mandag 20. desember 2021

Pasientreiser: Oppdaterte regler for pasienttransport

Oppdaterte regler fra Pasientreiser

Pasientreier har lagt ut informasjon om oppdaterte regler for pasientereiser.

Lenke til saken:  Kjør egen bil til sykehuset - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Under følger en oppsummering på hva som er nytt.


Dekker kjøreutgifter

Midlertidig løsning er at du får dekket reiser over 10 km uten dokumentasjon fra behandleren. Tilleggsutgifter som bom, parkering og ferge dekkes også.

Ved kortere reiser, under 10 km, må dokumentasjon på det medisinske behovet vedlegges søknaden, som tidligere. Det samme vil gjelde behov for ledsager.

 

Disse reglene gjelder ved transport av pasienter

Pasienter uten mistanke om/bekreftet covid-19:

  • Sjåfører, pasienter og ledsagere må ha på munnbind under transport.
  • Pasient og ledsager må sitte i baksetet.
  • Samkjøring skal kun skje i store biler (rullestolbiler) med mulighet for holde god avstand

Transport av pasient med mistenkt eller bekreftet covid-19:

  • Pasienten og eventuelt nødvendig ledsager transporteres alene i store biler (rullestolbiler).
  • Pasienten og ledsageren tar på munnbind før de setter seg inn i bilen. Munnbindet skal ikke tas av før de har gått ut av bilen.
  • Sjåføren åpner og lukker døren slik at pasienten i minst mulig grad berører kontaktflater.
  • Rekvirent må huke av for koronarelatert i rekvisisjonen
  • Pasienten skal ikke betale egenandel for reiser til og fra behandling.
  • Reiser til testing eller vaksinering skal dekkes av kommunen. Pasienten må da legge ut for reisen selv eller kontakte sin kommune.

   

Vennlig hilsen

Mona Dale Gunstead
Samhandlingskonsulent
Pasientreiser Helse Stavanger HF

fredag 3. desember 2021

Ortopedi: Luksasjoner

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

PKO har utfordret ortopedisk avdeling til å gi fastleger og legevakter noen praktiske råd for noen vanlige luksasjoner. Når kan man reponere uten røntgen og ikke.

Skulder: 
Ved første-/andregangs luksasjon: Det anbefales røntgen før reponering. 

Ved flergangsluksasjon og minimalt traume kan det forsøkes ute med røntgen i etterkant (i løpet av 1-2 dager).

Fingre/tær: 
I de fleste tilfeller kan en forsøke ute med ledningsanestesi, særlig ved lengre reisevei. 

Røntgen i etterkant anbefales. 

Dersom klinikken bedres og funksjon kommer seg haster det ikke med røntgen – kan tas i løpet av 1-2 dager. 

Ved vansker med reponering er det tegn på brudd/interponat (bløtvev ligger i klem) og bør da sendes til skadepoliklinikken.

Når man er lagt fra sykehus/ radiologisk avdeling:
Enhver må bruke skjønn når det gjelder reponering langt fra sykehus. I de fleste tilfeller vil det nok gå bra, men vi har hatt opplevelser også på skadepoliklinikken der lukket reponering har medført større fraktur i skulder. Ved økt avstand vil indikasjon for å forsøke ute også øke, særlig ved tegn til påvirkning på nerve/kar.


Vennlig hilsen

Dag Rune Sjøen Pedersen
Avdelingssjef/-overlege

Ortopedisk avdeling