mandag 29. november 2021

Svangerskapsomsorg: Ny rutine for håndtering av svangerskap etter termin  • Ny retningslinje for overtidsvurdering av gravide
  • Nytt skjema skal fylles ut ved svangerskapskontroll uke 38-40.
  • Resultat av risikoberegning avgjør tidspunkt for induksjon.

 

Fødeavdelingen ved SUS har nå i høst implementert ny rutine for håndtering av svangerskap etter termin. Rutineendringen er del av et felles kvalitetsprosjekt i samarbeid mellom fødeavdelingene i Helse Vest (Stavanger, Haugesund, Bergen og Førde).

Bakgrunn:  Sprikende anbefalinger for håndtering av «overtidige» svangerskap nasjonalt men også internasjonalt. Hdir planlegger en ny nasjonal retningslinje for denne problemstillingen, men denne ventes ikke å komme før tidligst om et år. Ny retningslinje er ventet å stramme inn på dagens praksis.

Den nye rutinen/kvalitetsprosjektet legger opp til en strukturert vurdering av kjente risikofaktorer og ut fra en beregnet «risikoscore» anbefales den gravide oppfølgning:

1)      Laveste risiko: Terminkontroll 7-9 dager etter termin, og vurdering av induksjonstidspunkt senest 11 dager etter termin (som i dag)

2)      Medium risiko: Anbefales induksjon 4 dager etter termin (sv.sk.uke 41+0)

3)      Høy risiko: Anbefales induksjon ved termin (sv.sk. lengde 40+3)

Scoringsskjema deles ut ved rutine ultralyd i 2 trimester og følger kvinnens «Helsekort for gravide». Skjema kan også finnes/skrives ut fra Kvinneklinikken sin nettside «kvalitet.sus.no/kk».

Direktelenke til skjema: https://kvalitet.sus.no/kk/docs/doc_48264/index.html


Skjema har 2 deler:

·        Del 1 fylles ut på sykehuset/privat gynekolog ved Rutine UL ut fra ultralydfunn og anamnese.

·        Del 2 fylles ut av fastlege/jordmor ved siste sv.sk.kontroller etter sv.sk.uke 38 ut fra forhold som har tilkommet i sv.skapet.

·        Total risiko legges sammen fra Del 1 og Del 2 og bestemmer videre anbefaling til kvinnen. 
Det legges opp til at kvinnen informeres om risikoberegningen og selv ringer fødeavdelingen og avtaler kontroll/vurdering av fødselsinduksjon.

Kvalitetsprosjektet vil bli evaluert underveis.
Justeringer av risikokriterier kan forekomme dersom man ser uønskede endringer i induksjonspraksis.

Skjemaet er utarbeidet i samarbeid med praksiskonsulent.


Vennlig hilsen

Brandis Philip von
Seksjonsoverlege

Pia Skoglund
Praksiskonsulent

fredag 26. november 2021

Hukommelsespoliklinikken: Henvisningsrutine


Henvisningsrutinen til Hukommelsespoliklinikken er oppdatert.

Her får du gode råd og tips om når du bør henvise og hva som bør gjøres i forkant av henvisningen.

Du finner rutinen i Praksisnytt sin sidemeny

Her er en direktelenke


Janecke Berle Thomsen                               Ivar Halvorsen
Overlege geriatrisk avdeling                       Praksiskonsulent

tirsdag 23. november 2021

Kortisoninjeksjon triggerfinger


Kortisoninjeksjon triggerfinger

Henvisning sendes Radiologisk avdeling via Interactor: UL hånd.

Vi minner om at plager med triggerfinger som krever behandling, anbefales først forsøkt med ul-veiledet kortison-injeksjon. 

Pasient kan henvises for dette ved radiologisk avdeling. De fleste blir bra etter dette. Dersom det ikke fungerer, kan pasient henvises plastkirurgisk vurdering.


Mvh

Christina Miksch
Seksjonsoverlege Plast kir avd.


Runar Johannessen
Praksiskonsulent

onsdag 3. november 2021

Driftsmelding: RS-virus og andre luftveisinfeksjoner hos barn


Barneavdelingen opplever et stort press på innleggelser og har derfor et behov for å nå ut med litt informasjon om RS virus. Du kan lese mer om det under, spesielt indikasjoner for innleggelse kan jo være greit å repetere. Jeg har tatt med den frihet å sette disse i bold.

mvh

Jan Robert Johannessen
Redaktør Praksisnytt


RS-virus og andre luftveisinfeksjoner hos barn 

Vi er inne i en hektisk sesong for luftveisinfeksjoner hos barn. Dette merkes i betydelig grad både i primærhelsetjenesten og ved barne- og ungdomsklinikken på SUS.

Barnepost 3E/4D har nå overbelegg. Dette gir økt press på både plass og personell. Økningen skyldes et vesentlig høyere antall barn med RS-virusinfeksjon enn det som er vanlig på denne tiden. Det er også høyt sammenlignet med tidligere topper.

