fredag 18. desember 2015

Visste du? Du kan få epost hver gang SUS legger ut en ny fredagsundervisning.

Du kan abonnere på fredagsforelesninger fra SUS
Visste du?

Hvis du har et YouTube abonnement kan du starte abonnement på SUS Praksisnytt. Da vil du få en epost hver gang det legges ut en ny fredagsforelesning fra SUS.Hvis du har et YouTube abonnement åpner du menyen (evt ved å klikke på de vanrette strekene oppe i venstre hjørne om du ikke ser menyen), klikker på "Administrer abonnementer" (Nede til venstre, rød bakgrunn i bildet) og skriver "SUS Praksisnytt" i søkefeltet der det står "Søk i abonnementer". Da får du opp treff og mulighet til å abonnere.
onsdag 16. desember 2015

Tilbud til kreftpasienter: Vardensenteret


Vardesenteret ved Stavanger Universitets- sjukehus er en møteplass for kreftpasienter og pårørende. Senteret er etablert av Kreftforeningen i samarbeid med SUS, og har som formål å være møteplasser for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring.

Her kan pasienter og pårørende delta på ulike aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring.

Våre gratis tilbud i vår er som følger:
 • Fysisk aktivitet med fysioterapeut - veiledning og trening
 • Ernæringskurs
 • Stessmestringskurs
 • Rettshjelp
 • Velvære- og sminkekurs
 • Informasjon om strålebehandling
 • Innføringskurs i Mindfulness 
 • Temakafé med aktuelle foredrag
 • Fra kreftrammet til kreftrammet – likepersontjeneste

 • Oversikt over tilbudet
 • Aktivitetskalender
Kontaktinformasjon:


Besøksadresse: Jan Johnsens gate 6. Internatbygget
Epost: sus@vardesenteret.no

Tlf: 51 51 29 90 / 468 51 982

For mer informasjon:
Generelt om Vardensenter: www.vardesenteret.notirsdag 8. desember 2015

Pasientreiser: Nytt e-læringskurs for helsepersonell


Kurset skal blant annet gi en kort og praktisk innføring rekvirering av pasientreiser.

Supplement: E-læringskurset for rekvirenter er et supplement til opplæringen pasientreisekontorene tilbyr.
Pasientreiser tilbyr nå et kort og praktisk kurs som gir helsepersonell en innføring i rekvirering av reiser til behandling.
Det nye e-læringskurset tar cirka 20 minutter, og er et supplement til opplæringen pasientreisekontorene tilbyr rekvirenter. Kurset har to mål: Gi en kort og praktisk innføring i regelverket for pasientreiser, og vise hvordan man rekvirerer elektronisk.
Vennligst ta kontakt med ditt lokale pasientreisekontor, dersom du ikke får opp videoen i kurset.


onsdag 25. november 2015

Nytt og nyttig møteplassen: stort fremmøte og gode tilbakemeldinger. Nytt møte blir 3/3/16

11/11 arrangerte praksiskonsulentene sitt første "Nytt og nyttig" møte i aulaen på SUS. Inspirert av PKO'erne i Bergen som har holdt slike møteserier i flere år med stor suksess. Her får du en liten rapport fra møtet og nederst finner du en lenke til publiserte slides fra møtet.

Tanken er å gi fastleger og sykehusleger et samlingssted hvor man kan utveksle erfaringer og få nyttig informasjon om hva som skjer på SUS og komme med tilbakemeldinger.
Olav Thorsen åpnet det første "Nytt og nyttig"-møtet på SUS

Alle avdelinger/seksjoner får tilbud om å holde korte innlegg om tema de tenker vil være nyttig for fastlegene.
Innleggene skal være på 10 min, hvor det er satt av 5 min til diskusjon i etterkant av hvert innlegg. 

Denne gangen ble det presentert spennende innlegg om bl.a selvmordsforebygging, ME klinikk, diagnostisk senter, medisinske aborter hos privatpraktiserende gynekologer og psykosomatiske tilstander hos barn og unge.

De fremmøtte fikk også hilse på vår nytiltrådte Samhandlingslege Svein Kjosavik som gjerne tar en tur på besøk til smågruppene om han blir invitert!

Møtet er gratis og 2 møter gir 8 tellende poeng som møteserie. 

