fredag 15. mars 2019

Oppdatert avtalespesialistinfo: Øyelegepraksis bytter navn


Øyelege Richard von Volkmann overtok Kjell Magne Haugland sin øyelegepraksis i desember 2015. I januar 2019 ble navnet endret fra Sandnes Øyelegesenter til Volkmann Øyelege & Laserklinikk.

Litt praktisk i den forbindelse:
 • Dette vil si at du kanskje må inn i adresselistene dine og gjøre noen oppdateringer.
 • Praksisen tar imot øhjelp: Man kan ved behov ringe 51 58 17 16.
 • pasienter med rullator eller rullestol lett kan komme til. 

 Noen tjenester som utføres ved øyepraksisen

        Behandling og oppfølging av barns brytningsfeil, samsynsproblemer og strabisme.
        OCT av papille, makula og cornea.
        Fundusfotografering.
        Synsfelt, som ledd i screening for glaukom, synsfeltutfall ved hjerneslag og for fornyelse av alle førerkortklasser.
        Cornea topografi og pachymetri.
        Laserbehandling av etterstær, åpen- og trangvinkelglaukom, hornhinneerosjoner og brytningsfeil.
        Behandling og oppfølging av tørre øyner med blant annet punktplugger.
        Småkirurgi på øyelokk, ved behandling av f.eks hordeolum og chalazion.

Og her er de hyggelige menneskene som jobber i praksisen:


søndag 24. februar 2019

Hold av tiden: Nytt og nyttig møte 1 – 2019


Den 26. mars kl. 18 - 20.30 blir det nytt Nytt og nyttig møte i Aulaen på SUS.

Som vanlig blir det korte, poengterte innlegg om nye prosedyrer og behandlinger på SUS som det er viktig for oss å kjenne til.

Denne gangen blir det tema som brystsmerter, pakkeforløp rus og psykiatri, Parkinsons
, virtuelle helsetjenester, barselomsorg, hepatitt, TPI og hud-bilder.

Som vanlig er det tellende timer for disse møtene når du har to i samme år.

Sett av tiden! Dette vil du ikke gå glipp av.


Vennlig hilsen

Olav Thorsen
Seniorforsker, ph.d.
51513760 / +4791316476
Helse Stavanger HF
www.sus.no

mandag 4. februar 2019

Pasient: Mal for legeerklæring til bruk for dokumentasjon av tilretteleggingsbehov

Mal for legeerklæring - kopier og legg inn i journalprogrammet.


 • Brukes når det er behov for å dokumentere tilretteleggingsbehov - at man ikke kan bruke rimeligste offentlige reisemåte men må ha drosje av medisinske årsaker
 • Spesielt aktuelt ved sammensatte reiser når det f.eks skal bestilles fly og drosje
 • Erklæringen åpner for varig eller periodisk behov for tilrettelegging slik at du slipper å skrive en erklæring per tur
 • Husk å slette punktene som ikke skal være med i erklæringen.
 • Pasienten sender selv inn legeerklæringen til Pasientreiser
 • Bestilling av reise skjer som før


I enkelte tilfeller, når pasienter skal reise til og fra behandling, har Pasientreiser behov for dokumentasjon på pasientens tilretteleggingsbehov, i form av legeerklæring. Dette gjelder spesielt ved sammensatte reiser, hvor det skal bestilles f.eks. fly og drosje.

Til tider har Pasientreiser mottatt legeerklæringer som inneholder mye informasjon om pasientens helse, men lite om de konkrete tilretteleggingsbehovene på reisen. Dette har ført til ekstra arbeid for både pasienter og leger ved at ny informasjon må innhentes. 

Det har også vært et ønske om en standardisert legeerklæring som åpner for bruk ved varige eller periodisk tilretteleggingsbehov.

På bakgrunn av dette har Pasientreiser, i samarbeid med PKO og HTV i Den norske legeforening/Stavanger kommune, utviklet en standardisert legeerklæring som kan legges inn i legekontorets journalsystem.

Erklæringen åpner for varig og periodisk behov for tilrettelegging, og har med de punktene Pasientreiser trenger for å kunne bestille sammensatte reiser.

Punktene som ikke skal være med i erklæringen må slettes, før den skrives ut til pasienten.

Legeerklæring med håndskrift vil regnes som ugyldig.

Skjema og bruken av skjema evalueres årsskifte, 2019-2020, er det satt gyldighet 2019 i dokumentet. 

Dersom pasienter har fått varig erklæring vil den likevel være gyldig etter årsskifte.

Pasientreiser Helse Stavanger HF i samarbeid med PKO og HVT i Den norske legeforening/Stavanger kommune, ber om at vedlagte legeerklæring benyttes ved behov for tilrettelegging ved sammensatt reise.

Drosjerekvisisjon for reise til og fra behandling, rekvireres i Nissy, som tidligere.

