onsdag 16. desember 2015

Tilbud til kreftpasienter: Vardensenteret


Vardesenteret ved Stavanger Universitets- sjukehus er en møteplass for kreftpasienter og pårørende. Senteret er etablert av Kreftforeningen i samarbeid med SUS, og har som formål å være møteplasser for kreftpasienter og pårørende med aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring.

Her kan pasienter og pårørende delta på ulike aktiviteter som fremmer livskvalitet, velvære og mestring.

Våre gratis tilbud i vår er som følger:
 • Fysisk aktivitet med fysioterapeut - veiledning og trening
 • Ernæringskurs
 • Stessmestringskurs
 • Rettshjelp
 • Velvære- og sminkekurs
 • Informasjon om strålebehandling
 • Innføringskurs i Mindfulness 
 • Temakafé med aktuelle foredrag
 • Fra kreftrammet til kreftrammet – likepersontjeneste

 • Oversikt over tilbudet
 • Aktivitetskalender
Kontaktinformasjon:


Besøksadresse: Jan Johnsens gate 6. Internatbygget
Epost: sus@vardesenteret.no

Tlf: 51 51 29 90 / 468 51 982

For mer informasjon:
Generelt om Vardensenter: www.vardesenteret.noIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Alle kommentarer blir sendt på epost til redaktøren før publisering. Det kan derfor ta litt tid før de viser i bloggen.