onsdag 23. november 2022

Driftsmelding: DIPS Arena innføres på SUS

 Til informasjon:

Helse Stavanger innfører nytt elektronisk journalsystem. Innføringen skjer 28.11.22 i både somatikk og psykisk helsevern og rus. Helse Stavanger er i oppstartsfase i 3 uker fra innføringsdato. Dette kun til orientering da dette i utgangspunktet ikke vil påvirke dere.

 

Informasjonsflyten fra Helse Stavanger kan oppleves noe tregere, men vi har mobilisert ressurser i oppstartsfasen for å forsøke å unngå at dette forekommer.

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

 

Kontaktperson:

Carsten-Wilhelm Tammen, carsten-wilhelm.tammen@sus.no

Guro Røyneberg, guro.roynebeg@sus.no

 

Vennlig hilsen

Innføringsprosjektet DIPS Arena

 

søndag 20. november 2022

VIKTIG MELDING: Mikrobiologiprøver (Interactor) rekvirert før 26.nov kan ikke benyttes etter denne datoen.

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT system lørdag 26. november.

I den forbindelse er det viktig å få med seg følgende:

-        Rekvisisjoner som er forhåndsrekvirert før 26. november ikke kan benyttes. 

-        Det må opprettes nye rekvisisjoner for å få tildelt nytt rekvisisjonsnummer for merking av prøveglass. (PrøveID på etiketter skal starte med «R»).

Dersom prøveglass merkes med gammel ID, vil dette medføre forsinkelse i prøvesvar.

Ny tjenestekatalog vil bli tilgjengeliggjort fredag 25. november kl 18:00.

Sjekk at nytt tjenestetilbud er mottatt og klart før prøver rekvireres og sendes laboratoriet.

Dersom ønsket analyse ikke finnes i den nye tjenestekatalogen ta kontakt med laboratoriet på: mikro_it@sus.no

 

Ny oppbygging av tjenestekatalog

Det vil bli en del endringer i hvordan analysene vises i den nye katalogen.Husk å spre meldingen internt på kontoret til alle ansatte.


tirsdag 15. november 2022

Avtalespesialister: Ny avtalespesialist i hudsykdommer - Dr Sheila Fevang

 

Ny hudlege avtalespesialist

Sheila Fevang

Adresse for oppmøte: 
Gartnerveien 41, i Hillevåg
4016 Stavanger

Kontaktinfo:
Mobil 905 90 925 , eller trykk på «kontakt» via hjemmesiden hudlegefevang.no
Sheila Fevang er hudspesialist, som har jobbet i hudfaget siden 2005, med erfaring fra både Stavanger og Haukeland Universitetssykehus, avtalepraksis og privat praksis.

Hun holder til i Gartnerveien 41, i Hillevåg

Hun tilbyr utredning og behandling av alle hudsykdommer og småkirurgi. 

Andre tilbud er lysbehandling med et helt nytt helkroppsapparat til lysbehandling, og et lite til hender og føtter. 

Videre PDT-lampe til fotodynamisk terapi, samt cryoterapi.fredag 11. november 2022

Informasjon om rutineendring ved henvisning, Brystdiagnostisk senter


Informasjon om rutineendring ved henvisning, Brystdiagnostisk senter

8.mars 2022 gikk BDS over til å bli en klinisk avdeling. Det medfører:

Henvisninger til mammografi kan ikke sendes via Interactor.

Henvisninger må sendes som klinisk henvisning til avdelingen med adresse:

Helse Stavanger> Brystdiagnostisk senter.


Sender ut på vegne av:

Vennlig hilsen

Solveig Stødle
Fagkonsulentmandag 7. november 2022

Påminnelse; Smågruppekveld: Nei, så tjukk du har blitt!


Påminnelse

PKO lanserer nå en hybridversjon av «Nytt og nyttig» med mulighet for både fysisk og digitalt oppmøte. 

Lenke for å delta; Klikk her for å delta i møtet

Tema for kvelden er behandling av fedme hos barn og voksne.

Dato: 15. november kl 19.00  

Sted: Fysisk (HABU Langflåtveien 5, 4017 Stavanger) eller digitalt på teams

PåmeldingKlikk her

Program:
  • Overvektspoliklinikken: EN sjanse, når er beste tidspunkt for henvisning?
  • Endokrinolog: Slanking på resept.
  • Oppfølging barn og overvekt.
  • Andre tilbud?

Meld deg på! Enten alene eller gjerne hele smågruppen for å samle smågruppepoeng.
Mulighet for å stille spørsmål underveis og sende inn spørsmål for dem som deltar digitalt.
Møtet varer i ca. 60-90 minutter avhengig av antall spørsmål.

Vi oppdaterer melding med møteromslenke så snart dette er klart.