fredag 1. desember 2023

VIKTIG melding angående PAXLOVID; skal IKKE gis til transplanterte!

DET ER KONTRAINDISERT Å GI TIL PASIENTER SOM ER TRANSPLANTERT. 

Skal det vurderes å gi paxlovid til en pasient som er transplantert er det i hvert fall helt avgjørende viktig at spesialist er involvert i beslutningen. 

Dette for å unngå at transplanterte organ tar skade eller ødelegges. 

Dessverre kommer dette ikke godt fram i felleskatalogen, men dette er svært viktig at alle leger vet om. 

tirsdag 7. november 2023

Lenke til Nytt&Nyttig 07.11.23

«Nytt og nyttig» møte i hybrid-form.

Lenke: Nytt&Nyttig


Nytt: 

Informasjon om:

 • Barn med magesmerter, digital poliklinikk. (Dag Tveitnes, ph.d. og overlege barneavdelingen)

 • Ny bindevevsklinikk for barn på SUS. Tverrfaglig utredning av barn med hypermobilitet. (Johan A. Lund, overlege HABU)

Nyttig: 

 • Praktisk tilnærming til allergi hos barn på fastlegekontor. (Ingvild Bruun Mikalsen, ph.d. og overlege barneavdelingen)

 • Samarbeid med barneavdelingen. Hva er status? 


 

tirsdag 31. oktober 2023

Kurs: E-læringskurs Diabetes omsorg for medarbeidere

E-læringskurs Diabetes omsorg for medarbeidere

 

Norsk diabetesregister for voksne har nylig publisert et nytt og gratis e-læringskurs om diabetesomsorg på legekontoret. 

Kurset gir grunnleggende diabetes kunnskap for medarbeidere på legekontoret. Det tar ca 30 minutter og dere finner det ved å logge inn på min side: Login - NOKLUS 

Medarbeidere samhandler daglig med pasienter som har diabetes og kunnskap om og forståelse for diabetes er viktig. 

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister for voksne. Hensikten med registeret er først og fremst å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes samt danne et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer.


tirsdag 24. oktober 2023

PKO minner om Nytt og nyttigmøtet 7.november - 50 påmeldte - kommer du?

Sett av datoen til «Nytt og nyttig» møte i hybrid-form.

Meld deg på som smågruppe (og skaff deg poeng) eller delta alene.

Dato: 07.11.23

Tid: kl. 19.00 - 21.15

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.


Påmelding
Vi viderefører ordningen med hybrid-løsning med mulighet for både digital og fysisk deltakelse. Vi vil oppfordre til fysisk oppmøte da dette er en god anledning til å treffe nye og gamle kolleger. 


Nytt: 

Informasjon om:

 • Barn med magesmerter, digital poliklinikk. (Dag Tveitnes, ph.d. og overlege barneavdelingen)

 • Ny bindevevsklinikk for barn på SUS. Tverrfaglig utredning av barn med hypermobilitet. (Johan A. Lund, overlege HABU)

Nyttig: 

 • Praktisk tilnærming til allergi hos barn på fastlegekontor. (Ingvild Bruun Mikalsen, ph.d. og overlege barneavdelingen)

 • Samarbeid med barneavdelingen. Hva er status? 


Dato: 07.11.23


Tid: kl. 19.00 - 21.15

Sted: HABU, Langflåtveien 5, 4017 Stavanger.Med vennlig hilsen

PKO / Maria Lund

onsdag 4. oktober 2023

E-læringskurs i selvmordsrisikovurdering for fastleger (Godkjent kurs)

Folkeopplysningskampanjen «Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv» ble gjennomført i mai -juni 2023 i helseregion Vest. Kampanjen rettet seg mot befolkningen over 18 år, med mål om at flere skal søke hjelp ved selvmordstanker og psykiske vansker som kan øke selvmordsfaren. Helsedirektoratet samarbeidet med flere regionale aktører om kampanjen.

