fredag 8. januar 2021

Prosjekt søker fastleger til strukturert intervju om digital behandlingsoppfølging av hjertesvikt og tykktarmskreft

 

Stipendiat Hege Wathne ved UIS ønsker å intervjue fastleger (20 min) om dine erfaringer med hjertesvikt og tykktarmskreft pasienter for å forstå hvordan en digital sykepleierdrevet oppfølgingstjeneste bør fungere. Les mer under. 

Kontaktpersoner:
Stipendiat Hege Wathne, UIS:
epost: hege.b.wathne@uis.no eller på mobil: 98 01 99 55

Prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø epost: anne.m.husebo@uis.no eller mobil: 99 26 28 05

Ved universitetet i Stavanger skal en forskergruppe ved avdeling for folkehelse utvikle en digital sykepleiedrevet oppfølgingstjeneste for pasienter som er diagnostisert med hjertesvikt og pasienter som nylig er behandlet for tarmkreft. Hensikten med denne studien er å lette overgangen mellom sykehus og hjem, samt å trygge pasientene i tiden etter sykehusutskrivelse. Det er viktig at denne tjenesten får en relevant utforming som møter pasientenes behov i en sårbar fase slik at de opplever støtte til mestring av egenomsorg. 

Dersom du er fastlege og har erfaring med de to aktuelle pasientgruppene er vi svært takknemlig om du kan stille til et kortvarig (ca 20 min) strukturert intervju over telefon med en fra forskergruppen. Fokuset for intervjuet vil være: 

-          Dine erfaringer med de to pasientgruppenes utfordringer etter utskrivelse fra sykehus

-          Dine innspill til bruk av digital kommunikasjonsteknologi i pasientbehandling

 Deltagelse i intervjuet er basert på frivillig, informert samtykke. For bruk i rapportering og publisering er det nødvendig å samle inn opplysninger om din alder, kjønn, utdanning og yrkeserfaring. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med personvernreglementet.

Vi er svært takknemlig om du kan delta, og kan tilby et gavekort pålydende kr 1000,- til deg som takker ja.

Vi håper du har lyst og anledning til å bidra med dine erfaringer i denne studien.


Mvh

Stipendiat Hege Wathne

Prosjektleder Anne Marie Lunde Husebø 


tirsdag 5. januar 2021

Svangerskap og fødsel: DOULA - informasjon om prosjekt for gravide minoritetskvinner

Norske Kvinners Sanitetsforening har fått tildelt midler fra Stiftelsen Dam til en utvidelse av prosjektet flerkulturell doula til sårbare minoritetskvinner.

Vi ønsker å styrke og tilrettelegge for en likeverdig og individuell svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg for sårbare kvinner med minoritetsbakgrunn. Gravide og fødende minoritetskvinner skal oppleve trygghet og tillit i møte med fødselsomsorgen. Videre ønsker vi å bidra til at kvinnene får bedre kunnskap om det norske helsevesenet, gjennom å skape tillit og redusere kvinnenes barrierer for å spørre om hjelp/støtte videre i barsel- og småbarnsfasen.

En flerkulturell doula har samme språk, opprinnelsesland (region), kultur og tradisjon som kvinnen som skal føde, og har selv erfaring med å føde på et norsk sykehus. Den flerkulturelle doulaen kan dele sin erfaring og styrke, gi trygghet til fødekvinnen, være tilstede, dele praktiske kunnskaper og bidra til å gi kvinnene mestringsfølelse. Hun kan være en veiviser inn i det norske helsevesenet.

En flerkulturell doula er ikke en tolk, men en emosjonell og praktisk støtte.

Fødekvinnen og den flerkulturelle doulaen møtes 1-2 ganger under graviditeten, doulaen er med gjennom hele fødselen, og de treffes 1-2 ganger etter fødsel.

Doulaene får betalt per oppdrag. 11 flerkulturelle doulaer er klare for oppdrag i oktober 2020  for gravide med fødeplass på Stavanger Universitetssykehus. Vi kan tilby flerkulturell doula-støtte på arabisk, kurdisk, tigrinja, amhari, somali, swahili, kinyarwanda, russisk, tsjetsjensk og  polsk.

Kriteriene for de gravide er 

  • kort botid i landet, 
  • lite sosialt nettverk og 
  • begrensende norsk kunnskaper.

Ta kontakt hvis du har en gravid som ønsker dette tilbudet eller ønsker mer informasjon:

Jordmorkoordinator Margrethe Tangerud:  

så kontakter jeg deg.