75 fastleger hadde funnet veien til aulaen denne kvelden. 
Da dette er et helt nytt konsept på SUS var vi veldig fornøyd med oppmøte. 75 fastleger hadde valgt å sette av denne kvelden sammen med oss. 

Vi har fått mye positiv tilbakemelding og noen forbedringsforslag i etterkant. 

Nå vil vi bruke erfaringene fra første møte til å gjøre neste møte enda mer relevant og spennende.

Det er bare å glede seg!

Neste møte er satt til 3/3-16

Pia Skoglund
Praksiskonsulent SUS
Lenke til foredragene:
Hvis du vil se igjennom presentasjonene som ble holdt på et tidligere møte kan du besøke "Nytt og nyttig sidene" i PKO arkivet. (Men alle bruker ikke nødvendigvis presentasjoner og noen har lite tekst.)


Tilbakemeldinger og ønsker for tema på neste møte:
Bruk gjerne kommentarfeltet i Praksisnytt til å sende oss din tilbakemelding eller temaønsker for et nytt møte!

torsdag 19. november 2015

RAS: Ledig kapasitet ved avd for gravide og småbarnsfamilier - nytt tilbud!

Ledig kapasitet ved avdeling for gravide og småbarnsfamilier (Rogaland A-senter)

Avdeling for gravide og småbarnsfamilier ved Rogaland A-senter er et nyåpnet tilbud for gravide og småbarnsforeldre med et problematisk forhold til legale og/eller illegale rusmidler. Gravide kan være innlagt i hele eller deler av svangerskapet.

Småbarnsfamilier kan være innlagt i fra 3 til 5 måneder. 

Avdelingen  arbeider tverrfaglig med miljøterapeuter, lege og psykolog, og de fleste får tilbud om poliklinisk oppfølging i etterkant. 

Behandlingen har fokus på rusmestring, psykisk helse, samspill og tilknytning barn – foreldre, og tilrettelegging for tiden etter utskrivelse. 

Under innleggelsen samarbeider vi med aktuelle samarbeidspartnere i kommunen, f eks som rus/psykiatri-tjenesten, barnevernet og NAV.

De fleste pasienter er innlagt frivillig, og noen gravide er innlagt etter Helse-og sosialtjenesteloven §10.3.

Tilbudet er en del av spesialisthelsetjenesten.

Avdelingen har for tiden ledig kapasitet og tar gjerne i mot henvisninger eller spørsmål om tilbudet.
·        telefon 902 63 216/51 72 90 00
·        e-post: familieteamet@ras.rl.no
·        postRogaland A-senter, Pb 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

For mer informasjon, se: http://www.rogaland-asenter.no/

Med helsing
Reidar Stokke
avd.overlege
Rogaland A-senterHenvisninger (red anm):
RAS kan pt ikke ta imot elektroniske henvisninger. De er i ferd med å skifte til DIPS. De håper å ha dette på plass innen 6-12 mnd. 

Enn så lenge er det henvisning per post , evt faks 
51729060, som gjelder. 

tirsdag 10. november 2015

Fredagsundervisning fra Helse Stavanger tilgjengelig via Praksisnytt

Fredagsundervisning fra Helse Stavanger tilgjengelig via praksisnytt

De fleste fredager har Helse Stavanger undervisning i aulaen med forskjellige foredrag. Disse kan være av interesse for flere, også i kommunene. Vi har over tid utviklet Praksisnytt til å være en arena for deling av ny og nyttig informasjon. 

Et av hovedmålene våre i strategiplanen for 2013-2017 er å være en fremtidsrettet kompetanseorganisasjon. Vi ønsker å ha et godt samarbeid med kommunene når det gjelder kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring. Dette er også forankret i delavtale 6, samarbeidsavtale om retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling, samt i delavtale 7, samarbeidsavtale om forskning.

For dere som abonnerer på Praksisnytt vil foredragsdelen av fredagsundervisningen fra og med høsten 2015 bli filmet og være tilgjengelig i 3 måneder etter at undervisningen har vært. Fredagsundervisningen finner du på sus.no/praksisnytt – den lyseblå menylinjen under lenken merket med rødt over.


