mandag 5. april 2021

Studie Isjias pasienter: Studie Lassa

Bidra til NIS-studien, henvis pasienter med sterke isjias-smerter.

Inklusjonskriterier:

  • utstrålende smerte nedenfor kneet
  • minst ett nevrologisk utfall
  • Minst VAS 4
  • Pasienten må beherske norsk munntlig og skriftlig
Det har i mange år vært vanlig å behandle isjias-smerter med NSAIDs. Til tross for lang tradisjon finnes det lite kunnskap om NSAIDs faktisk er nyttig ved isjias. 

Ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa pågår det en studie for å avklare dette. 

I NIS-studien randomiseres deltagerne til behandling enten med Naproxen 500 mg x 2 eller placebo, i tillegg kan de ta Paracetamol ved behov. Studien går over 10 dager.

For å kunne delta må det være utstrålende smerte nedenfor kneet og minst ett nevrologisk utfall. Smerten må minst ha en intensitet på minst 4 på en skala fra 0 til 10. Det er ikke krav om MR. Sykehuset Østfold leder studien og er sponsor, ingen kommersielle interesser er involvert. For at studien skal bli vellykket er vi avhengig av at tilstrekkelig mange pasienter deltar. Vi oppfordrer derfor fastlegene til å henvise pasienter som kan være aktuelle. Pasientene må kunne norsk muntlig og skriftlig.

Henvisningen sendes på vanlig måte til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Lassa, SUS. Husk å merk med NIS-studien. 

 

Kontaktperson
Overlege Ståle Mathiassen
Stavanger universitetssjukehus
e-post: stale.mathiassen@sus.no

mobil: 99532586 

fredag 26. mars 2021

ØNH: Ny avtalespesialist Stavanger – Elin-Johanne Katle har overtatt Birger Kristiansen sin hjemmel

 

Elin-Johanne Katle overtok Birger Kristiansen sin ØNH hjemmel i Stavanger 01.mars i år

Driften fortsetter i samme lokaler, Lars Hertervigs Gate 5 i Stavanger sentrum. Nytt navn på klinikken er Stavanger Øre Nese Hals

Oppdatert informasjon finner dere på hjemmesiden:  www.Stavangeronh.no

Stavanger Øre Nese Hals tar imot barn og voksne fra fastleger i hele regionen. Vi har kort ventetid og utreder alle typer ØNH tilstander inkludert hørselsutredning. Vi planlegger å ha audiograf ansatt fra høsten av.


Elin-Johanne Katle er ØNH spesialist med PhD. Hun har jobbet som overlege ved Øre Nese-Halsavdelingen på SUS med spesialkompetanse på bihulesykdom. De siste årene har hun vært seksjonsoverlege med ansvar for Allergisenteret på SUS. Hun fortsetter i en rolle som veileder og overlege ved Allergisenteret.

 


For administrativ kontakt: 

post@stavangeronh.no
Telefon 51883500


tirsdag 16. mars 2021

Feil i forrige utsending!

Feil i forrige utsending!

Dagens nyhet fra Praksisnytt var en feilutsending. 

Det var egentlig meningen  å slette en gammel nyhet så den ikke skulle skape forvirring.

Så bra gikk det...

Den gode nyheten er at siden "Korona info" er oppdatert i dag. Det er jo alltids noe :-)


fredag 12. mars 2021

ØNH: Ny avtalespesialist Egersund - Jan Fredrik Andersen overtar Atle Guldvik sin hjemmel.

Jan Fredrik Andersen overtar Atle Guldvik sin ØNH hjemmel 01.04.21. 

Driften fortsetter i samme lokaler i gamle Egersund sykehus med nytt navn; 

Øre-Nese-Hals Sørvest AS

Klinikken har en audiograf og pågående intervjuer for en audiograf til. 

Oppdatert tilbud finner dere på hjemmesiden: øre-nese-hals-sørvest.no

Jan Fredrik Andersen er ØNH spesialist og har jobbet de siste par år som seksjonsoverlege ved Høresentralen SUS. Før dette som overlege ved Sørlandet sykehus. Han har spesialkompetanse innen ørekirurgi og kommer til å fortsette noe med kirurgisk behandling ved SUS. 