 

 

Vennlig hilsen

Pia Skoglund

Praksiskonsulent Kvinneklinikken

 

tirsdag 22. desember 2020

Pasientreiser: Nye transportavtaler fra 14.01.2020

Til rekvirenter og behandlere i Helse Stavanger

Nye transportøravtaler for ikke akutt pasienttransport trer i kraft 01.02.2021 (altså utsatt fra tidligere annonsert dato)

Pasientreiser Helse Stavanger HF har inngått nye transportøravtaler for ikke-akutt pasienttransport i distriktene.  

De nye avtalene gjelder kun for reiser med hentested i listede kommuner/områder.

Avtalene vil ikke føre til rutineendring for rekvirering.

 


Gjeldende avtaler fra 14.01.2021:

Kommune/ område

Prioritet

Telefon

1)      Sandnes Taxi 

2)       Hå Taxi

1)      07000/ 51 66 16 00

2)      51 43 33 25

Eigersund

1)      Egersund Taxisentral

2)      Jæren Maxitaxi

1)      51 49 00 00

2)      90 72 80 00

Klepp

1)      Sandnes Taxi

2)      Rogaland Taxi

1)      07000/ 51 66 16 00

2)      51 90 90 00

Time

1)      Sandnes Taxi

2)      Rogaland Taxi

1)      07000/ 51 66 16 00

2)      51 90 90 00

Strand/Forsand

1)      Strand Taxi SA

2)      Strand Taxibuss

1)      51 74 5420

2)      51 74 64 11 / 48 09 0 11

Gjesdal

1)      Sandnes Taxi

1)      07000 / 51 66 16 00

Rennesøy

1)      Rock Taxi

1)      95 77 76 66

Lund

1)      Jæren Maxitaxi

1)      90 72 80 00

Bjerkreim

1)      Taxi Vikeså

1)      51 45 19 00

Sokndal

1)      Svein Tore Aarstad

1)      51 47 70 98


Vennlig hilsen

Pasientreiser Helse Stavanger HF

 

fredag 4. desember 2020

Osteoporoseklinikken: Informasjon om tilbudet om beintetthetsmåling etter omleggingen av henvisningsrutiner.

Fra juli 2020 overtok Osteoporosepoliklinikken ved Ortopedisk avdeling ved Stavanger Universitetssjukehus, apparatet for beintetthetsmåling (Dual-energi X-ray absorpsjonsmetri, DXA) fra røntgenavdelingen

(Vi minner om at henvisning nå sendes som vanlig klinisk henvisning til Ortopedisk avdeling.)

Den har vært i full drift fra uke 34 (alle hverdager) ved våre lokaler i Hillevåg.  Samtidig med overtagelse av DXA-maskinen, overtok vi en venteliste på nærmere 3000 pasienter i røntgensystemet. Dette er henvisninger som en sekretær sitter fulltid og flytter over til det elektroniske pasientjournalsystemet vårt, DIPS.  Det er også blitt behov for en ekstra sekretær som tar seg av innkommende henvendelser fra pasienter og henvisende leger samt administrerer nye henvisninger. Vi jobber på spreng med å få kontroll på ventelisten, men ventetiden må fortsatt ventes å være lang en stund fremover. Vi ber derfor om tålmodighet. 

Dersom det haster med å få målt bentettheten, kan en begrunne dette i henvisningen og markere den med at den haster. 

Ikke behov for å sende ny henvisning etter omleggingen:
Det er ikke nødvendig å sende ny henvisning på pasienten dersom en har sendt til røntgen tidligere. Se gjerne vår nettside for informasjon Osteoporosepoliklinikken - Helse Stavanger (helse-stavanger.no).

Blodprøven P1NP kan brukes for å avklare behov for ny dose Zoledronsyre:
En kan også kontrollere behov for ny dose zoledronsyre (Aclasta/Zometa) med blodprøven P1NP, uten ny DXA skanning, da effekten kan vare opptil 3 år (Fastlegens rolle ved osteoporosebehandling etter brudd | Tidsskrift for Den norske legeforening (tidsskriftet.no)). 

Ventetid:
Øvrig anslår vi nå ventetiden til å være rundt 11-12 måneder. 

Vi beklager lang ventetid. Vi arbeider også med å øke vår DXA-kapasitet.

Takk for tålmodigheten.