Vennlig hilsen 
Elisabeth Stakkeland 
Kommunikasjonsrådgiver
Webredaktør
M: 950 755 47
Kommunikasjonsavdelingen
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
www.sus.nosøndag 8. november 2015

Oppdatert program! Møteplassen "Nytt og nyttig" på SUS

Oppdatert program!
Møteplassen "Nytt og nyttig" på SUS

Når: onsdag 11.11.15 klokken 18 - 21.15
Sted: Aulaen, SUS

Ikke påmeldt ennå?klikk her

PKO SUS inviterer til et spennende kurs/møte for alle allmennleger som bruker SUS.

På møtet får du et stort utvalg av aktuelle nyheter og nyttige tips fra mange av avdelingene/seksjonene på SUS, i form av korte innlegg på 10 minutter, med 5 minutter til diskusjon og spørsmål.

Dette blir et must å få med seg!


Møtene blir en del av en kurspakke, slik at antallet kurspoeng til sammen for møter utgjør 8 kurspoeng.

Det blir lett servering.

Helt gratis!


Program: 
                                                                                                                                    
 (Korrigert fra eposten som ble sendt ut da den var basert på feil versjon :-)    
                                                                                                     
18.00: Velkommen!       Olav Thorsen
18.15: Selvmordsforebygging i Rogaland: Velg å leve!   Jan Olav Johannessen
18.30: «Døgn til dag»         Erna Harboe
18.45: ME klinikken på SUS Michaela Gjerstad
19.00: Diagnostisk senter for uavklarte tilstander Anita S Lyngøy
19.15: Medisinsk abort hos privat gynekolog Astrid Rygh
19.30: Palliativt senter     Birthe Lie Hauge
19.45: Pause med frukt og kaffemat
20.00: Tidlig spontanabort       Tone Tjørnhom
20.15: Fødselsangst hos gravide           Therese Salvadores-Hansen
20.30: Psykosomatiske tilstander hos barn og unge Jan Skandsen
20.45: IKT nytt: elektronisk rekvisisjon og svar     Jan Robert Johannessen

21.00: Nytt SUS – hvor står vi?              Prosjektdirektør Kari Gro Johanson
21.15:    Slutt

Sett av denne kvelden! Dette vil du ikke gå glipp av!


fredag 23. oktober 2015

RELIS temakveld: «Antikoagulantia – er det blitt noe enklere?»


Bilderesultat for noak antikoagulasjon
Bilde fra Tidsskriftet for Dnlf
Det blir ny temakveld i regi av RELIS Vest/Seksjon for klinisk farmakologi tirsdag 24. november.

Tema: Antikoagulantia
Når: Tirsdag 24.november 18-21
Hvor: Aulaen SUS, videomøte
Godkjenning: Møteserie, se under.
Påmelding: Klikk her«Antikoagulantia – er det blitt noe enklere?»

Fjerde temakveld i årets møteserie setter igjen fokus på riktig bruk av antikoagulantia. Vi følger opp temaet fra juni 2012: «Antikoagulantia – forenkling eller forvirring». Nå lurer vi på om antikoagulasjonsbehandling har blitt noe enklere siden den gang.

Programmet omfatter erfaringer fra allmennpraksis og laboratorietjenesten, inkludert eksempler på problemstillinger til RELIS. Riktig bruk diskuteres i lys av økende erfaring med direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK).

Foredragsholdere og program (med forbehold om endringer):

 • Ann Helen Kristoffersen, spesialist i medisinsk biokjemi, overlege Haukeland universitetssjukehus, PhD, og medlem av Nasjonal rådgivende spesialistgruppe innenantikoagulasjon: «DOAK – fra studier til «real-life»
 • Jan Anker Jahnsen, cand. pharm., PhD, RELIS Vest: Litt av hvert om DOAK – RELIS sitt perspektiv
 • Geir Thue, fastlege og spesialist i allmennmedisin intervjues av Tormod Bjånes, spesialist i klinisk farmakologi, overlege Haukeland universitetssjukehus: Erfaringer etter 3 år med DOAKS- ville jeg gjort det samme om igjen? Råd fra klinisk praksis


Tid:
Tirsdag 24. november kl. 18-21 (uke 48).

Sted: 

1) Birkhaugsalen rom D-303, 3. etasje Sentralblokken,

2) Aulaen, 2.etg, Stavanger universitetssjukehus (streaming via Microsoft Lync).

Påmelding: Påmeldingsskjema eller tlf 55 97 53 60 Haukeland universitetssjukehus.

