torsdag 23. april 2015

KOLS: noen nyttige verktøy

I PKO - arkivet finner du nå en samleside for KOLS med nyttige verktøy for diagnostisering og oppfølging av KOLS pasienter.

Preparatoversikt inhalasjonspreparater 


Verktøy for KOLS vurdering:
www.kolskalkulator.no
KOLS kalkulator gir deg :
- diagnosehjelp
- behandlingsforslag
- oppsummering til journal
- genererer anonym kode som du kan legge inn neste kontroll for raskere gjennomgang.

Kom gjerne med innspill på annen informasjon som kan være nyttig å legge inn der.

fredag 17. april 2015

Endoskopi: Ny avtale om gastro- og coloskopi.

Helse Vest har gjort avtale med Kolibri Medical AS om kjøp av endoskopiske undersøkelser (gastroskopi og coloskopi) for 2015. Dette pga venteliste situasjonen ved Gastrolab. 

Fastlegene skal henvise pasientene på vanlig måte til Gastrolab, som så, etter faglig vurdering,  vil overføre de henvisningene som er aktuelle til Kolibri Medical AS. 

Aktuelle pasienter vil bli tilskrevet om dette og gir tilbakemelding dersom de ikke ønsker å bli undersøkt ved Kolibri. 

Avtalen gjelder fra 1.mai og ut 2015.

Publisert på vegne av

Lars Karlsen
Seksjonsoverlege
Gastroenterologisk Seksjon
9880 / 99365355
Helse Stavanger HF
www.sus.no