torsdag 28. april 2022

Påminnelse: Nytt og nyttig møte tirsdag 3.mai. Finn frem grillen og inviter smågruppen på møte!

 Inviter smågruppen til ny helaften med digitalt nytt og nyttig møte med kvinneklinikken.

Møtet holdes i Teams: Klikk her for å delta i møtet

 


"Grill en gynekolog DEL 2"

Tirsdag 3/5-22

19-20.30

Tema bl.a.: Tidlig UL med NIPT som ble innført på SUS i januar.

 

Påmelding: klikk her

Stille spørsmål før og under møtet: klikk her

Konseptet blir som følger:

·                     Representanter fra Gynekologisk avdeling blir med på video

·                     Tema: NIPT, tidlig UL. Vaksine ved Rhesus immunisering, Overtidsvurdering

·                     Dere sender inn spørsmål i forkant eller underveis så samler vi opp og presenterer dem i møtet.

·                     Videomøtet varer ca 60-90 min avhengig av antall spørsmål. 

 

Hvordan blir jeg med i møtet?

Møtet blir avholdt på Teams:

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet


Da sees vi!

tirsdag 26. april 2022

Rutine: Avvikende hodefasong eller størrelse - ALDRI røntgen. Røntgen blir avvist fra 1.mai.

 

Utredning av barn med avvikende hodefasong eller hodestørrelse.

 

Barneavd. og Radiologiisk avd ser behov for å presisere rutinene for henvisning av Craniosynostose (hodemisdannelse/ deformitet, mistanke om for tidlig lukket fontanelle) og økt hodeomkrets.


Hovedbudskap:

Craniosynostose: hovedsaklig klinisk diagnose, henvis barnepol om behov for avklaring.


Økt hodestørrelse: Uten trykksymptomer: UL caput

Med trykksymptomer i tillegg: samtidig henvisning barnepol.


ALDRI røntgen caput. Disse vil bli avvist fra 1.mai.


 Les mer om hvorfor under.

 

Utredning av barn med avvikende hodefasong eller hodestørrelse.

Vi vil gjerne presisere henvisningsrutiner for barn med avvikende hodefasong som henvises til vurdering i spesialisthelsetjenesten.

Craniosynostose:


Avdeling for radiologi mottar jevnlig henvisninger til røntgen av hodet på babyer for å utelukke craniosynostose. De fleste craniosynostoser vil kunne diagnostiseres klinisk[1]. Røntgen caput anbefales av strålehygieniske årsaker ikke til rutinemessig bruk[2]. Etter avtale med barneavdelingen vil røntgen caput på denne indikasjonen utfases.

 

Det betyr at henvisninger fra primærhelsetjenesten til røntgen caput for å utelukke craniosynostose, vil bli avvist fra og med 1. mai 2022.

 

Ved behov for hjelp til klinisk vurdering kan barnet henvises barnepoliklinikken. Barnelege vil ta stilling til behov for supplerende bildediagnostikk.

 

Økende hodeomkrets:

 

Ved unormal økning i hodeomkrets definert i veileder fra Helsedirektoratet (krysning utover 2 percentiler eller mål over +2,5 SD)3, uten at det foreligger klinisk mistanke om økt intrakranielt trykk, kan barnet henvises til ultralyd caput for å utelukke hydrocephalus.

 

Dersom barnet har trykksymptomer eller øvrige kliniske funn utover unormal økning i hodeomkrets, henvises det samtidig til vurdering på barnepoliklinikken.

 

Med vennlig hilsen

 

Peder Aleksander Bjorland                                          Marianne Sande

Konstituert seksjonsoverlege                                      Seksjonsoverlege barn

Barne- og ungdomsklinikken                                       Avdeling for radiologi[1] Overview of craniosynostosis - UpToDate

[2] 4.13 Avvikende hodeform inkludert kraniosynostose - Pediatriveiledere fra Norsk barnelegeforening - Helsebiblioteket.no

3  www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar/veiing-og-maling#hodeomkrets-helsestasjonen-bor-male-hodeomkrets-pa-barn-0-2-ar-praktisk