Mvh

Knut Harboe

Avdelingsoverlege ved Ortopedisk avdeling

 

Ane Djuv
Faglig leder av ortopedisk osteoporosepoliklinikk (OPP)

 

Helse Stavanger HF
www.sus.no

 

torsdag 26. november 2020

Deltagerlenke for deg som vil delta på "Grill en gynekolog" i kveld kl 19.00

 

Det er over 80 påmeldte enkeltvis og i smågrupper.
Vi tenker derfor at spørsmål fortrinnsvis må sendes inn skriftlig.

Stille spørsmål før og under møtet: klikk her
Etter møtet er det tilbud for dem som ønsker å slå av en prat direkte med våre gynekologvenner. Bruk spørsmålsfunksjonen under for å melde fra om ønske om dette i så fall.

Møtet holdes i Teams: 
Deltagerlenke:  Klikk her for å delta

De som ønsker å teste at de klarer å delta kan begynne å koble seg på fra kl 18. 
Møtet er satt opp slik at man skal slippe å bli sluppet inn men møtet må være startet (av meg) for at du skal komme inn i møtet. Fra kl 18 vil jeg følge med og se at det fungerer som tenkt.
        
Dersom det er problemer 
Send en melding i kontaktfeltet i høyrekolonnen av Praksisnytt og legg ved mobilnummer så ringer jeg opp.

Ikke fått meldt deg på ennå? Påmelding: klikk her

Her finner du mer informasjon i den orginale invitasjonen


       

 

tirsdag 24. november 2020

Påminnelse: Påmelding - møte torsdag 26/11: "Grill en gynekolog"

 

Velkommen til "Nytt og nyttig" møte på video - "Grill en gynekolog"


       

        Vi minner om møtet på torsdag 

            - og at du gjerne kan sende inn spørsmål i forkant av møtet.

        Deltagerlenke:
        Møtet blir gjennomført i Teams:
  Klikk her for å delta

        Påmelding: klikk her

        Stille spørsmål før og under møtet: klikk her

        Her finner du mer informasjon i den orginale invitasjonen


        


       torsdag 19. november 2020

Diabetes webinarserie

 

Diabetes webinarserie

Godkjent klinisk emnekurs

 

Diabetesforum i fylkene inviterer til webinarserie for helsepersonell.

Situasjonen med covid-19 har medført at samtlige av vårens og høstens Diabetesforum i fylkene er avlyst. Webinarserie for helsepersonell erstatter Diabetesforum i fylkene 2020.

Webinarene skal gi helsepersonell nyttig informasjon om det nyeste innen diabetesbehandling og sikre faglig oppdatering innen diabetes. Programmet er spennende og variert, med engasjerte og kunnskapsrike forelesere.

Godkjente timer:
Allmennmedisin: Spesialitetskomiteen i allmennmedisin har godkjent kurset som emnekurs/klinisk emnekurs forutsatt at man deltar på hele webinaret med 15 timer. Ellers er det godkjent som valgfritt kurs for de allmennleger som deltar på mindre enn 15 timer. Kursreferanse i legeforeningens kurskatalog: Kurs nr. 34239.

Indremedisin: Kurset er søkt timetellende som valgfritt kurs for indremedisin.

Sykepleierforbundet: Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt 15 timer. Dette kan brukes i henhold til kurstimekravet i NSFs godkjenningsordning om klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie.

Webinarserie for helsepersonell

  • Webinarene vil bli gjennomført desember 2020 og januar 2021
  • Webinarene vil finne sted ettermiddag/kveld
  • Hvert webinar vil ha en varighet på 1,5 time med to til tre foredrag 

 

Kontaktpersoner:

Heidi T. Henriksen, organisasjonsrådgiver Diabetesforbundet, E-post: heidi.henriksen@diabetes.no  Telefon: 90887189

Eirik Søfteland, endokrinolog og leder Diabetesforum Vestland Sør, E-post: esofteland@gmail.com

Pris og påmelding - OBS! Kort frist! Første webinar med foreleser Trond G. Jenssen finner sted 1/12.

Pris for deltakelse er kr 1.500, - / Pris for enkeltstående webinar kr 200,-

For informasjon og påmelding se https://www.diabetes.no/webinar-helsepersonell/

 

Vi trenger din hjelp til å mobilisere i ditt fagmiljø slik at vi sikrer høy deltakelse fra alle landets fylker.

 

Vel møtt til lærerike og inspirerende dager.

Med vennlig hilsen, Diabetesforum, DF Agder