærings- og mestringssenteret.


Planlagt opptrapping:
Fra september 2019 kan fastleger henvise pasienter med nyoppstått artrittsykdom til Seksjon for klinisk immunologi. Dette gjelder bla mistanke om RA, psoriasisartritt, spondyloartritt og udifferensiert artritt. Det bes om at henvisningen inneholder informasjon som er tilstrekkelig til å gjøre en god prioritering. Bruk gjerne beslutningsstøtte som NEL eller prioriteringsveilederen. 

Pasienter som allerede har et tilbud ved Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus (HSR) fortsetter der.

Fra januar 2021 gis pasienter som får infusjonsbehandling ved HSR tilbud om å fortsette denne behandlingen ved SUS.

I perioden 2022-2025 vil pasienter med etablert artritt-sykdom få tilbud om videre oppfølging ved SUS

HSR vil fortsette å ta imot og behandle pasienter fra Sør-Rogaland i hele perioden og HSR fortsetter sin drift også etter 2025. Ved overskredet kapasitet ved SUS kan pasienter bli viderehenvist til HSR.MVh
Katrine Brække Norheim
Seksjonsoverlege Medisinsk Dagpost 5H

Klaus Wildhagen
Seksjonsoverlege Seksjon for klinisk immunologi

Eirik Viste
Praksiskonsulenttorsdag 11. juli 2019

Når blodprøver må tas på SUS: Åpningstider og oppmøtested

Avd for medisinsk biokjemi opplever at pasienter gjerne kommer lenge før åpningstid og har derfor bedt om at det blir sendt ut informasjon om åpningstider i Praksisnytt. 
Oppmøtested
Analyseavdeling ligger i sydbygget, 1. etasje. Bruk inngang 2. 

Poliklinikken ligger i sydbygget, U-etasjen. Bruk inngang 2.

Åpningstider poliklinisk blodprøvetakning:
Mandag-fredag: 08.45 - 14.30
Telefon
51 51 95 14fredag 28. juni 2019

2 ledige vikariat ved Avd for fys med Lassa fra august/ septAvd for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa har ledig 2 vikariater i 6 mnd med muligheter for forlengelse (slik at man kan få fullført hele sitt sykehusår).

Startdato medio august/sept.

Arbeidsoppgaver blir innen fysikalsk medisin/muskel-skjelett og rehabilitering.

De har på jevnlig basis hatt fastleger som har avviklet sitt sykehusår ved AFMR, og har fått gode tilbakemeldinger på tjenesten der.

Hvis du ønsker å snakke med en fastlegekollega Frode Øen som jobber der nå kan du ringe ham på mob.: 906 27 241

Han deler gjerne sine erfaringer.

De som er interessert kan henvende seg til:

My Dung Nguyen Torkildsen
Avdelingsoverlege
Avd. for rehabilitering
51512473 / 93408817
Helse Stavanger HF


Epost: my.torkildsen@sus.no

torsdag 23. mai 2019

Avtalespesialister: Harald Hart sin praksis er overtatt av Kristian Leitao

Harald Hart  har gått av med pensjon og Gastro Nova er lagt ned. Kristian Leitao har overtatt avtalen og startet ny klinikk på Hinna. Vi har bedt Kristian lage en kort presentasjon:

Jeg har overtatt Harald Harts hjemmel i fordøyelsessykdommer og åpnet "Skopiklinikken" i Hinna Helsehus i slutten av mai 2019. Harald Hart har pensjonert seg fra 1. april og Gastro Nova er lagt ned. Det har altså vært noen ukers pause mellom avslutning av Gastro Nova og oppstart av Skopiklinikken

Praksisen etableres i flotte, men midlertidige lokaler. Alt medisinsk-teknisk utstyr er nytt og moderne, og vi har byttet elektronisk journalsystem. Fra januar 2020 planlegges flytting til spesialtegnede lokaler i samme bygg. 

Undertegnede er spesialist i indremedisin og fordøyelsessykdommer. Jeg har vært ansatt ved gastroenterologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus siden 2004. Spesielle interesser har vært inflammatoriske tarmsykdommer og organiseringen av IBD-teamet på poliklinikken. I tillegg har endoskopi vært et interessefelt. Siste året har jeg jobbet deltid for Organisasjonsutviklingsteamet, blant annet med planlegging av nytt sykehus. Ellers har jeg deltatt i et bredt spekter av kvalitetsarbeid i Mottaksklinikken. 

Skopiklinikken ønsker å etablere et godt samarbeid med fastlegene i regionen og Stavanger Universitetssykehus. Vi ønsker primært å jobbe med endoskopiske undersøkelser. 

Vi skal nå være søkbare i Norsk Helsenett og imøteser elektroniske henvisninger. Ta gjerne kontakt på telefon eller epost, og velkommen innom på besøk.

Kristian Leitao
Spesialist i fordøyelsessykdommer
Skopiklinikken
Telefon 5173 2019