søndag 20. november 2022

VIKTIG MELDING: Mikrobiologiprøver (Interactor) rekvirert før 26.nov kan ikke benyttes etter denne datoen.

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi bytter laboratorie IT system lørdag 26. november.

I den forbindelse er det viktig å få med seg følgende:

-        Rekvisisjoner som er forhåndsrekvirert før 26. november ikke kan benyttes. 

-        Det må opprettes nye rekvisisjoner for å få tildelt nytt rekvisisjonsnummer for merking av prøveglass. (PrøveID på etiketter skal starte med «R»).

Dersom prøveglass merkes med gammel ID, vil dette medføre forsinkelse i prøvesvar.

Ny tjenestekatalog vil bli tilgjengeliggjort fredag 25. november kl 18:00.

Sjekk at nytt tjenestetilbud er mottatt og klart før prøver rekvireres og sendes laboratoriet.

Dersom ønsket analyse ikke finnes i den nye tjenestekatalogen ta kontakt med laboratoriet på: mikro_it@sus.no

 

Ny oppbygging av tjenestekatalog

Det vil bli en del endringer i hvordan analysene vises i den nye katalogen.Husk å spre meldingen internt på kontoret til alle ansatte.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.