torsdag 26. juni 2014

2-dager kurs om Bruk av legemidler til gravide og ammende

RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi ved Lab for klinisk biokjemi på Haukeland universitetssykehus arrangerer et 2-dager kurs om Bruk av legemidler til gravide og ammende (Legeforeningens kurs B-27993). Kurset foregår 17. og 18. september 2014, og kurssted er Scandic Bergen City Hotell.

Kurset er søkt godkjent som tellende for videre- og etterutdannelse i allmennmedisin, gynekologi/obstetrikk, pediatri og klinisk farmakologi. Annet helsepersonell med interesse for temaet er også velkomne til å delta.

Mer informasjon om kurset og om påmelding finner du i Legeforeningens kurskatalog (http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Event/?eventId=3447)

onsdag 25. juni 2014

Refleks HPV testing på nye lavgradige celleforandringer fra 1.juli 2014

Væskebasert cytologi er nå innført i de fleste laboratorier i Norge. 

Refleks HPV-testing (HPV-analyse gjøres på væskebasert primærprøve) vil fra 1.7. 2014 bli innført for NYE lavgradige celleforandringer i screeningprøver fra cervix, mottatt etter denne datoen.  

Fordelen med reflekstesting er at kvinner som ikke trenger oppfølging kan få avklart dette med analyser i den samme prøven, og ikke må komme tilbake etter 6-12 måneder som til nå. 

Dette vil særlig gjelde ASCUS med negativ  HPV-test. 

I tillegg vil en i en overgangsfase fortsette med såkalt utsatt triage, som er oppfølging av allerede påviste forandringer. http://www.kreftregisteret.no/PageFiles/1744/2014_Flytskjema_med_taksttekst.pdf

.

fredag 13. juni 2014

ØYE: Ptose og dermatochalase.


Øyeavdelingen trenger hjelp til å lettere kunne prioritere pasienter med hengende øyelokk.


Henvisende leger bruker ofte ptose-begrepet både for ptose og dermatochalase, som har betydelig forskjellig hastegrad.
Ptose
Ptose er nedsenket margo (kanten av øyelokk) – her er det muskel som ikke virker. Ptose har ingenting med huden å gjøre.

Ptose har alltid mye høyere hastegrad, og noen ganger er det øyeblikkelig hjelp(spesielt kombinert med hodepine og eventuelt med anisokori, som kan være tegn på truende intrakranial aneurisme ruptur).
Ved vanlig senil ptose kan det haste veldig hvis sentrum av pupillen er dekket over, spesielt på  det siste eller beste øye.


Dermatochalase 
Dermatochalase er overflødig hud på øvre øyelokkene som legger seg over margo. Dette kan fjernes på medisinsk indikasjon hvis den overlapper margo sentralt eller temporalt. Det utvikler seg langsomt og kan føre til nedsatt sidesyn.

Henvisningen
Ptose eller dermatochalase?

Ved mistanke om ptose :

  • Hvor raskt har det utviklet seg?
  • Ved rask utvikling er det avgjørende med opplysninger om hodepine og pupillene, som medfører rask henvisning til nevrologisk avdeling.


Jfr. samhandlingreformen har sykehuset veiledningsplikt som innebærer kurs og mulighet for hospitering. Lenke til info side til hospitering ved Stavanger Universitetssykehus.


Hilsen
Øyeavdelingen i samarbeid med praksiskonsulent Eirik Viste

torsdag 5. juni 2014

NOKLUS: Noklus diabetesskjema – kvalitetsverktøy i en travel hverdag

I samarbeid med allmennlegeforeningen har Noklus laget et dataverktøy som sikrer en effektiv og systematisk oppfølging av pasienter med diabetes, både i primærhelsetjenesten og på sykehus.

For allmennpraksis har man laget et skjema som blant annet inneholder alle variabler som inngår i årskontrollen. Mellom 30 og 35 % av opplysningene til skjemaet hentes automatisk ut fra journalen. Noklus diabetesskjema passer til alle journalsystemene som benyttes i allmennpraksis.

Få effektivt oversikt over egne diabetespasienter:
Det kan tas ut lokale rapporter på egne pasienter og når legen sender inn data til Norsk diabetesregister for voksne, får han tilbake en årsrapport på sine pasienter. Dette gjør det enklere å holde oversikt og kvalitetssikrer dermed diabetesbehandlingen i egen praksis. 

Noklus kommer til deg og installerer skjemaet:
I Rogaland er det startet et prosjekt for å øke dekningsgraden i bruk av Noklus diabetesskjema. En diabetessykepleier besøker de legekontorene som ønsker det, for å installere programvaren og gi veiledning i oppstarten.

Ved prosjektstart i mars 2013 hadde 22 % av allmennlegene i Rogaland programvaren installert. Pr. mai 2014 har dette tallet økt til ca. 55 %. Tilbakemeldingene er positive, og mange synes Noklus diabetesskjema er et godt verktøy i diabetesoppfølgingen.

Takstinfo:
Noklus diabetesskjema er gratis og takst 109 kan benyttes. 

Kontaktinfo:
Legekontor som vil prøve skjemaet, kan ta kontakt med Norsk diabetesregister for voksne på:

E-post: ellen.renate.oord@sus.no eller
Tlf : 91871752 eller 55979519/00

Kort innføring:
Denne linken gir en kort innføring i Noklus diabetesskjema for allmennpraksis:

onsdag 4. juni 2014

RAS: kort ventetid på poliklinikkenPoliklinikken ved Rogaland A senter har for tiden kort ventetid.

Vi kan nå ta i mot henvisninger også der rusproblemene ikke har kommet "helt ut av kontroll".
Minner ellers om at pårørende kan få pasientrettighet etter henvisning.
F.eks barn av eller nært familiemedlem til pasienten. For eksempel søster, ektefelle etc.

Henvisninger sendes RAS på vanlig måte.


Mvh
Tor Borge
Psykologspesialist
Avdelingsleder poliklinikken
Tlf 51729000
Epost tor.borge@ras.rl.no