onsdag 31. august 2016

Radiologi: Nye radiologiavtaler fra 1.september. (UTGÅTT)

Informasjon om nye radiologiavtaler fra Helse Vest.

Kortversjonen for oss i Helse Stavanger området er at Unilabs Røntgen nå også har avtale.

Mange av oss har allerede blitt kontaktet og fått utført partneroppsett slik at vi kan rekvirere elektronisk på samme måte som for SUS og Curato. Kontakt Unilabs dersom du har behov for hjelp til dette.

Man kan jo ellers merke seg at Curato skifter navn til Aleris Røntgen fra 1.oktober.
      
Curato og Unilabs er valde som leverandørar av radiologiske tenester i Helse Vest. Dei nye avtalane trer i kraft 1. september 2016 og har ei årleg ramme på i alt 116 millionar kroner.
I Bergen og Stavanger deler dei to leverandørane volumet  seg i mellom. I Haugesund er det vald ein leverandør.

Resultatet av tildelinga er som følgjer:
By
Leverandør
Volum
Årlig tak i kroner
Bergen:
Unilabs Røntgen
Småstrandgaten 3
5014 Bergen
Telefon: 08808
60%
30 mill

Kaigt. 5
Bergen Storsenter 5. etasje
5015 Bergen
Telefon: 02343
40%
20 mill
Haugesund:
Skippergata 14
5527 Haugesund
Telefon: 08808
100%
24 mill
Stavanger:
Børehaugen 1, DSD-bygget, 1. et.
4006 Stavanger
Telefon: 02343
60%
25 mill

Unilabs Røntgen Sandnes
Larsamyrå 18
4313 Sandnes
Telefon: 08808
40%
16 mill
*Frå 1. oktober skifter Curato Røntgen navn til Aleris Røntgen

Dei nye avtalane gjeld i seks år, med moglegheit til utviding av volumet i løpet av avtaleperioden.

Innhaldet i avtalen
Avtalen omfattar CT, MR, røntgen og ultralyd alle stader. Som sist, gjeld ikkje avtalen for mammografi.

Ventetider
Informasjon om ventetider finn de på helsenorge.no/velg-behandlingssted.  Her ligg også ventetidene til dei private aktørane. Vi oppmodar dykk til å bruke denne informasjonen når de tilvisar pasientar, slik at ventetida blir kortast mogleg for pasientane.

Du finn oversikt over alle røntgen- og laboratorietenester på heimsida til Helse Vest RHF:


Vennleg helsing 
Baard-Christian Schem
fagdirektør