tirsdag 24. april 2012

Raskere tilbake - ortopedi

Ortopedisk avd ved SUS kan ikke lenger ta imot "Raskere tilbake" pasienter
Ortopeden som tok imot er nå pensjonert og ingen ny har overtatt. 
Helse Stavanger sitt tilbud er nå ved Bergen kirurgiske sykehus (tlf 55 11 80 80).


Kontaktperson
Irene Mathisen
Spesialkonsulent FFU
Stavanger Universitetssykehus
Raskere tilbake - koordinator
Personvernombud

51 51 36 75
46 93 70 39

eResept sykehusapoteket


e-Resept:

Informasjon til fastlegene fra Sykehusapoteket i Stavanger 

Arbeidet med å installere eResept er nå i gang på Sykehusapoteket.
Man regner med å være klar til å motta og ekspedere e-resepter fra midten
av april 2012.
Av Jan Robert Johannessen
I mellomtiden må pasienter som ønsker å hente medikamenter ved sykehusapoteket ha med papirresept. Dersom legen har sendt resepten til reseptformidleren via eResept løsningen er den kun tilgjengelig for apotek som har kommet i gang med eResept. Sykehusapoteket vil også prøve å finne smidige løsninger for pasienter som har kjent historikk på faste forskrivninger.
Det eksisterer så langt vi vet ikke en oversikt over hvilke apotek som har tatt i bruk eResept men på Helsedirektoratets sider finner man følgende informasjon som vi regner med er etterrettelig:

Oppstart i Rogaland Kommunene i Rogaland er inndelt i to puljer som innfører e-resept fra to ulike datoer:
Pulje 1 starter med e-resept fra 6. mars. Det er kommunene Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Strand og Suldal.

Pulje 2 innfører e-resept fra 17. april. Det er kommunene Haugesund, Vindafjord, Sauda, Tysvær, Bokn, Karmøy, Utsira, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal. Kommunene Sveio og Etne i Hordaland tar også i bruk e-resept fra samme dato.
Fra 6. mars vil alle apotek og bandasjister i pulje 1 vil være klare til å ekspedere e-resepter. Et unntak er sykehusapoteket i Stavanger, som går i gang i april.