torsdag 13. oktober 2022

LAB: Viktig melding! Papirrekvisisjoner fases ut. Interactor rekvisisjoner fra før 22.oktober må oppdateres.

Avdeling for medisinsk biokjemi skal skifte labprogram den 22.oktober.

I den forbindelse er det viktig å få med seg følgende:

Byttet vil medføre et problem med Interactor rekvisisjoner som er forhåndsrekvirert før 22.oktober. Disse vil ha et ID nummer som ikke kan leses inn i det nye labsystemet på SUS etter denne datoen. Det vil derfor måtte konverteres manuelt på laboratoriet. 

De ber derfor om at vi hjelper dem i overgangen ved å ikke forhåndsrekvirere blodprøver før 22.oktober som skal tas fom 22.oktober.

Altså:
Frem til 22.okt.:
Helst ikke lag klar rekvisisjon i Interactor som du vet blir tatt etter 22.okt. 


Noen spørsmål /svar som kan være aktuelle i denne forbindelse:

Hva gjør man om man har en rekvisisjon som er rekvirert før 22/10 og pasienten møter etter denne datoen for blodprøvetaking?

Man kan da hake av og på prøvene i rekvisisjonen. De får da ny ID.

Man kan la være å gjøre noe og sende prøvene med gammel ID - prøvene vil bli analysert men skape mye arbeid for avdelingen og prøvesvar vil kunne bli forsinket. Avdelingen er forberedt på at det kan bli mange prøver å konverter men setter stor pris all hjelp de kan få i denne overgangen. 

Må jeg gjøre noe om jeg bestiller "Favoritter" som er lagret før 22.okt?
Nei. Disse kan brukes som grunnlag for rekvisisjon også videre. 

Kan jeg kopiere fra tidligere bestilling (som altså er laget før 22.oktober)?
Dette vil gi problemer. Avdelingen ber om at du ikke kopierer fra bestillinger datert før 22.oktober. 
Man kan senere så gjerne kopiere fra rekvisisjoner datert etter 22.oktober.

Gjelder dette også for radiologi rekvisisjoner? 
Nei


Bytte av laboratoriesystem vil også medføre noen flere endringer:

Papirrekvisisjoner fases ut:
Dere kan kaste gamle skjema. Noen analyser vil man fremdeles ikke finne i Interactor. Gå til Laboratoriehåndboken for å finne skjema for disse eventuelt. De som ikke bruker Interactor kan kontakte avdelingen for å få tilsendt nye skjema.

Sykehusrekvisisjoner:
Når sykehusleger har rekvirert prøver vil pasienten nå ha med seg nye laboratorierekvisisjoner med etiketter

Dersom driftstans i Interactor:
Før 22/10 ville du da tatt frem papirrekvisisjonene som nå skal kastes. Etter 22/10 skal du gå til Laboratoriehåndboken på nett og skrive ut rekvisisjonsskjema derfra.Husk å spre meldingen internt på kontoret til alle ansatte.