Det fleste barn kan sendes hjem etter undersøkelse hos fastlege eller legevakt. Samtidig sendes det også et vesentlig antall barn til sykehuset. En del av disse sendes hjem uten innleggelse.

Vakthavende barnelege må informeres telefonisk om innleggelser. Når man ringer sentralbordet blir man satt over til forvakt eller bakvakt. Dersom innringer er i tvil om barnet trenger innleggelse, kan det drøftes på telefon.

Oversikt over indikasjoner for vurdering på sykehuset:

Lav metning (cirka < 92%), dårlig væskeinntak eller betydelig pustebesvær (økt respirasjonsfrekvens tross febernedsettende behandling, inndragninger og/eller apneer).

Barna vil vanligvis ikke trenge vurdering ved sykehuset dersom de

- drikker/spiser tilfredsstillende og ikke har symptomer på dehydrering

- har en oksygenmetning cirka > 92%

- ikke har betydelig pustebesvær

Det er den kliniske statusen som er avgjørende. Mistanke om RS-virus gir ikke økt indikasjon for innleggelse/vurdering.

Terskelen kan likevel være noe lavere for å sende de aller minste (< 2-3 måneder) inn for vurdering, men de fleste også i denne alderen vil kunne være hjemme dersom punktene over er til stede.

Alle barn som trenger sykehusinnleggelse skal få den behandlingen de trenger.

Det er stor medieoppmerksomhet rundt RS-virus nå. I mediesakene sykehuset er involvert i, understrekes det at RS-virus-infeksjoner er vanlig, og at de aller fleste ikke trenger behandling av lege eller innleggelse i sykehus. Men også at sykehuset har god behandling for de som trenger det – og at man blir frisk. Det gis også anbefalinger om at familier med de yngste barna forebygger, så langt det lar seg gjøre, mot luftveisinfeksjoner.

Mer informasjon på egen nettside om RS-virus 

Stavanger universitetssjukehus, 3. november 2021

tirsdag 2. november 2021

Covid 19: Rehabiliteringstilbud

Rehabiliteringstilbud til pasienter med følgetilstander etter covid-19

Det er etablert rehabiliteringstilbud for pasienter med langvarig, komplekse og sammensatte symptomer der funksjonsnivået påvirkes i uttalt grad. Sykehusleger og fastleger kan henvise pasienter. Henvisninger vurderes ut fra fastsatte kriterier.

Rehabiliteringstilbudene

Tilbudet som nå er etablert, er i stor grad integrert i rehabilitering som allerede eksisterer. I tillegg er det inngått samarbeid med private rehabiliteringsinstitusjoner.

Helse i Hardanger: Pasienter i aldersgruppen 18-67 år som fyller kriteriene kan henvises til Helse i Hardanger, som har et tre-dagers intensiv rehabiliteringsprogram med påfølgende egentrening og oppfølging via mobilapplikasjon i 12 måneder.

Rehabiliteringspoliklinikk Lassa: Voksne pasienter kan også henvises til utredning og tverrfaglig funksjonskartlegging ved rehabiliteringspoliklinikken  for kartlegging  av videre rehabiliteringsbehov. Basert på dette behovet, kan pasienter få tilbud om følgende:

        døgnrehabilitering i sykehus

        dagrehabilitering i sykehus

        henvisning til Helse i Hardanger eller annet privat rehabiliteringssenter

        kommunal rehabilitering med eventuelt forsterket interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART)

Ved uavklarte spørsmål knyttet til diagnostikk eller organspesifikke problemstillinger, kan pasienter henvises til aktuell legespesialist som nevrolog, lungemedisin, kardiologi, infeksjonsmedisin og psykisk helsevern.  


Kjetil Meling Hetta

Praksiskonsulent
 

Praksisnytt sendes nå ut med Follow.it

Nyheter fra Praksisnytt sendes nå ut med tjenesten Follow.it 

Alle eksisterende abonnenter skal nå være overført og skal i teorien få denne og følgende nyheter på epost.

Dersom du har kolleger som ikke mottar eposten er det fint om du tipser dem om å sjekke søppel/spam filteret og endrer på innstillingene slik at eposter fra Follow.it når innboksen.

Du trenger ikke forholde deg til at vi nå bruker en ny distribusjonstjeneste men dersom du vil kan du nå velge å gå inn på Follow.it og ta i bruk tilleggstjenestene de tilbyr. 

- dele innlegg på Facebook og Twitter m.fl

- velge å motta nyheter på andre måter (Avisformat, Telegram, flere format vil komme forstår jeg). 

Da satser jeg på at ny løsning skal fungere godt for oss alle !


Med vennlig hilsen

Jan Robert Johannessen

PKO/Redaktør Praksisnytt