Link til malen (kopier teksten og lim inn i en mal i journalprogrammet ditt så har du det når du trenger det). 

fredag 1. februar 2019

Ernæring: Ny ernæringspoliklinikk på SUS fra 1.februar 2019
Målgruppe: 
Barn og voksne med en avklart somatisk tilstand med ernæringsmessige utfordringer:

Vektendring eller toleranseproblematikk ved sondeernæring

Kreftsykdom (svelgvansker, malabsorpsjon, vekttap og underernæring klassifisert ved:

Ufrivillig vekttap 
> 10 % siste 3-6 måneder eller 
> 5 % siste 2 måneder

KMI < 18.5 kg/m2 (> 70 år: KMI < 20)

KMI < 20 kg/m2 (> 70 år: KMI < 22) og samtidig ufrivillig vekttap > 5 % siste 6 måneder

Moderat/alvorlig irritabel tarmsyndrom (IBS) som gir psykososiale konsekvenser. NB: andre sykdommer må være utelukket

Nevrologiske sykdommer med ernæringsutfordringer

Pasienter med medfødt- eller tidlig ervervet nevrologiske tilstander, utviklingshemming og komplekse tilstander som medfører alvorlig funksjonsnedsettelse og ernæringsvansker

Barn med ernæringsproblem med negativ påvirkning av vektutvikling

Alvorlig svangerskapskvalme med utilstrekkelig vektøkning i svangerskapet


Tilbudet vil ikke gjelde for pasienter med generell overvekt/ fedmeproblematikk og spiseforstyrrelser.


Henvisningen bør inneholde: (kopier og lag deg en mal i EPJ)

 • Diagnose og henvisningsårsak
 • Relevant sykehistorie
 • Informasjon om evt. høyde- og vektutvikling
 • Eventuelle utprøvde tiltak

En konsultasjon kan innebære:

 • Kartlegging av kosthold
 • Vurdering av ernæringsstatus
 • Veiledning om tiltak knyttet til ernæringsbehandling eks. spesialkost, næringsdrikker, sondeernæring og/eller intravenøs ernæring


Tjenesteadresse NHN adresseregister:
Ernæringsfysiologi, Stavanger universitetssjukehus, Våland, (id: 90127)

tirsdag 29. januar 2019

Røntgen: Drop in tilbudet Sandnes og Hillevåg - oversikt over tilbudet.


Drop in tilbudet i Sandnes og Hillevåg er litt forskjellig pga geografi og utstyr på avdelingene.

Per januar 2019 er tilbudet som følger under.


Sandnes
Hillevåg
Adresse:
Asheimveien 2,
4318 Sandnes
Torgveien 25 B,
4016 Stavanger
Åpningstider:   
 Mandag tom fredag :
kl 12.00 – 14:30
Mandag tom fredag:  
kl. 08.00 – 11.00,
kl.12.00 – 14.30
Undersøkelser:


Rtg thorax- og skjelett
Ja - med unntak av:
- Utredning fot
- Hofte ved spørsmål om fraktur
Ja

Skoliose utredning/ktr
Nei
Nei
Ansiktskjelett, nese, bihule, kjeve (2)
Nei (utgått)
Nei (utgått)
Øhjelp:
Ja (3)
Nei
Tidkrevende undersøkelser
(>2 undersøkelser):
Nei (Må ha timeavtale)


Svært immobile pasienter (elektrisk rullestol, båre) som ikke er i stand til å forflytte seg fra stol til benk.
Nei
Nei
Ansiktsskjelett, nese, bihuler/kjeve (utgåtte røntgen undersøkelser.)
Nei
Nei
Utredning scoliose
Nei
Nei
Drop in ultralyd, MR eller CT
Nei
Nei

1)Tidkrevende utredninger (mer enn to ulike undersøkelser) settes helst opp til timeavtale (mandag tom fredag 07:45-11:30) for å unngår lang ventetid på drop-in
2)Ansiktsskjelett, nese, bihuler/kjeve er utgåtte røntgen undersøkelser.
3)ØH-undersøkelser med spørsmål om fraktur blir utført og vurdert av radiolog umiddelbart. Pasienten sendes til skadepoliklinikken SUS ved behov


mandag 17. desember 2018

«Gjør kloke valg» - utvidet luftveispakke (PCR) bør forbeholdes utvalgte pasienter

Avdeling for medisinsk mikrobiologi ønsker i samarbeid med våre rekvirenter å redusere antallet prøver som analyseres med luftveis-PCR, med spesielt fokus på utvidet luftveispakke (se under). Bakgrunnen for dette er «Gjør kloke valg» kampanjen og at det de siste årene har vært en sterk økning i antallet PCR analyser som utføres ved avdelingen. Økningen skyldes i all hovedsak luftveis-PCR, og i en stor andel av prøvene er det rekvirert utvidet luftveispakke (i ca. 1/3 av alle polikliniske prøver i 2017). 

De fleste pasienter har ikke indikasjon for utvidet luftveispakke, da resultatet ikke har behandlings- eller smittevernmessig konsekvens, og standard luftveispakke vil være tilstrekkelig.
Utvidet luftveispakke kan være indisert hos alvorlig syke pasienter, hovedsakelig småbarn eller immunsupprimerte.
Derfor foreslår vi følgende endring:
For rekvirenter som benytter elektronisk rekvirering vil det bli lagt til et tilleggsspørsmål ved bestilling av utvidet luftveispakke. Dersom pasienten ikke fyller kriteriene for utvidet luftveispakke (oppgitt over), er det ikke indikasjon for analysen. For rekvirenter som benytter papirrekvisisjon må indikasjon for analysen oppgis særskilt på rekvisisjonen. Analysen vil utgå dersom indikasjon ikke er oppgitt.
Avdelingen kan kontaktes per telefon for eventuell etterbestilling av utvidet luftveispakke dersom det er indikasjon for dette (innen 1 uke).
Vi håper for forståelse for dette, og at alle vil være med å bidra til bedre ressursbruk!
Ta gjerne kontakt med avdelingen ved spørsmål eller dersom noe er uklart.Kontakt