 

Forskning viser at et flertall av de som tar sitt eget liv har vært i kontakt med fastlegen sin det siste året før de døde. Fastlegen har derfor en viktig rolle i å fange opp og hjelpe personer som har selvmordstanker. I forbindelse med kampanjen anbefaler vi et e-læringskurs i selvmordsrisikovurdering for allmennleger. Kurset er gratis og åpent tilgjengelig fra denne linken:

  www.selvmordsrisikovurdering.no

 

Kurset er godkjent av Den norske Legeforening (3 timer for allmennmedisin og barne- og ungdomspsykiatri) og er utarbeidet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging.

Se også demonstrasjonsfilm om sikkerhetsplan. En sikkerhetsplan er mestringsstrategier som en pasient kan bruke ved økende selvmordstanker. Se hvordan legen og pasienten sammen kan lage en slik sikkerhetsplan:

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/utdanning-kurs-konferanser/e-leringskurs-i-selvmordsrisikovurdering/demonstrasjonsfilm-om-sikkerhetsplan/

https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/utdanning-kurs-konferanser/e-leringskurs-i-selvmordsrisikovurdering/demonstrasjonsfilm-om-sikkerhetsplan/

 

 

Beste hilsen

Ina Wille

mandag 2. oktober 2023

Driftsmelding: UL uke 12 / Tidlig ultralyd

 

På grunn av kapasitetsproblemer klarer vi dessverre ikke å opprettholde tilbudet om tidlig ultralyd til friske gravide under 30 år i perioden 15.10.23 - 15.01.24. 

Det vil spesifikt gjelde kvinner som enda ikke har fylt 30 år ved svangerskapslengde 12+4, og som når denne gestasjonslengden i den aktuelle perioden. 

Gravide under 30 år med indikasjon for prenataldiagnostikk vil fremdeles få tilbud om dette. 

 

 

På vegne av

Hilde Stabel Henriksen
Avdelingsjordmor

Fostermedisinsk poliklinikk

søndag 1. oktober 2023

Ny henvisningsrutine fra 1.oktober: Felles henvisningsmottak for psykisk helsevern

 

Fra og med 1. oktober skal alle henvisninger til psykisk helse sendes til felles henvisningsmottak

Selv om du ønsker å henvise til psykolog eller psykiater med avtale skal henvisningen altså sendes til felles henvisningsmottak. 

"Felles henvisningsmottak" er en samlebetegnelse og ikke en ny adresse i adresselisten. 
Man velger altså blant de adressene som allerede er i bruk for henvisning til psykisk helse ved Helse Stavanger og Jæren distiktspsykiatriske senter. Barn henvises som før til adressen:
Psykisk helsevern for barn og unge

Voksne henvises til det DPS de tilhører:
Psykisk helsevern for voksne
 • Psykisk helsevern for voksne (Dalane DPS)
 • Psykisk helsevern for voksne (Sandnes DPS)
 • Psykisk helsevern for voksne (Sola DPS)
 • Psykisk helsevern for voksne (Stavanger DPS)
 • Psykisk helsevern for voksne (Våland)
 • Psykisk helsevern for voksne (Jæren DPS)

Unntak:
Henvisninger med somatiske problemstillinger innenfor nevropsykologi skal sendes direkte til privatpraktiserende nevropsykologer som før.

Konsekvenser for avtalespesialistene: 
Endringene medfører at privatpraktiserende spesialister med avtale med Helse Vest RHF (avtalespesialister) kun vil tilby behandling til pasienter som har rett til nødvendig helsehjelp, tildelt etter rettighetsvurdering i helseforetak eller privat DPS.

Rett til valg av behandlingssted: 
Vi minner om pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 rett til valg av behandlingssted. Av formålet går det frem at pasienten kan velge at henvisningen blir rettighetsvurdert ved et bestemt helseforetak eller et privat DPS. Dersom pasient ønsker å få tilbud om behandling hos avtalespesialist må dette fremgå av henvisningen. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til: post@helse-vest.no.