mandag 19. juni 2017

Pasientreiser: Gjelder Randaberg, Sandnes og Stavanger

Nå har alle kommuner unntatt Kvitsøy like rutiner for bestilling av pasientreiser.

Kortversjonen:
Behandler bestiller elektronisk, bil vil så møte opp på henteadresse oppgitt i rekvisisjonen og transportere pasienten.

Dere / pasient trenger altså ikke lenger å bestille bil selv lenger.

Egenandel: følger frikortreglene, egenandel til frikorttaket.

Avbestilling: pasienten må huske å avbestille når tur ikke skal brukes.

Venting på bil må påregnes.


Husk å formidle dette videre til personalet på kontoret!

Be dem gjerne opprette abonnement på Praksisnytt så når vi dem direkte.

Starte abonnement - se her

mandag 12. juni 2017

Labnytt: Nå overføres kopi av prøvesvar til DIPS


Fra 6.6.2017 vil svar på patologiprøver som er rekvirert fra fastlege og andre rekvirenter utenfor sykehuset også bli sendt til DIPS når svaret rapporteres tilbake til fastlege/andre.

Under finner du lenke til LABnytt med informasjon om dette.
tirsdag 6. juni 2017

Svangerskapsdiabetes - nye retningslinjer


Retningslinjene legger opp til en 2 delt screening med HbA1c i 1.trimester og glukosebelastningstest i uke 24-28.

1.Trimester
HbA1c tas ved første svangerskapskontroll (inntil uke 16) for å identifisere kvinner med udiagnostisert pre-gestasjonell diabetes/hyperglykemi ved følgende risikofaktorer:
 • Etnisk bakgrunn fra land utenom Europa
 • Tidligere påvist svangerskapsdiabetes.
 • Førstegradsslektninger med diabetes.
 • KMI > 30 kg/m2
 • Tidligere født barn med fødselsvekt > 4500 g.
 • Tidligere svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes (preeklampsi, fastsittende skuldre, perinatal død).

HbA1c kan ikke benyttes ved:
 • jernmangelanemi, 
 • hemolytisk anemi, 
 • kronisk malaria, 
 • større blødninger og transfusjoner,
da det kan være manglende samsvar mellom HbA1c-resultatet og grad av glykemi. I disse tilfeller må diabetes diagnosen basere seg på resultat av glukosebelastningstest (se nedenfor) eller tilfeldig plasma-glukose ≥ 11,1 mmol/L hos en person som har klassiske symptomer på hyperglykemi.

Det anbefales henvisning av gravide kvinner til fødepoliklinikken ved HbA1c ≥ 5,9 % tidlig i svangerskapet.
Kvinner med HbA1c < 5,9 % skal gjennomføre glukosebelastningstest i uke 24-28.


Uke 24-28; glukosebelastningstest
Tilby glukosebelastningstest til alle gravide som fyller en eller flere av følgende risikofaktorer:
 • Alder >25 år (for førstegangsfødende)
 • Alder >40 år for flergangsfødende uten noen andre risikofaktorer
 • KMI >25 kg/m²
 • Etnisk bakgrunn fra land utenom Europa
 • Alle som har førstegradsslektninger med diabetes
 • Tidligere påvist svangerskapsdiabetes
 • Tidligere svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes (preeklampsi, fastsittende skuldre, perinatal død).Biokjemiske kriterier
Tiltak
Diabetes oppdaget i svangerskapet
HbA1c ≥ 6,5 %
eller
Fastende glukose ≥ 7 mmol/L
eller
2 timers glukose ≥ 11,1 mmol/L
Henvis til fødepoliklinikken
Svangerskapsdiabetes
Fastende glukose ≥ 5,3-6,9 mmol/L
eller
2 timers glukose ≥ 9.0-11,0 mmol/L
Oppfølging av fastlege:
Informasjon om diagnose, kostråd, oppfordring til fysisk aktivitet, opplæring i egenmålinger. Henvises til fødepoliklinikken for UL i svangerskapsuke 36.

Ingen diabetes
Fastende glukose < 5,3 mmol/L og
2 timers glukose < 9,0 mmol/L
Ingen videre testing selv ved senere glukosuri


Det anbefales at alle ved diagnosetidspunkt får 
 • adekvat informasjon om diagnosen, 
 • kostråd, 
 • oppfordring til daglig fysisk aktivitet av moderat intensitet i minst 30 minutter
 • opplæring i egenmåling.

Egenmålinger
Det anbefales daglige målinger fastende, 2 timer etter frokost og 2 timer etter middag. 

Behandlingsmål
Behandlingsmålet for egenmålinger er 
 • fastende glukose < 5,3 mmol/L og 
 • glukose 2 timer etter måltidsstart < 6,7 mmol/L. 


Når behandlingsmålet nås ved livsstilsendringer alene, vil egenmåling av glukose tre ganger daglig 1-2 dager per uke som regel være tilstrekkelig, men bør fortsettes gjennom hele svangerskapet.

Dersom man etter optimalisering av kost og fysisk aktivitet fortsatt har 3 eller flere målinger over behandlingsmålet i løpet av 14 dager, må kvinnen henvises til fødepoliklinikken for oppstart av behandling. 

Medikamentell behandling av svangerskapsdiabetes er en spesialistoppgave.

Vekstkontroll

Kvinner som klarer seg gjennom svangerskapet på kostregulering skal henvises til vekstkontroll med ultralyd ved fødepoliklinikken ved ca. uke 36. Ved kombinert fedme (KMI > 30 kg/m2) og svangerskapsdiabetes anbefales henvisning til fødepoliklinikken ved diagnosetidspunkt. 

John Cooper
Seksjonsoverlege
Endokrinologisk avdeling

Ragnar Kvie Sande
Seksjonsoverlege
Kvinneklinikkentorsdag 1. juni 2017

Møteinvitasjon: Regional konferanse i eldremedisin 8. og 9. juni i Stavanger ForumPåmelding snarest på denne linken:
www.psykopp.no/kurs/sesam2017/


Konferansen er ikke godkjent som poenggivende aktivitet fordi det er en utstilling med organisasjoner, bedrifter og lag i tilknytning til konferansen.