Godkjenninger:
Møteserien, med 4 temakvelder à 3 timer, er et samarbeid mellom RELIS Vest og Seksjon for klinisk farmakologi. Den er godkjent av Legeforeningen med inntil 12 timer for videre- og etterutdanning i allmennmedisin. For å få tellende timer må man delta på minimum 6 timer i løpet av møteserien.

RELIS søker temakvelden godkjent for FEVU-poeng fra Norges Farmaceutiske Forening. Den enkelte farmasøyt søker så NFF om FEVU-poeng etter hver temakveld.

Kommende temakvelder: 
Møteserie for 2016 er ennå ikke planlagt


torsdag 22. oktober 2015

Møte: Diabetes 2 PÅFYLLSEMINAR


PÅFYLLSEMINARET 2015

Lærings og mestringssenteret på SUS inviterer!

Fredag 4. desember kl 10:00 – 13:00 i auditoriet, inng 5 på SUS

TEMA: DIABETES 2, OPPFØLGING OG SAMHANDLING

Kl 10:00 – 10:45:     Mari Fløde, diabetessykepleier fra Helse Bergen, presenterer sin masteroppgave:  «Kva grad påvirker Lærings og mestringssentra sine start-kurs meistring og kunnskapsnivå hos personer med diabetes type 2?»
                                       

Kl 11:00 – 11:45:     Behandling av diabetes type 2,
                            ved John Cooper, seksjonsoverlege endokrinologisk avd.

Kl 12:00 – 13:00       Presentasjon av samhandlingsprosjekt Diabetes 2.
                           Lederne for Frisklivssentralen i Stavanger og Sandnes,
Kristine Skjøthaug og Anja Øvrehus, presenterer tanker
og erfaringer.


Påmelding til epost: lms@sus.no innen 30.nov    

Vel møtt!
Hilsen Lærings og mestringssenteret på SUS  

fredag 9. oktober 2015

Pakkeforløp kreft: Husker du å markere med hastegrad i henvisningen?


Det kan se ut som man får inn få henvisninger i "Pakkeforløp for kreft".

En av forklaringene kan være at henvisningene ikke merkes med denne prioriteringen.

Alle EPJ har en prioriteringsvelger der man kan sette ulike prioriteringer. Det har ikke vært brukt aktivt tidligere men nå får fastlegens prioriteringsvalg konsekvens i to tilfeller:
 • Øhjelpshenvisninger som sendes elektronisk
 • Pakkeforløp for kreft

Når du velger riktig prioritering sikrer det god meldingsflyt og prioritering på SUS.

Les mer om hvorfor det er viktig å huske her


torsdag 1. oktober 2015

Diagnostisk poliklinikk åpner 1.10.15

SUS vil etablere et nytt Diagnostisk senter som skal åpne i 2016. I forkant av dette åpner vi Diagnostisk poliklinikk 1.10.15. 

Egen konferansetelefon: 902 31 581.

Husk hastegradsmerking: "Pakkeforløp"
Vi ønsker å få henvist pasienter med begrunnet mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft, hvor organspesifikk utredning ikke anses mer hensiktsmessig.

Symptomene må være nye, og tilstanden skal ikke være tidligere utredet.

Det må være gjort grundig anamnese og klinisk undersøkelse, samt utvidet blodprøvepanel i henhold til manualen for dette pakkeforløpet  i forkant av henvisning.  Dette er spesielt viktig for å identifisere de pasientene som er mer tjent med organspesifikk utredning.

Ny pakke i Interactor / IHR:
En egen blodprøvemal med navn «Diagnostisk pakkeforløp» er opprettet i IHR / DIPS interaktor for leger i PHT.  SR vil ikke inngå i denne pakken (må analyseres på legekontoret). Det vil være en fordel om blodprøver analyseres ved SUS, slik at de er tilgjengelige i DIPS når henvisning mottas.

Ved henvisning til Diagnostisk pakkeforløp skal pasienten være informert av henviser om at det er mistanke om alvorlig sykdom som kan være kreft.

Konferansetelefon:
Ved tvil eller behov for å diskutere innledende utredning eller henvisning, ta kontakt på telefon 902 31 581.

Adresse:
Henvisningene kan sendes elektronisk til «Diagnostisk uavklart alvorlig sykdom», og må merkes med «Pakkeforløp» fra menyen for hastegradsmerking.


Anita Sandmo Lyngøy Ivar Halvorsen

Avdelingsoverlege OBA og Diagnostisk senter Praksiskonsulent