Øre-Nese-Hals Sørvest ønsker å fortsette det gode samarbeidet med fastleger i regionen og Stavanger Universitetssykehus.

For administrativ kontakt: 
post@onh-sorvest.no
Telefon 51314777

tirsdag 9. mars 2021

Påminnelse: Nytt og Nyttig: Mixed grill BUP - Helaften med smågruppen?

 Helaften med smågruppen?

Vi tenker det kan være en god ide å slå sammen dette møtet med et smågruppemøte for dem som ønsker det:Påmelding:  Meld deg på her

Når dagen kommer bruker du lenken under for å bli med på møtet:

Bli med på møtet (Teams):

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet

https://hviapdteamscdn.blob.core.windows.net/publicblob/helsevest_teams_meeting_invitation_188x30.png

Finn ut mer | Hjelp | Møtealternativer

tirsdag 2. mars 2021

Spørreundersøkelse om Opioidbruk i allmennpraksis

 

Hvordan behandle pasienter med langvarige smertetilstander?

Langvarig smerte er et folkehelseproblem. Bruk av opioider mot slike tilstander kan bli det - også i Norge. Det er behov for mer kunnskap om begge temaer, og særlig fra primærhelsetjenesten. Dette er bakgrunnen for spørreundersøkelsen som nettopp er sendt ut til alle fastleger i Rogaland. 

Spørreundersøkelsen inngår i et større prosjekt (POINT) som blant annet skal gi bedre behandling av langvarige smertetilstander. Stavanger universitetssykehus er partner i prosjektet. 

Jeg håper du kan ta deg tid til å svare på spørreundersøkelsen: Det er lite forskning på dette området og høy svarprosent gir bedre grunnlag for å trekke konklusjoner fra materialet. Undersøkelsen er helt anonym. 

Har du ikke mottatt invitasjonen på epost (og er fastlege i Rogaland) - be meg om invitasjon på trho@norceresearch.no

 

Med kollegial hilsen

 

Trond Høibø 
fastlege St.Olav Legegruppe (i Stavanger)

Forskningsprosjektet er finansiert av Allmennmedisinsk forskningsutvalg (AFU)
er faglig tilknyttet NORCE v/allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen
og inngår i prosjektet POINT (Preventing an Opioid Epidemic in Norway - Focusing on Treatment of Pain)

onsdag 24. februar 2021

Avvik : IKKE bruk Dialogmelding

 

Bønn fra samhandlingslegen: IKKE bruk Dialogmeldinger til å melde avvik !

Samhandlingslegen vil be om at bruken av dialogmeldinger avgrenses til dialog om faglige eller praktiske spørsmål, og IKKE til avviksmeldinger. Dialogmeldinger arkiveres i pasient-journalen «til evig tid» og er åpent tilgjengelig for pasienten å lese. Samtidig har de fleste avviksmeldinger ikke et innhold som hører til i pasientjournalen.

Et klassisk eksempel er en lege på sykehuset som har «benyttet fastlegen som sekretær». At det kan provosere fastlegen er forståelig. At en avviksmelding kan være relativt emosjonelt preget er en erfaring. Samtidig er det først og fremst et utfordring som har med oppgavedeling og samhandling / mangel på samhandling – å gjøre. Dvs. en sak mellom legene – og ikke en problemstilling som skal føres i pasientens journal.


Å melde avvik er viktig. Det gir godt grunnlag for læring og forbedring.
Min erfaring er at konkret og konstruktiv tilbakemelding på avvik er ofte bidrar til atferdsendring i positiv retning. Fortsett med det, men som sagt – ikke via dialogmeldinger.


Send avviksmeldinger slik det er anbefalt:

  • Hvis avviket fremkommer av en epikrise: Skriv ut epikrisen til pasienten det gjelder,
    marker det du reagerer på og skriv eventuelle kommentarer i margen eller på baksiden
  • Alternativt – skriv avviksmeldingen din på et vanlig ark

·         Legg epikrisekopien/ meldingen i en konvolutt, og adresser denne til «Samhandlingslege Svein Kjosavik»

·         Legg konvolutten i «blodprøve-kassen» til SUS

 

Samhandlingslegen vil følge opp saken overfor den det gjelder.
Ønsker du tilbakemelding er det fint om du fører på egen emailadresse.

 

Svein Kjosavik

Samhandlingslege