fredag 8. mars 2013

Fylkeslegen: Søker ny vararepresentant til abortnemnda ved SUS

Dr. Gro Zanussi er vararepresentant i abortnemnda ved SUS i regi av sin fastlegestilling. Når hun slutter som fastlege 1.7.13, trenger man en ny fastlege/allmennpraktiker som vararepresentant.

Arbeid betales etter honorartakst. Det er ca 5-10 saker/møter pr år, så noe stort volum utgjør det ikke, men man må kunne møte eller sette av tid til telefonmøte på kort varsel. 

Det har vært en fordel å ha representanter som ikke har for lang reisetid til Stavanger. 

Interesserte kan kontakte fylkesmannen på e-post:  fmroman@fylkesmannen.no

Ref:
Marit Anda
Ass.fylkeslege
Tlf 51568761 

Hvis en har spørsmål om hvordan det fungerer å være vararepresentant i abortnemnda, har Gro Zanussi sagt hun kan kontaktes.


torsdag 7. mars 2013

Legemidler: antikoagulantia


Informasjonskampanje om antikoagulantia i apotekene 2013.

Farmasøytenes sjekkliste
ved kontakt med pasienter som starter opp med nye blodfortynnende midler
(Xarelto, Pradaxa, Eliquis) ligger her.
 
Informasjonen er utviklet i samarbeid med Legemiddelverket og i forståelse med Legeforeningen.Leger som vil gi tilbakemeldinger på informasjonskampanjen kan sende epost til NB2013@apotek.no.
Dette til info

onsdag 6. mars 2013

Kurs: TIPS


AllmennTIPS2 4

TIPS har i år som i fjor planlagt et ettermiddagsprogram for allmennlegene den 2/4 mellom kl.18-21 på Gaffel og Karaffel.

Blant annet skal Jan Olav Johannessen snakke om de nye retningslinjene og Olav Thorsen skal snakke om oppdatert kunnskap og forskning på henvisninger fra fastlege. 

Se mer om program og påmelding på TIPS hjemmesider

mandag 4. mars 2013

Kurs: PKO lanserer IKT- kurset !FØR  ETTER


Hverdagen skulle bli enklere med godt elektronisk verktøy og en papirløs verden. Veien dit ser ut til å være lang og kronglete. Men fortvil ikke - redningen er nær :-)

Praksiskonsulentordningen inviterer nå til kurs for alle dere som har det praktiske ansvaret med å håndtere elektroniske meldinger. 


Send gjerne minst en lege og en medarbeider, vi har plass til flere. 

IKT-hjelpere utenfor kontorene er også velkomne.
  • Vi får en gjennomgang av hva som egentlig foregår.  Konvolutt, frimerke, avsender, adresse, postkasse, rekommandert sending – mye er likt, men ordene er andre.  Og mulighetene for feil er flere. 
  • Vi får vite hva som kommer av nye meldinger og nye systemer. Andre sender også meldinger, og fastlegene får i stadig økende grad en kopi.
  • Sist, men ikke minst, så samler vi oss rundt leverandørene våre, for å lære mer om hvordan vi i praksis forstår og løser alle typer feil.

Som en bonus vil det bli anledning til å se systemene til de ulike journalleverandørene.
Kurset vil gi 6 kurspoeng for legene. Vi har fått økonomisk støtte fra Vestlandsløftet, slik at det kun koster kr 300,- pr deltaker, inkludert mat.

Påmelding er nødvendig, for bestilling av mat og beregning av plass.


Arrangør: 
Rogaland legeforening i samarbeid med PKO.
Tid: 
Torsdag 11. april 2013 kl. 12.00-18.00

Sted: 
Aulaen, Stavanger Universitetssykehus

Pris: 
Kr. 300,- inkl. mat

Påmelding: innen 15.3.13 - Påmeldingsskjema

Se også vedlagt program.

Vel møtt!

Kurskomite:
Ivar Halvorsen / Peter Christersson / Eirik Viste / Kjetil Hetta
Praksiskonsulenter
Egil Rasmussen
Prosjektleder Vestlandsløftet